Når Workspace ONE UEM integreres med Directory Services, kan du vælge, hvilke brugere der kan tilmelde enheder i din virksomhedsudrulning.

Du kan begrænse tilmelding til kendte brugere eller til konfigurerede grupper. Kendte brugere er brugere, der er oprettet i UEM-konsollen. Konfigurerede grupper er brugere, der er tilknyttet Directory Service-grupper hvis du vælger at integrere med brugergrupper. Du kan også begrænse antallet af enheder der tilmeldes per organisationsgruppe og gemme begrænsninger som en genbrugelig politik.

Du finder disse valgmuligheder ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding og vælge fanen Begrænsninger. Fanen Begrænsninger lader dig tilpasse begrænsningspolitikker efter organisationsgruppe og brugergrupperoller.

  • Opret og tildel eksisterende tilmeldingsbegrænsningspolitikker igennem politikindstillinger.
  • Tildele politikken til en brugergruppe under gruppe tildelingsindstillinger området
  • Sort- eller hvidlist enheder efter platform, operativsystem, UDID, IMEI, osv.
Indstilling Beskrivelse
Brugeradgangskontrol

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter alle kontrolmuligheder for brugeradgang.

Begræns tilmelding til kendte brugere – aktivér dette for at begrænse tilmelding til brugere, der findes i UEM-konsollen. Denne begrænsning gælder for Directory-brugere, som du manuelt har tilføjet i UEM-konsollen enkeltvis eller ved hjælp af batchimport. Dette kan også anvendes til at lukke for tilmelding efter udrulningen i starten hvor alle kan tilmeldes. Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge grundigt, hvem der kan tilmelde enheder.

Du kan give alle Directory-brugere, som ikke har konti i UEM-konsollen, mulighed for at tilmelde sig i Workspace ONE UEM ved at deaktivere denne valgmulighed. Brugerkonti oprettes automatisk under tilmeldingen.

Begræns tilmelding til konfigurerede grupper – Aktivér dette for at begrænse tilmelding og kun give brugere, der tilhører Alle grupper eller Valgte grupper (hvis du har integreret med brugergrupper), mulighed for at tilmelde enheder. Vælg ikke dette, hvis du ikke har integreret med dine brugergrupper for Directory-tjenesten.

Du kan oprette Workspace ONE UEM-brugerkonti under tilmeldingen ved at deaktivere muligheden for at give alle Directory-brugere mulighed for at tilmelde sig. Vælg Enterprise-sletning af enheder for brugere, som er fjernet fra konfigurerede grupper for at udføre en automatisk Enterprise-sletning på enheder. Hvis Alle grupper er valgt, vil enheder, der ikke tilhører nogen brugergruppe, blive fjernet. Hvis Valgte grupper er valgt, fjernes enheder, der ikke er tilknyttet en bestemt brugergruppe.

Du kan bl.a. integrere med brugergrupper ved at oprette en "MDM-godkendt" Directory Service-gruppe og importere den i Workspace ONE UEM. Når dette importtrin er udført, kan du tilføje nuværende Directory Service-brugergrupper til den "MDM-godkendte" gruppe, når de bliver kvalificerede til Workspace ONE UEM.

Indstil grænse for maks. antal udrullede enheder ved denne OG og herunder

Aktiver og Indtast enhedsgrænse for at begrænse antallet af enheder, der kan tilmeldes den aktuelle organisationsgruppe (OG).

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter denne valgmulighed.

Bemærk: Begrænsninger gælder ikke for iOS enheder tilmeldt igennem Apple's Device Enrollment Program (DEP), da informationen kun modtages efter enheden er blevet tilmeldt.