Ligesom med enkeltbruger-staging giver flerbruger-staging (en "delt enhed") en it-administrator mulighed for at klargøre enheder, der skal benyttes af mere end én bruger.

Fremgangsmåde

 1. Fuldfør afsnittet Sikkerhed, hvis det er relevant.
  Indstilling Beskrivelse
  Påkræv adgangskode for delt enhed (Kun for iOS-enheder)Kræv, at brugere skal oprette en adgangskode for delt enhed i selvbetjeningsportalen for at tjekke enheder ud. Denne adgangskode er forskellig fra en single sign-on adgangskode eller en adgangskode på enhedsniveau.
  Påkræv specialtegn Kræv anvendelse af særlige tegn i adgangskoden for delt enhed, deriblandt tegn som @, %, & osv.
  Minimums længde på adgangskode for delt enhed Indstil minimums tegnlængde på delt adgangskode.
  Udløbstidspunkt for adgangskode på delt enhed (i dage) Indstil tidslængde (i dage) inden delt adgangskode udløber.
  Behold delt enhed adgangskode for minimum tid (dage) Vælg den maksimale tid (i dage), hvor adgangskoden til delt enhed skal ændres.
  Adgangskodehistorik Vælg det antal af adgangskoder, der skal huskes af systemet, hvilket giver et mere sikkert miljø og forhindrer brugeren i at genbruge tidligere adgangskoder.
  Auto logout Konfigurer en automatisk logout efter en bestemt periode.
  Auto-logout efter Vælg, hvor lang tid der skal gå, før funktionen Automatisk logout aktiveres, i Minutter, Timer eller Dage.
  iOS Single app-tilstand

  Markér dette felt for at konfigurere single app-tilstand, der låser enheden til en enkelt app, når en slutbruger logger ind på enheden.

  Hvis slutbrugere vil tjekke en iOS-enhed ud i single app-tilstand, skal de logge ind ved hjælp af deres legitimationsoplysninger. Når enheden er tjekket ind igen, så returnerer den til single app-tilstand.

  Aktivering af single app-tilstand vil også deaktivere hjem-knappen på enheden.

  Bemærk: Single app-tilstand gælder kun for overvågede iOS-enheder.
 2. Konfigurer indstillingerne for logout, hvis det er relevant.
  Indstilling Beskrivelse
  Ryd Android app-data Ryd app-data, når brugeren logger af en delt enhed (tjekker den ind).
  Geninstaller Android-apps Brug rullemenuen til at vælge, om du altid vil geninstallere app mellem brugere eller aldrig geninstallere app mellem brugere. For Android-udrulninger (ældre), kan du vælge at geninstallere app, hvis hubben ikke kan slette appdata mellem brugere.
  Ryd enhedsadgangskode for Android Denne indstilling bestemmer, hvorvidt den aktuelle Android-enhedsadgangskode slettes, når brugeren logger en enhed med flere brugere ud (tjekker ind).
  Ryd enhedsadgangskode for iOS Denne indstilling bestemmer, hvorvidt den aktuelle iOS-adgangskode slettes, når brugeren logger en enhed med flere brugere ud (tjekker ind).