Konfigurer et adminlager til at synkronisere dit netværks eksisterende virksomhedsfilservere med Workspace ONE UEM. Efter synkroniseringen kan slutbrugerne få adgang til indhold på virksomhedsfilservere fra deres enheder.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Indhold > Lagre > Administrationslagre i UEM Console.
 2. Vælg Tilføj.
 3. Konfigurer de indstillinger, der vises.
  Indstilling Beskrivelse
  Navn Navngiv indholdsmappen.
  Type Vælg en virksomhedsfilserver fra rullemenuen.
  Link Angiv fuld sti til lagerplaceringen i stedet for roddomænet. Eksempel: http://SharePoint/Corporate/Documents

  Det kan ske, at en URL-adresse kopieret direkte fra en webbrowser ikke har tilladelse til at få adgang til en server for bestemte lagertyper.

  Organisationsgruppe Tildel en udvalgt gruppe brugere adgang til virksomhedsfilserver.
  Godkendelsestype Vælg det adgangsniveau, som administratorer har til virksomhedsfilservere fra UEM Console.
  • Ingen – Forhindr, at administratorer kan se og downloade virksomhedsfilserverindhold fra UEM Console.
  • Bruger – Tillad browsing af lagerfilstrukturen i UEM Console. Indtast legitimationsoplysninger i de viste felter Brugernavn og Adgangskode.
  Adgang via Content Gateway Anvend Content Gateway, hvis Workspace ONE UEM-serverens domæne ikke kan få adgang til virksomhedsfilserveren.
  Content Gateway Identificer det unikke navn på den relevante Content Gateway-node fra rullemenuen.
  Tillad nedarvning Tillad, at underordnede organisationsgrupper kan nedarve de samme adgangstilladelser som deres overordnet organisationsgruppe.
  Tillad skrivning Tillad, at slutbrugere kan oprette og uploade filer og mapper, redigere dokumenter og tjekke filer ind/ud af eksterne lagre på deres enheder.
  Tillad sletning Tillader ekstern sletning af indhold for netværkssharelager. Med denne funktion kan slutbrugeren slette sit indhold permanent fra Netværksdelingslageret ved hjælp af Workspace ONE Content.
 4. Vælg Afprøv forbindelse for at bekræfte forbindelsen.
  Et succesfuldt testresultat indikerer virksomhedsfilserver er integreret korrekt.
 5. Indtast værdierne i de resterende tekstfelter under fanerne Sikkerhed, Tildeling og Udrulning. Vælg Gem.