Du kan bruge batchimport til at flytte grupper af brugere til en anden organisationsgruppe.

Fremgangsmåde

  1. På skærmen Batchimport skal du indtaste grundoplysninger, herunder et batchnavn og en batchbeskrivelse, i Workspace ONE UEM Console.
  2. Vælg Skift organisationsgruppe fra listen over skabeloner, og gem CSV-filen et let tilgængeligt sted.
  3. Indtast det relevante Gruppe-id for brugerens eksisterende organisationsgruppe, det Brugernavn, der skal flyttes, og Gruppe-id målet for brugerens nye organisationsgruppe.
  4. Vend tilbage til skærmen Batchimport, klik på Vælg fil for at finde og uploade den gemte CSV-fil, og klik på Åbn.
  5. Vælg Gem.