Lokalt fillager adskiller det styrede indhold fra Workspace ONE UEM-databasen og gemmer det et dedikeret lokalt sted med en forbindelse til Workspace ONE UEM-forekomsten.

Styret indhold gemmes som standard i Workspace ONE UEM-databasen. Dog kan upload af en større mængde styret indhold forårsage problemer med databasens ydelse. I et sådant tilfælde kan kunder i det lokale miljø frigøre plads i databasen ved at flytte det styrede indhold til en integreret lokal fillagerløsning.