Hvis du importerer en administratorrolle med samme navn som en nuværende administratorrolle, kan du med fordel omdøbe den nuværende rolle først. Ved at omdøbe en rolle kan du beholde både den gamle og den nye rolle i det samme miljø.

Fremgangsmåde

  1. Gå til Konti > Administratorer > Roller, og tryk på ikonet Rediger () ud for den rolle, du vil omdøbe. Siden Rediger rolle vises.
  2. Rediger Navn for rollen og eventuelt Beskrivelse.
  3. Vælg Gem.