Inden du opsætter dit organisationsgruppehierarki (OG) i Workspace ONE UEM Console, skal du først vælge gruppestrukturen. Gruppestrukturen giver dig mulighed for at få mest muligt ud af indstillinger, apps og ressourcer.

 • Delegeret administration – Du kan uddelegere administration af undergrupper til administratorer ved lavere niveau ved at begrænse deres synlighed til en lavere organisationsgruppe.
 • Virksomhedsadministratorer har adgang til og kan se alt i miljøet.
 • LA manager har adgang til LA-organisationsgruppen og kan kun administrere disse enheder.
 • NY manager har adgang til NY-organisationsgruppen og kan kun administrere disse enheder.
 • Systemindstillinger – Indstillinger kan anvendes på forskellige niveauer i organisationsgruppetræet og nedarves derfra. De kan også blive tilsidesat på et hvert niveau. Indstillinger inkluderer enhedstilmeldingsindstillinger, godkendelsesmetoder, privatlivsindstillinger og branding.
 • Samlet virksomhed etablerer tilmelding mod virksomhedens Active Directory-server.
 • Driverenheder tilsidesætter overordnet godkendelse og gør det muligt at anvende token-baseret tilmelding.
 • Varehuse enheder nedarver AD-indstillinger fra den overordnede gruppe.
 • Enheds use case – En profil kan blive tildelt til én eller flere organisationsgrupper. Enheder i disse grupper kan derefter modtage denne profil. Se Profiler sektionen for mere information. Overvej at konfigurere enheder med indstillinger for profil, app og indhold i forhold til attributter, såsom enhedsproducent og model, ejerskabstype eller brugergrupper før oprettelse af organisationsgrupper.
 • Executive-enheder kan ikke installere apps og har adgang til Wi-Fi-salgsnetværket.
 • Salgsenheder har tilladelse til at installere apps og har adgang til VPN.