Privatliv for slutbruger er en stor udfordring for dig og dine brugere. Workspace ONE UEM powered by AirWatch giver en detaljeret kontrol over, hvilke data der indsamles fra brugere, og hvilke data der kan ses af administratorer. Konfigurer indstillinger for privatliv af hensyn til både dine brugere og dine forretningsbehov.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Enheder > Enhedsindstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Beskyttelse af personlige oplysninger.
 2. Vælg den relevante indstilling for dataindsamling for GPS, Telekom, Apps, Profiler og Netværk.
  Dette ikon er en fuldstændig, rund grå cirkel med en rund kontur. Indsaml og vis – Brugerdata indsamles og vises i UEM-konsollen.
  Dette ikon er en grå halvcirkel, med en rund kontur. Indsaml og vis ikke – Brugerdata indsamles til brug i rapporter, men vises ikke i UEM-konsollen.
  Dette ikon er en tom grå kontur. Indsaml ikke – Brugerdata indsamles ikke og vises derfor heller ikke.
 3. Vælg den relevante indstilling for de Kommandoer, der kan udføres på enheder. Overvej at deaktivere alle fjernkommandoer for medarbejder ejet enheder – især fuld sletning af enhed. Dette forhindrer, at en slutbrugers personlige indhold slettes eller ryddes ved et uheld. Hvis du deaktiverer sletningsfunktionen for udvalgte iOS-ejerskabstyper, vil brugerne ikke se tilladelsen "Slet alt indhold og alle indstillinger" under tilmelding.
  Dette ikon er en fuldstændig, rund grå cirkel med en rund kontur. Tillad – Kommandoen udføres på enheder uden brugerens tilladelse.
  Dette ikon er en grå halvcirkel, med en rund kontur. Tillad med brugertilladelse – Kommandoen udføres på enheder, men kun med brugerens tilladelse.
  Dette ikon er en tom grå kontur. Forbyd – Kommandoen kører ikke på enheder.
 4. Hvis du vil tillade fjernstyring, filstyring eller styring af registreringsdatabaseadgang for Android/Windows Rugged-enheder, bør du overveje at anvende Tillad med brugertilladelse. Denne indstilling påkræver slutbrugers samtykke for at admin kan få adgang til deres enhed igennem en meddelelses-prompt før handlingen udføres. Hvis du vælger at tillade anvendelse af en kommando, så bør det være udtrykkeligt nævnt i dine vilkår for anvendelse.
 5. For at se Brugeroplysninger skal du vælge Vis eller Vis ikke i konsollen for Fornavn, Efternavn, Telefonnummer, E-mail konti og Brugernavn.
 6. Hvis en anden indstilling end Brugernavn er angivet til Vis ikke, vises disse data som "Privat", uanset hvor i UEM-konsollen de vises. Indstillinger som du angiver til Vis ikke er ikke søgbare i konsollen. Når et brugernavn er angivet til Vis ikke, vises det pågældende brugernavn kun som "Privat" på siderne Enhedslistevisning og Enhedsdetaljer. Alle andre sider i UEM-konsollen viser brugernavnet på den tilmeldte bruger.
 7. Du kan kryptere identificerbar information, såsom fornavn, efternavn, e-mail adresse og telefonnummer. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > System > Sikkerhed > Datasikkerhed i den globale organisationsgruppe eller den organisationsgruppe på kundeniveau, som du vil konfigurere kryptering for. Krypter brugerdata ved først at aktivere kryptering og derefter vælge, hvilke brugerdata, der skal krypteres, og til sidst klikke på Gem. Hvis dette gøres, begrænses visse funktioner i UEM-konsollen, såsom søgning, sortér og filtrer.
 8. Vælg Aktiver eller Deaktiver for enhedens Vil ikke forstyrres-tilstand. Denne indstillinger lader brugerenheder ignorere MDM kommandoer for en bestemt tidsperiode. Når indstillingen er aktiveret, kan du vælge en tidsfrist eller et aktiveringstidspunkt i minutter, timer eller dage, hvorefter tilstanden Vil ikke forstyrres udløber.
 9. Vælg Aktiver eller Deaktiver for Brugervenlig privatlivsmeddelelse på enheden.
 10. Når indstillingen er Aktiveret, kan du vælge Ja (vis privatlivsmeddelelse) eller Nej (vis ikke privatlivsmeddelelse) for hvert enkelt ejerskabsniveau: Medarbejderejet, Virksomhed – Dedikeret, Virksomhed – Delt og Ukendt.
 11. Klik på Gem. Indstillinger for privatliv er en begrænset handling, så du skal indtaste din firecifrede konsolpinkode for at fortsætte.