Hvis du har mere end 20 brugere, der skal føjes til Workspace ONE UEM powered by AirWatch, kan du batchoprette brugere og brugergrupper eller batchimportere dem fra din Directory Service.

Ved import af flere brugere benyttes der en leveret skabelon i et format med kommaseparerede værdier. Derpå udfylder du den med dine egne data og uploader den udfyldte skabelon.

Ændringer i eksterne LDAP- og AD-brugermapper

Når batchlisten med brugere og brugergrupper er uploadet, opdateres ændringerne i dine eksterne LDAP/AD-brugermapper ikke i Workspace ONE UEM. Disse ændringer i brugere og brugergrupper skal opdateres manuelt eller uploades som et nyt batch.

Brugere og enheder

Vælg en af de fire forskellige skabeloner til batchimport: Sortlistede enheder, Hvidlistede enheder, Enkelt enhed/bruger eller Avanceret enhed/bruger. Få flere oplysninger i Batchimport af brugere eller enheder.

Brugergrupper

Du kan batchimportere grupper på næsten samme måde som enkeltbrugere ved at udfylde skabelonen i Workspace ONE UEM og uploade den. Få flere oplysninger i Batchimport af brugergrupper.

Redigering af basale brugere

Du kan redigere og flytte brugere i grupper i stedet for en ad gangen ved at ændre bestemte kolonner i den CSV-fil, du uploader som en del af en batch-importprocedure. Denne type kolonnemanipulation kan kun benyttes med to typer brugergodkendelse: basal brugergodkendelse og godkendelsesproxy. Få flere oplysninger i Redigering af basale brugere med batchimport.

Flyt brugere til og fra organisationsgrupper

Batchimport kan også bruges til at flytte flere brugere til en anden organisationsgruppe. Få flere oplysninger i Flyt brugere med batchimport.