Føj filer til det UEM-styrede indholdslager ved at uploade og konfigurere dem manuelt i UEM Console. Lageret gemmer indholdet i Workspace ONE UEM-databasen som standard og synkroniserer med VMware Workspace ONE Content-appen, som leverer indhold til slutbrugernes enheder.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Indhold > Listevisning.
 2. Vælg Tilføj indhold, og vælg Vælg filer.
 3. Vælg en enkelt fil til upload fra dialogboksen.
 4. Konfigurer indholdsindstillinger under Oplysninger.
  Indstilling Beskrivelse
  Navn Gennemse filnavnet, der udfyldes automatisk i dette tekstfelt.
  Organisationsgruppe Gennemgå organisationsgruppe hvortil dette indhold udrulles.
  Fil Gennemse filen, der udfyldes i dette tekstfelt.
  Lagertype Sørg for, at tekstfeltet viser UEM-styret.
  Version Sørg for, at versionsnummeret er 1.0, da det er første gang, du tilføjer dette indhold til UEM-konsollen. Du kan uploade nye versioner fra handlingsmenuen under listevisningen UEM-styret.
  Beskrivelse Giv de filer, som du uploader, en beskrivelse.
  Prioritet Indstil indholdsprioritet som Høj, Normal eller Lav.
  Kategori Kortlæg uploadet indhold med en konfigureret kategori.
 5. Angiv yderligere metadata om indholdet under indstillingerne for Detaljer.
  Indstilling Beskrivelse
  Forfatter Navn på filens forfatter.
  Bemærkninger Angiv noter om filen.
  Emne Angiv emne.
  Nøgleord Angiv nøgleord og emner som denne fil dækker.

Næste trin

Konfigurer indholdet.