Du kan redigere en oprettet smart-gruppe. Redigeringer, du anvender på en smart-gruppe, vil påvirke alle politikker og profiler, denne smart-gruppe er tildelt.

Fremgangsmåde

  1. Gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper.
  2. Vælg ikonet Rediger (Ikonet Rediger er formet som en grå blyant.) til venstre for den smart-gruppe, du vil redigere. Du kan også vælge smart-gruppens navn fra kolonnen Gruppe. Siden Rediger smart-gruppe vises med de eksisterende indstillinger.
  3. På siden Rediger smart-gruppe skal du ændre enten Kriterier eller Enheder og brugere (afhængigt af hvilken type, smart-gruppen blev gemt med) og derefter vælge Næste.
  4. På siden Vis tildelinger kan du se, hvilke profiler, apps, bøger, klargøringer og politikker der kan tilføjes eller fjernes fra enhederne som følge af dette.
  5. Vælg Udgiv for at gemme dine ændringer af smart-gruppen. Alle profiler, apps, bøger, klargøringer og politikker for denne smart-gruppe vil nu opdatere deres enhedstildelinger baseret på denne ændring.

Resultater

Logføringen Konsol begivenhed holder styr på ændringer foretaget af smart-grupper, herunder ændringernes forfatter, enheder tilføjet og enheder fjernet.

Eksempel

Her er et eksempel på et typisk behov for at redigere en smart-gruppe. Antag, at en smart-gruppe for ledelsen tildeles en compliance politik, enhedsprofil og to interne apps. Hvis du ønsker at ekskludere dele af ledelsen fra et eller flere af de tildelte indholdselementer, skal du blot redigere smart-gruppen ved at angive Undtagelser. Denne handling forhindrer ikke blot de to interne apps i at blive installeret på de ekskluderede lederes enheder, men også compliancepolitikken og enhedsprofilen.