Workspace ONE UEM powered by AirWatch lader dig tilføje en ressource, der er dedikeret til at levere et virtuelt netværk (VPN). Et VPN giver brugere mulighed for at sende og modtage offentlige netværk, som om de var forbundet direkte til et privat netværk.

Få en oversigt i Ressourcer.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Enheder > Profiler og ressourcer > Ressourcer, og vælg Tilføj ressource efterfulgt af VPN, og udfyld følgende indstillinger.
  Indstilling Beskrivelse
  Oplysninger om ressource
  Navn på ressource Navn på den profil, der vises i Workspace ONE UEM Console.
  Beskrivelse En kort beskrivelse af profilen som indikerer dens formål.
  Forbindelsesoplysninger
  Forbindelsestype Vælg typen af sikker forbindelse i rullemenuen.
  Server Indtast server URL-adresse
 2. Klik på Næste for at gå videre til valget Platforme. Vælg mellem følgende understøttede platforme, dvs. mellem standardindstillingerne eller de Avancerede indstillinger.
 3. Klik på Næste for at gå videre til sektionen Tildeling.
 4. Tildel ressourcen til enheder ved at udfylde følgende indstillinger.
  Indstilling Beskrivelse
  Tildelingstype

  Fastslår hvordan ressourcen udrulles til enheder.

  • Auto – Ressourcen udrulles automatisk til alle enheder.
  • Valgfrit – En slutbruger kan vælge at installere ressourcen fra selvbetjeningsportalen (SSP), eller den kan udrulles til individuelle enheder efter administratorens skøn.
  Styret af Organisationsgruppen med administrativ adgang til ressourcen.
  Tildelte grupper

  Referer til gruppen som du ønsker at enhedsressourcen tilføjes til. Inkluderer en indstilling for at oprette en ny smart-gruppe som kan konfigureres med specifikationer for minimum OS, enhedsmodeller ejerskabskategorier, organisationsgrupper, mm.

  Ekskluderinger Hvis der vælges Ja, vises det nye tekstfelt Ekskluderede smart-grupper, som giver dig mulighed for at vælge de smart-grupper, som du ønsker at ekskludere fra tildelingen af denne ressource.
  Vis enhedstildeling Efter du har foretaget dit valg i tekstfeltet Tildelte grupper, kan du vælge denne knap for at se en forhåndsvisning af alle enheder, som denne ressource er tildelt, når smart-gruppetildelinger og -ekskluderinger medregnes.