Du kan tilføje en ressource, der er dedikeret til at gøre det muligt for enheder at sende og modtage sikker e-mail-kommunikation under Workspace ONE UEM powered by AirWatch.

Få en oversigt i Ressourcer.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Enheder > Profiler og ressourcer > Ressourcer, vælg Tilføj ressource efterfulgt af Exchange, og udfyld følgende indstillinger.
  Indstilling Beskrivelse
  Oplysninger om ressource
  Navn på ressource Navn på den profil, der vises i Workspace ONE UEM Console.
  Beskrivelse En kort beskrivelse af profilen som indikerer dens formål.
  Forbindelsesoplysninger
  Mailklient

  Vælg e-mail klienten hvis du ønsker at anvende med ressourcen.

  Exchange-vært

  Indtast Exchange vært for e-mail kontoen der skal inkluderes i ressourcen.

  Anvend SSL

  Aktiver en secure socket layer for denne mailklient.

  Avanceret
  Domæne*

  Indtast en søgeværdi for e-maildomænet.

  Brugernavn* Indtast en søgeværdi for e-mailbrugernavnet.
  E-mailadresse* Indtast en søgeværdi for e-mailadressen.
  Adgangskode

  Indtast adgangskode for e-mail kontoen. Aktiver afkrydsningsfeltet Vis tegn for at få vist den ikke-skjulte adgangskode.

  Identitetscertifikat Upload og vedhæft en certifikatautoritet til e-mailkontoen ved at vælge knappen Tilføj et certifikat.
  Dages e-mail til synk Vælg længde e-mail historik som du ønsker at synkronisere. Vælg mellem Tre dage, 1 uge, 2 uger, 1 måned og Ubegrænset.
  Synk kalender Vælg at synkronisere din enhedskalender med Exchange-kalenderen. Denne indstilling er aktiveret som standard på iOS og macOS enheder.
  Synk kontakter Vælg at synkronisere din enhedskontakter med Exchange kalender. Denne indstilling er aktiveret som standard på iOS og macOS enheder.
  * Få flere oplysninger i Søgeværdier.
 2. Klik på Næste for at gå videre til valget Platforme. Vælg mellem følgende understøttede platforme, dvs. mellem standardindstillingerne eller de Avancerede indstillinger.
 3. Klik på Næste for at gå videre til sektionen Tildeling.
 4. Tildel ressourcen til enheder ved at udfylde følgende indstillinger.
  Indstilling Beskrivelse
  Tildelingstype

  Fastslår hvordan ressourcen udrulles til enheder.

  • Auto – Ressourcen udrulles automatisk til alle enheder.
  • Valgfrit – En slutbruger kan vælge at installere ressourcen fra selvbetjeningsportalen (SSP), eller den kan udrulles til individuelle enheder efter administratorens skøn.
  Styret af Organisationsgruppen med administrativ adgang til ressourcen.
  Tildelte grupper

  Referer til gruppen som du ønsker at enhedsressourcen tilføjes til. Inkluderer en indstilling for at oprette en ny smart-gruppe som kan konfigureres med specifikationer for minimum OS, enhedsmodeller ejerskabskategorier, organisationsgrupper, mm.

  Ekskluderinger Hvis der vælges Ja, vises det nye tekstfelt Ekskluderede smart-grupper, som giver dig mulighed for at vælge de smart-grupper, som du ønsker at ekskludere fra tildelingen af denne ressource.
  Vis enhedstildeling Efter du har foretaget dit valg i tekstfeltet Tildelte grupper, kan du vælge denne knap for at se en forhåndsvisning af alle enheder, som denne ressource er tildelt, når smart-gruppetildelinger og -ekskluderinger medregnes.