Administratorroller gør det muligt at aktivere eller deaktivere tilladelser for alle tilgængelige indstillinger og ressourcer i Workspace ONE UEM powered by AirWatch. Disse indstillinger tildeler eller begrænser konsolegenskaber for hver medlem admin-team, hvilket gør dig i stand til at skabe et administratorhierarki specifikt for dine behov.

Oprettelse af flere adminroller kan være tidsbesparende. Takket være muligheden for at lave omfattende konfigurationer i forskellige organisationsgrupper kan du ændre en bestemt administrators tilladelser, når du har brug for det.