Notifikationer er et kommunikationsværktøj, der er designet til at underrette dig om begivenheder, der kan påvirke din drift af Workspace ONE UEM powered by AirWatch. Knappen Notifikationer er placeret ved siden af forstørrelsesglasikonet til global søgning.

Skærmbilledet af header-menuen fremhæver klokkeikonet for notifikationer med det nummer, der angiver antallet af advarsler.

Der findes mange forskellige typer notifikationer.

 • MDM APNs er ved at udløbe – Du får besked 30 dage, før APNs for MDM-certifikater udløber, hvilket er en advarsel med "Kritisk prioritet". Efter APNs certifikatet udløber, så vil ’Kritisk prioritet’ alarmen blive reduceret til en advarsel med ’Høj prioritet’. Notifikationer hjælper dig med at undgå problemer med udløbne certifikater og sørger for, at dine enheder er i kontakt med Workspace ONE UEM.
 • APNs for appudløb – Du får besked, 30 dage før APNs for apps udløber, hvilket er en advarsel med en kritisk prioritet. Denne notifikation hjælper dig med at undgå problemer med udløbne certifikater og sørger for, at apps er funktionsdygtige på enheden.
 • Beskyttelse mod fjernelse af app – denne advarsel med høj prioritet vises, når grænsen for fjernelse af apps fjernes. Du kan handle ved at vælge linket Gennemse app-fjernelse i pop op-vinduet Notifikationer.
 • Advarsel om lager i enhedens applog – Denne meddelelse er en advarsel med høj prioritet, der vises, når dit lager overstiger 75 % af kapaciteten. Fjern dine logfiler, eller øg grænsen ved at kontakte din supportrepræsentant. Denne advarsel kan afvises.
 • Eksporter listevisning – Denne notifikation vises, når den anmodede eksport af Enheds- eller Brugerlistevisning er fuldført og klar til inspektion. Dette er en meddelelse på infoniveau, som kan afvises.
 • Peer-to-peer-serveropdatering er påkrævet – Du får besked, når en ny version af peer-to-peer-serveren bliver tilgængelig, og du kan opgradere din server for at undgå serviceafbrydelser.
 • Klargøring af profilens udløb – Du får besked, når en klargøringsprofil indeholdende apps udløber, så du skal regenerere klargøringsprofilen og opdatere den. Dette er en meddelelse på kritisk niveau, som ikke kan afvises.
 • Brugergruppefletning afventer – Denne notifikation fortæller dig, at processen til fletning af brugergruppe er afventende og skal godkendes af en administrator. Denne type notifikation gives i to scenarier:
  • Indstillingen Automatisk fletning af ændringer er deaktiveret på din Directory-baserede brugergruppe, hvilket betyder, at alle ændringer skal godkendes.
  • Indstillingen Automatisk fletning af ændringer er aktiveret, og antallet af ændringer overstiger grænsen for maks. antal tilladte ændringer. Andelen af ændringer, der ligger over grænsen, skal godkendes af en administrator.
 • Automatisk opdatering af VPP-app – Advarsler med høj prioritet, der underretter dig, når en app installeres med Apple Volume Purchase Program, har en opdateret version, du kan installere.