Listevisningen over adminroller giver dig mulighed for at tilføje, redigere, sammenligne og vedligeholde dit bibliotek over roller for hele adminbasen.

Du finder listevisningen over administratorroller ved at gå til Konti > Administratorer > Listevisning.

Vis brugere

Knappen Vis brugere gør det muligt for dig at se listevisningen over administratorer. Markér feltet til venstre for rollenavnet, og vælg Se brugere.

Slet rolle

Du kan slette en ubrugt rolle fra dit bibliotek over administratorroller. Du kan ikke slette en rolle, der er tildelt en administrator. Vælg en ikke-tildelt rolle, som du vil slette, og vælg knappen Slet.

Se en administratorrolles ressourcer

Du kan se alle ressourcer eller tilladelser for en vilkårlig administratorrolle, deriblandt tilpassede værdier og standardværdier. Du kan bruge denne visning til at se, hvad en administrator kan foretage sig eller ikke kan foretage sig i UEM console. Få yderligere oplysninger under Se en administratorrolles ressourcer.

Rediger rolle

Du kan redigere en eksisterende rolles navn, beskrivelse og specifikke tilladelser. Vælg blyantsikonet til venstre for rollenavnet på listen og skærmen Rediger rolle, hvor du kan foretage ændringer.

Sammenlign to roller

Du kan også sammenligne de individuelle tilladelsesindstillinger mellem to roller. Få flere oplysninger i Sammenlign administratorroller.