Følgende profilindstillinger og indstillinger anvendes til de fleste platforme under Workspace ONE UEM powered by AirWatch og kan anvendes som generel reference. Visse platforme kan dog have forskellige valgmuligheder. Disse trin og indstillinger gælder for alle profiler.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Enheder > Profiler og ressourcer > Profiler > TILFØJ.
  Du kan vælge mellem følgende indstillinger for at tilføje en profil.
  • Tilføj profil – Udfør en engangstilføjelse af en ny enhedsprofil.
  • Upload profil – Upload en signeret profil på din enhed.
  • Batchimport – Importer nye enhedsprofiler i en gruppe ved hjælp af en kommasepareret fil (.csv). Indtast et entydigt navn og en beskrivelse af gruppen og organiser flere profiler på samme tid.
 2. Vælg Tilføj profil.
 3. Vælg den relevante platform du ønsker at udrulle profilen til.
  Afhængigt af den valgte platform kan indstillingerne for nyttelast variere.
 4. Udfyld fanen Generelt ved at færdiggøre følgende indstillinger.
  Indstilling Beskrivelse
  Navn Navn på den profil, der vises i Workspace ONE UEM Console.
  Version Skrivebeskyttet felt der rapporterer den aktuelle profilversion som fastlagt af Tilføj version.
  Beskrivelse En kort beskrivelse af profilen som indikerer dens formål.
  Udrulning

  Angiver, om profilen fjernes automatisk ved afmelding (gælder ikke for Android-profiler).

  • Styret – Profilen er fjernet.
  • Manuel – Profilen forbliver installeret indtil den fjernes af slutbruger.
  Tildelingstype

  Fastslår hvordan profilen udrulles til enheder.

  • Auto – Profilen udrulles til alle enheder.
  • Valgfrit - En slutbruger kan vælge at installere profilen fra selvbetjeningsportalen (SSP), eller den kan udrulles til individuelle enheder i forhold til administrators diskretion.

   Slutbrugere kan også installere profiler, der repræsenterer web-apps, ved at bruge et webclip eller en nyttelast for Bogmærke. Og hvis du konfigurerer nyttelasten til at vises i App Catalog, kan du også installere den fra App Catalog.

  • Interaktiv(Gælder ikke for iOS eller Android). Denne profil er en unik type, som slutbrugere installerer med selvbetjeningsportalen. Når den er installeret, vil disse specielle profiltyper interagere med eksterne systemer om at generere data, der skal sendes til enheden. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis den er aktiveret under Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Avanceret > Profilindstillinger.
  • Compliance – Profilen anvendes på enheden af Compliance Engine, når brugerne ikke træffer korrigerende foranstaltninger i forhold til at gøre deres enhed compliant. Få flere oplysninger i Oversigt over compliance-profiler.
  Tillad fjernelse
  • Altid – Slutbruger kan altid fjerne profilen manuelt.
  • Med godkendelse – Slutbruger kan fjerne profilen med administrators tilladelse. Når denne indstilling vælges, tilføjes feltet Adgangskode for en konto.
  • Aldrig – Slutbruger kan ikke fjerne profilen fra enheden.
  Styret af Organisationsgruppe med administrativ adgang til profilen.
  Tildelte grupper

  Referer til smart-gruppen som du ønsker at tildele enhedsprofilen til. Inkluderer en indstilling for at oprette en ny smart-gruppe som kan konfigureres med specifikationer for minimum OS, enhedsmodeller ejerskabskategorier, organisationsgrupper, mm.

  Mens platform er et kriterie i en smart-gruppe, så vil den konfigureret platform i enhedsprofilen eller compliance politikken altid tage forrang over for smart-gruppens platform. F.eks. hvis en enhedsprofil oprettes for iOS platformen, vil profilen kun blive tildelt iOS enheder selvom smart-gruppen også indeholder Android-enheder.

  Ekskluderinger Hvis Ja vælges, vises det nye tekstfelt Ekskluderede grupper. Med dette tekstfelt kan du vælge de grupper, du ønsker at ekskludere fra tildelingen af enhedsprofilen.
  Vis enhedstildeling Når du har foretaget et valg af Tildelt gruppe, kan du se en forhåndsvisning af en liste over alle tildelte enheder, som medregner smart-gruppetildelinger og -ekskluderinger.
  Yderligere tildelingskriterier

  Disse afkrydsningsfelter giver yderligere begrænsninger for profilen.

  • Installer kun på enheder indenfor fastsatte områder – Indtast en adresse hvor som helst i verden og inden for en radius i kilometer eller mil for at oprette et "område for profilinstallation". Få yderligere oplysninger under Geofences.
  • Aktiver skemalægning og installer kun under bestemte tidsperioder – Bestem et konfigureret tidsskema hvori enheder kun vil modtage profilen i det tidsrum. Hvis denne indstilling vælges, tilføjes det påkrævede felt Tildelte tidsplaner. For mere information, se venligst Tidsskemaer.
  Fjernelsesdato Dato hvor profilen bliver fjernet fra enheden. Skal være en fremtidig dato formateret som DD/MM/ÅÅÅÅ.
 5. Konfigurer en Nyttelast for enhedsplatformen. Du kan søge efter en nyttelast efter navn ved at indtaste nøgleord i tekstfeltet Find nyttelasten over listen med nyttelast.
  Få en trinvis vejledning til konfiguration af en specifik nyttelast for en bestemt platform i den relevante Platformsvejledning, der kan ses på docs.vmware.com.
 6. Vælg Gem & Udgiv.