Yderligere metoder angående afsløring af private oplysninger og dataindsamling kan udføres ved at anvende bestemte konfigurationsnøgler i UEM-konsollen.

Slutbrugere, som opgraderer eller begynder at bruge den nyeste version af Workspace ONE Content, får vist den nye dialogskærm om beskyttelse af personoplysninger, når programmet startes.

Dialogskærmen om beskyttelse af personlige oplysninger viser brugeren følgende oplysninger:
  • Data, der indsamles af appen – Viser en oversigt over de data, der indsamles og behandles af appen. Nogle af disse data er synlige for administratorer af Workspace ONE UEM-administrationskonsollen.
  • Enhedstilladelser – viser en oversigt over, hvilke enhedstilladelser der anmodes om til appen for at give adgang til produktfunktioner og -funktionalitet, f.eks. push-meddelelser til enheden.
  • Virksomhedens politik for beskyttelse af personlige oplysninger – Som standard vises en meddelelse til brugeren om, at vedkommende kan få flere oplysninger hos sin arbejdsgiver. Du kan konfigurere URL-adressen til Politik for beskyttelse af personlige oplysninger i UEM-konsollen. Når den er konfigureret, kan brugeren få adgang til medarbejderens politik for beskyttelse af personlige oplysninger i appen.

Brug følgende konfigurationsnøgler til at aktivere indstillinger for meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger og datadeling i Workspace ONE Content:

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{ "DisplayPrivacyDialog" } Heltal 0 = deaktiveret 1 = aktiveret (standard) Hvis du vælger "1" (aktiveret), viser Workspace ONE Content en meddelelse til brugerne om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med de data, der indsamles, og de tilladelser, der er nødvendige på enheden, før appen kan fungere optimalt.
{ "PolicyAllowFeatureAnalytics" } Heltal 0 = deaktiveret 1 = aktiveret (standard) Hvis du vælger "1" (aktiveret), viser Workspace ONE Content en meddelelse til brugerne om muligheden for at deltage i anonyme analyser af funktionsbrug, der kan hjælpe VMware med at forbedre produktfunktionaliteten og udvikle nye produktmuligheder. Hvis "0" vælges, vises meddelelsen om datadeling ikke, og der indsamles ikke data fra enheden med henblik på optimering af appoplevelsen.
{ "PolicyAllowCrashReporting" } Boolesk True = aktiveret False = deaktiveret Hvis der vælges "True", vil VMware blive underrettet om fejl i appen.
{ "PrivacyPolicyLink" } Streng "https://www.url.com" Angiv URL-adressen til politikken, som dine brugere skal besøge, når "Din virksomheds politik for beskyttelse af personlige oplysninger" vælges i Meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger.