Du kan tildele grupper til enhedsprofiler, offentlige apps og compliance-politikker. Du kan også tildele flere grupper af hver enkelt type (organisation, smart eller bruger) på én gang.

Hvis du vil tildele offentlige apps, kan du konfigurere forskellige app-politikker for forskellige brugergrupper. Få flere oplysninger i Brug fleksibel udrulning til at tildele apps i Vejledningen til VMware Workspace ONE UEM Mobile Application Management, som kan ses på docs.vmware.com.

Fremgangsmåde

  1. Gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper.
  2. Vælg en eller flere grupper i listen, og vælg knappen Tildel over kolonneheaderen.
    Skærmbilledet Tildelingsgrupper viser knappen Tildel, som vises, når du vælger en eller flere grupper.
  3. Siden Tildel viser de Organisationsgrupper, Smart-grupper og Brugergrupper, du valgte.
  4. Tildel dem ved at påbegynde en søgning efter en Profil, en Offentlig app og compliance-politik. Du kan vælge op til 10 profiler, op til 10 offentlige apps og en enkelt compliance politik.
    Du kan kun vælge flere entiteter for en enkelt type per session. Du kan for eksempel tildele flere grupper til op til 10 forskellige profiler i en enkelt kommando. Men du kan ikke tildele flere grupper til 10 profiler, 10 apps og en compliance-politik i en enkelt kommando. Hvis du har flere enheder af forskellig type, skal du udføre separate tildelingssessioner for hver type (profiler, apps og politikker).
  5. Vælg Næste for at få vist siden Vis enhedstildeling, som du kan anvende til at bekræfte tildelingen af grupper.
  6. Vælg Gem og udgiv for at afslutte tildelingen.