I de få tilfælde, hvor profiler ikke installeres på de udvalgte enheder, vises en specifik årsag på skærmen Vis enheder.

Fremgangsmåde

  1. Gå til Enheder > Profiler og ressourcer > Profiler, og vælg linkene med tal til højre for kolonnen Installationsstatus for at åbne skærmbilledet Vis enheder.

    Dette skærmbillede viser skærmen Vis enheder med et par enheder, der skal have en profil installeret.

  2. (Valgfrit) Genererer en fil med kommaseparerede værdier (CSV) af hele siden Vis enheder ved at vælge ikonet Eksporter (Ikonet Eksporter har form som en blå boks med en pil, der peger mod nordøst.).
    Excel kan bruges til at læse og analysere CSV-filen.
  3. (Valgfrit) Tilpas, hvilke kolonner på siden Vis enheder du ønsker skal være synlige ved at vælge ikonet Tilgængelige kolonner (Ikonet Tilgængelige kolonner er formet som en hammer og skruenøgle.).