Hvis ingen af de tilgængelige standardroller er passende for din organisation, så overvej at modificere en eksisterende rolle og oprette en brugerdefineret brugerrolle.

Opret en brugerdefineret slutbrugerrolle ved at redigere en standardrolle i UEM-konsollen.

Fremgangsmåde

  1. Sørg for, at du aktuelt er i den organisationsgruppe, du ønsker, at den nye rolle skal associeres med.
  2. Gå til Konti > Brugere > Roller.
  3. Bestem, hvilken rolle fra listen der bedste passer til den rolle, du ønsker at oprette. Rediger derefter rollen ved at vælge redigeringsikonet (Redigeringsikonet er formet som en grå blyant.) helt til højre. Siden Tilføj / Rediger rolle vises.
  4. Rediger tekstfelterne Navn, Beskrivelse og Første landingsside efter behov. Tjek hvert afkrydsningsfelt. Disse indstillinger repræsenterer forskellige tilladelser og kan vælges og fravælges efter behov.
  5. Vælg Gem for at gemme dine ændringer og overskrive rollens tidligere indstillinger til fordel for de nye indstillinger.