Enhedsbrugere kan benytte Workspace ONE Content v4.13.2 til at aktivere eller deaktivere PDF Autosave-funktionen ved hjælp af indstillingen Aktivér PDF Autosave i Workspace ONE Content-appen.

Indstillingen PDF Autosave er deaktiveret som standard. Funktionen PDF Autosave kan indstilles til enten 30, 60 eller 120 sekunder ved hjælp af indstillingen for Autosave-tid i sekunder i Workspace ONE Content. Administratorerne kan bruge konfigurationsnøglen fra Workspace ONE UEM i Workspace ONE UEM Console til at gennemtvinge aktiveringen af PDF Autosave-funktionen i Workspace ONE Content. Når dette er aktiveret ved hjælp af konfigurationsnøglen, kan enhedsbrugere ikke deaktivere funktionen PDF Autosave, og indstillingen Aktivér PDF Autosave kan ikke benyttes i Workspace ONE Content. Når funktionen PDF Autosave er aktiveret, vil de ændringer, der blev foretaget i PDF-filen, mens en autosave er i gang, ikke blive gemt. Efter alle forekomster af en autosave genindlæses PDF-dokumentet.

Brug følgende konfigurationsnøgle til at aktivere funktionen PDF Autosave i Workspace ONE Content:

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{ "ContentPDFAutoSaveEnabled" } Boolesk true = aktiveret false = kan aktiveres eller deaktiveres af enhedsbrugeren Hvis True er valgt, er funktionen PDF Autosave aktiveret, og enhedsbrugere kan ikke deaktivere indstillingen. Indstillingen Aktivér PDF Autosave i Workspace ONE Content kan ikke benyttes af enhedsbrugerne.