Konfigurer regler, der styrer, hvordan enheder tildeles til organisationsgrupper efter tilmelding i Workspace ONE UEM powered by AirWatch. Du er begrænset til en brugerdefineret tildelingsregel for attributter pr. organisationsgruppe.

Fremgangsmåde

 1. Kontrollér, at du i øjeblikket er i organisationsgruppen Kundetype.
 2. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Avanceret.
 3. Indstil Regler for tildeling af enhed til Aktiveret.
 4. Indstil Type til Organisationsgruppe efter brugerdefineret attribut.
 5. Vælg Gem.
 6. Gå til Enheder > Klargøring > Brugerdefinerede attributter > Listevisning > Tilføj > Tilføj attribut, og opret en brugerdefineret attribut, hvis du ikke har gjort det endnu.
  Se Oprettelse af brugerdefinerede attributter for at få flere oplysninger.
 7. Gå til Enheder > Klargøring > Brugerdefinerede attributter > Tildelingsregler for brugerdefinerede attributter > Tilføj regel.
 8. Vælg den Organisationsgruppe, hvortil reglen tildeler.
 9. Vælg Tilføj regel for at konfigurere reglens logik.
  Indstilling Beskrivelse
  Attribut/App

  Denne brugerdefinerede attribut bestemmer enhedstildelingen.

  Operatør

  Denne operatør sammenligner Attribut med Værdi for at afgøre, om enheden er kvalificeret til produktet.

  Når der anvendes mere end én operatør i en regel, skal du inkludere en Logisk operatør mellem hver Operatør.

  Bemærk: Der er en begrænsning på mindre end (<) og større end (>) operatører. Denne begrænsning inkluderer varianterne "mindre end eller lig med" og "større end eller lig med". Disse operatører er matematiske, hvilket betyder, at de er gældende ved sammenligning af tal, deriblandt heltal. De kan ikke bruges til at sammenligne ikke-numeriske tekststrenge. Selvom softwareversioner typisk repræsenteres med tal, der skal vise et gradinddelt versionssystem (f.eks. 6.14.2.), er disse repræsentationer ikke tal, fordi de har flere decimalpunkter. Disse repræsentationer er faktisk tekststrenge. Derfor kan enhver tildelingsregel, der sammenligner softwareversionsnumre med flere decimaler ved hjælp af større end eller mindre end operatører (og deres varianter), resultere i en fejlmeddelelse.
  Værdi Samtlige værdier fra alle relevante enheder vises her på en liste for den Attribut, der er valgt for reglen.
  Tilføj logisk operatør Vælg for at få vist en rullemenu med logiske operatører, såsom AND, OR, NOT og parentes. Gør mere komplekse regler mulige.
 10. Vælg Gem for at konfigurere reglens logik.

Resultater

Når en enhed tilmeldes med en tildelt attribut, tildeler reglen enheden til den konfigurerede organisationsgruppe.