Du kan tilføje en sortlistet (enhed begrænset fra tilmelding) eller hvidlistet (enhed er klar for tilmelding) baseret på forskellige bruger-attributter.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Enheder > Livscyklus > Tilmeldingsstatus, og vælg Tilføj.
 2. Vælg Sortlistede enheder eller Hvidlistede enheder i rullemenuen Tilføj, og fuldfør de relevante indstillinger.
  Indstilling Beskrivelse
  Sortlistede/hvidlistede enheder Indtast listen over hvid- eller sortlistede enheder (efter enhedsattribut selektion), op til 30 af gangen.
  Enhedsattribut Vælg korresponderende type enhedsattribut. Vælg IMEI, serienummer eller UDID.
  Organisationsgruppe Bekræft for hvilken organisationsgruppe enheder er sortlistede eller hvidlistede.
  Ejerskab

  Du kan nøjes med at tillade enheder med den valgte ejerskabstype.

  Dette felt kun tilgængeligt under hvidlistning af enheder.

  Yderligere oplysninger Lader dig vælge en platform, der skal anvendes på din hvid- eller sortliste.
  Platform

  Du kan sort- eller hvidliste alle enheder af en bestemt platform.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, når afkrydsningsfelt Yderligere oplysninger er aktiveret.

 3. Vælg Gem for at bekræfte indstillingerne.