Listevisningen for brugergrupper er udstyret med en række nyttige værktøjer til vedligeholdelse og service af brugergrupper, inklusive visning, fletning, sletning af brugergrupper og tilføjelse af manglende brugere.

Gå til Konti > Brugergrupper > Listevisning.

Du kan anvende listevisningen brugergrupper til at oprette lister over brugergrupper med det samme, baseret på kriterier der er vigtige for dig. Du kan også tilføje nye brugergrupper individuelt eller i bulk.

Handling Beskrivelse

Filtre

Vis kun ønskede brugergruppe ved at anvende følgende filtre.

  • Brugergruppetype.
  • Status for synkronisering.
  • Status for fletning.
Tilføj  

Tilføj brugergruppe.

Udfør en engangstilføjelse af enten en Directory-baseret brugergruppe eller en Brugerdefineret brugergruppe.

Batchimport

Importer nye brugergrupper i bulk ved anvende kommaseparerede værdier i en (CVS) fil. Du kan organisere flere brugergrupper ad gangen ved at indtaste unikt navn og beskrivelse.
Sortering og tilpasning af kolonner Sorterbare kolonner i Listevisningen omfatter Gruppenavn, Sidste synk den, Brugere og Status for fletning. Kolonner, der kan tilpasses i størrelse, er Gruppenavn og Sidste synk den.
Detaljevisning Få vist grundlæggende oplysninger om brugergrupper under Detaljevisning ved at vælge linket i kolonnen Gruppenavn. Disse oplysninger omfatter gruppenavn, gruppetype, ekstern type, leder og antal brugere. Detaljevisning indeholder også et link til gruppetilknytningsindstillingerne i Alle indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding på fanen Gruppering.
Eksport () Gem en XLSX- eller CSV-fil (kommaseparerede værdier) med hele den ufiltrerede eller filtrerede listevisning. Begge filformater kan vises og analyseres med Microsoft Excel.

Listevisning for brugergrupper har også et afkrydsningsfelt og ikonet Rediger til venstre for brugeren. Vælg ikonet Rediger (Ikonet Rediger er formet som en grå blyant.) lader dig foretage basale ændringer på brugergruppen. Du kan foretage bulkhandlinger for brugergrupper ved at markere én eller flere grupper, der viser listens handlingsknapper.

Flere handlinger for brugergrupper

Du kan vælge mere end en brugergruppe ved at markere afkrydsningsfelter efter behov. Ved at gøre ovenstående vil de tilgængelige handlingsknapper blive modificeret og at gøre tilgængelige handlinger og deres respektive brugere.

Handling Beskrivelse
Synkroniser Kopiér de senest tilføjede brugergrupper til den midlertidige tabel manuelt inden den planlagte, automatiske Active Directory-synk, som udføres af Workspace ONE UEM Workspace ONE Express.
Vis brugere Viser skærmen Brugerguppemedlemmer, som gør det muligt at se brugernavnene for alle medlemmer i den valgte brugergruppe.
Flere handlinger  

Vis og flet

Vis, tilføj og fjern brugere senest tilføjet til den midlertidige brugergruppetabel. Brugergruppe-brugere, der vises i denne tabel, afventer den automatiske brugergruppesynkronisering i Workspace ONE UEM og Workspace ONE Express.

Tilføj manglende brugere

Kombiner midlertidige brugergruppetabel med Active Directory tabellen, hvilket gør tilføjelsen af disse nye brugere i brugergruppen officiel.

Slet

Slet en brugergruppe.