Finjustering af brugergrupper tilladelser lader dig genoverveje hvem i din organisation der kan redigere bestemte grupper. Hvis din organisation f.eks. har en brugergruppe for virksomhedens ledelse, vil du muligvis ikke have, at administratorer på et lavere niveau har administratortilladelser for den pågældende brugergruppe.

Anvend siden Tilladelser til at kontrollere, hvem der kan styre hvilke brugergrupper, og hvem der kan tildele profiler, compliance-politikker og apps til brugergrupper.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Konti > Brugergrupper > Listevisning.
 2. Vælg ikonet Rediger for en eksisterende brugergrupperække.
 3. Vælg fanen Tilladelser, og vælg derefter Tilføj.
 4. Vælg den Organisationsgruppe, du vil definere tilladelser for.
  Du skal vælge en organisationsgruppe (OG), der er i roden af OG-hierarkiet i brugergruppen.
 5. Vælg de Tilladelser, du vil aktivere.
  • Styr gruppe (rediger/slet) – Aktiver muligheden for at redigere og slette brugergrupper.
  • Administrer brugere i en gruppe, og tillad tilmelding – Administrer brugere i brugergruppen, og tillad enhedstilmelding i OG. Denne indstilling kan kun aktiveres, når indstillingen Styr gruppe (rediger/slet) også er aktiveret. Hvis indstillingen Styr gruppe (rediger/slet) deaktiveres, deaktiveres denne indstilling også.
  • Brug gruppe til tildeling – Brug gruppen til at tildele sikkerhedspolitikker og enterprise-ressourcer til enheder. Denne indstilling kan kun ændres, hvis indstillingen Styr gruppe (rediger/slet) er deaktiveret. Hvis indstillingen Styr gruppe (rediger/slet) aktiveres, låses denne indstilling, så den ikke kan redigeres.
   • Denne indstilling er deaktiveret, når brugergruppen er styret af en overordnet OG, og du ønsker at tildele gruppen fra en af dens underordnede organisationsgrupper.
 6. Vælg Omfang for disse tilladelser, dvs. hvilke grupper af administratorer, der har tilladelse til at styre eller bruge denne brugergruppe. Kun én af følgende indstillinger kan være aktive.
  • Kun administrator – Tilladelserne gælder kun administratorerne i den overordnede OG.
  • Alle administratorer ved eller under denne organisationsgruppe – Tilladelserne gælder administratorerne i organisationsgruppen samt alle administratorer i alle underordnede OG herunder.
 7. Vælg Gem.