Basale fjernhandlinger vises i underfanen Basale handlinger af valgte enhed i selvbetjeningsportalen. Tilgængelige handlinger afhænger af tilmeldingsstatus, enhedsplatform og handlingstilladelser.

Handling Beskrivelse
Skift adgangskode Indstil en ny adgangskode for valgte enhed.
Ryd adgangskode Ryd adgangskoden på valgte enhed, og så vil den anmode om en ny adgangskode. Denne handling er brugbar, hvis en bruger glemmer adgangskoden og låses ude af enheden.
Slet enhed Fjern enheden fra selvbetjeningsportalen.
Slet registrering Slet afventende tilmeldingsposter fra selvbetjeningsportalen.
Enhedsforespørgsel Anmod enheden om at sende et omfattende sæt MDM-oplysninger til Workspace ONE UEM-serveren.
Ryd enhed Sletter alle data fra den valgte enhed, herunder alle data, e-mails, profiler og MDM-egenskaber, og returnerer enheden til fabriksindstillingerne.
Download Hub Download og installer Workspace ONE Intelligent Hub til enheden, hvor du kan se SSP'en.
Enterprise slet Sletter alle virksomhedsdata fra den valgte enhed og fjerner enheden fra Workspace ONE UEM. Alle enterprise-data på enheden fjernes, herunder MDM-profiler, politikker og interne apps. Enheden returnerer til den tilstand, den var i før installationen af Workspace ONE UEM.
Find enhed Aktiver GPS-featuren for at finde en tabt eller stjålen enhed. Denne handling skjules når indstillinger for privatliv er begrænset.
Lås enhed/skærm Låser valgte enhed så en uautoriseret bruger ikke kan få adgang til den, hvilket er nyttigt hvis enheden bliver tabt eller stjålet. Slutbrugere kan også anvende GPS-funktionen til at finde enheden.
Lås SSO Lås single sign-on-adgangskoden til apps på denne enhed. Næste SSO app der åbnes vil prompte for en adgangskode.
Afspil en lyd Find en enhed ved at få den til at ringe.
Afsend tilmeldingsmeddelelsen igen

Send en ny kopi af den første tilmeldings-e-mail/-SMS eller QR-koden til enheden, der skal registreres.

Som en sikkerhedsmæssig funktion er den e-mailadresse, der vises i tilmeldingsmeddelelsen, der sendes igen, skrivebeskyttet for konti, som er tilmeldt ved hjælp af en token.

Send besked Send en meddelelse via e-mail, telefonnotifikation eller SMS til enheden.
Indstil roaming Indstil om roaming er aktiveret for denne enhed.
Synk enhed Udstyr enheder med seneste virksomhedspolitikker, indhold og apps.
Vis tilmeldingsmeddelelsen

Se den aktuelle e-mail, SMS eller QR-kode som tilmeldingsmeddelelsen består af.

Denne handling er ikke tilgængelig for konti, der er tilmeldt med en token som en sikkerhedsfunktion.

Bemærk: Handlingerne registrering og tilmelding vil kun blive vist i SSP, når tilmelding af en valgt enhed stadig afventer.