Når du ikke længere har behov for en smart-gruppe kan du slette den.

Du kan kun slette en smart-gruppe af gangen. Når der vælges mere end én smart-gruppe, bliver knappen Slet utilgængelig.

Forudsætninger

Smart-gruppen kan ikke tildeles noget enhedsprodukt. Hvis en smart-gruppe er blevet tildelt, har du ikke tilladelse til at slette den. Se Fjern tildeling af en smart-gruppe.

Fremgangsmåde

  1. Gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper, og find den smart-gruppe, du vil slette fra listen.
  2. Vælg afkrydsningsfeltet til venstre for den smart-gruppe, du vil slette.
  3. Vælg Slet i den handlingsmenu, der vises.

Resultater

Den ikke-tildelte smart-gruppe er blevet fjernet.