Ud over at forudindstille roller med basal adgang og fuld adgang kan du oprette brugerdefinerede roller. Det giver fleksibilitet at gøre flere brugerroller tilgængelige og kan potentielt spare tid, når der tildeles roller til nye brugere.

Fremgangsmåde

  1. Gå til Konti > Brugere > Roller, og vælg Tilføj rolle. Siden Tilføj / Rediger rolle vises.
  2. Indtast Navn og Beskrivelse, og vælg den Første startside for SSP for brugere med denne nye rolle.
    For de nuværende brugerroller er den første landingsside som standard siden Mine enheder.
  3. Vælg fra en liste over indstillinger for adgangsniveau og styring af slutbrugere for denne tildelte rolle i SSP.
    • Klik Vælg ingen for at rydde alle afkrydsningsfelter på siden.
    • Vælg alle afkrydsningsfelter på siden ved at vælge Vælg alle.
  4. Gem ændringer til rollen. Den tilføjet brugerrolle vil nu blive vist i listen på Roller siden.

Næste trin

Fra Rolle siden kan du vise, redigere eller slette roller.