Du kan batchimportere flere brugere og enheder i konsollen. Du kan også gå til siden Batchstatus for at tjekke status for en batchopgave. Gå til Konti > Brugere > Batchstatus.

Skærmen Batchstatus viser en liste over alle batchimportopgaver, som du har anmodet om, inklusiv opgavens status.

Udfør følgende trin for at begynde processen for batchimport af brugere eller enheder.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Konti > Brugere > Batchstatus eller Enheder > Livscyklus > Tilmeldingsstatus > Tilføj, og vælg Batchimport.
 2. Indtast basisoplysningerne, herunder et Batchnavn og en Batchbeskrivelse.
 3. Vælg den relevante batchtype i rullemenuen Batchtype.
 4. Vælg og download den skabelon, der passer bedst til den type batchimport, du er ved at udføre.
  • Sortlistede enheder

   Importer en liste af kendte enheder, der er ikke-compliant, efter IMEI, serienummer eller UDID. Sortlistede enheder kan ikke tilmeldes. Hvis en sortlistet enhed forsøger at tilmelde sig, blokeres den automatisk.

  • Hvidlistede enheder

   Importer forhåndsgodkendte enheder vha. IMEI, serienummer eller UDID. Brug denne skabelon til at importere en liste over kendte enheder, der er tillid til. Det ejerskab og gruppe-id, der er associeret med enheden, anvendes automatisk i forbindelse med tilmeldingen.

  • Bruger og/eller enhed

   Vælg mellem en Simpel og en Avanceret CSV-skabelon. Den simple skabelon har kun de hyppigst anvendte funktioner, og den Avancerede skabelon har den fulde, ubeskårne række af importfunktioner.

  • Skift organisationsgruppe

   Flyt brugere til en anden organisationsgruppe.

 5. Åbn CSV-filen. Bekræft, om brugere er en del af tilmeldingsorganisationsgruppen eller ej (OG).
  CSV-filen indeholder flere kolonner, der svarer til valgmulighederne på siden Tilføj/rediger bruger. Når du åbner CSV-skabelonen, kan du se, at eksempler på data er tilføjet i hver enkelt kolonne i skabelonen. Eksempler på data vises for at informere dig om, hvilke data der er påkrævet, og hvilket format de skal være i. Undgå at afvige fra det format, der præsenteres af stikprøvedataene.
  Bemærk: En CSV-fil (med kommaseparerede værdier) er blot en tekstfil, hvis filnavn er blevet ændret fra "TXT" til "CSV". Den lagrer tabellariske data (tekst og tal) i almindelig tekst. Alle linjer i filen er en datapost. Hver post indeholder et eller flere felter, som er adskilt med kommaer. Den kan åbnes og redigeres med alle tekstredigeringsprogrammer. Den kan også åbnes og redigeres i Microsoft Excel.
  1. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding, og vælg fanen Gruppering.
   For en directory-baseret tilmelding skal Sikkerhedstype for hver bruger være Directory.
   Hvis Gruppe-id tildelingstilstand er indstillet til Standard, er dine brugere en del af tilmeldings-OG.
 6. Indtast data for din organisations brugere inklusive enhedsinformation (hvis relevant), og gem filen.
 7. Vend tilbage til siden for Batchimport, og vælg Vælg fil for at finde og uploade den CSV-fil, som du tidligere downloadede og udfyldte.
 8. Vælg Gem.