Med brugerdefinerede attributter kan administratorer udtrække bestemte værdier fra en styret enhed og returnere dem til Workspace ONE UEM powered by AirWatch. Du kan også tildele attributværdier for enhedsopslagsværdier.

Bemærk: Brugerdefinerede attributter (og regelgenerator) kan kun konfigureres og anvendes ved organisationsgrupper på kundeniveau.

Database over brugerdefinerede attributter

Brugerdefinerede attributter bliver enten opbevaret som XML-filer på enheden eller i databasen for brugerdefinerede attributter på Workspace ONE UEM Console-serveren. Når databasen anvendes, sendes der periodisk brugerdefinerede attributter til Workspace ONE UEM som stikprøver med henblik på registrering af aktiver for nøgle-/værdipar. Hvis en post i enhedsdatabasen er konfigureret med "Opret attribut" = SANDT, henter Workspace ONE Intelligent Hub automatisk navnet og værdien, som er sendt med eksemplet på brugerdefinerede attributter. Nøgle-/værdiparret vises på siden Enhedsoplysninger for enheden under fanen Brugerdefinerede attributter.

Bemærk: Brugerdefinerede attributværdier kan ikke returnere følgende specialtegn: / \ " * : ; < > ? |. Hvis et script returnerer en værdi, der indeholder disse tegn, rapporteres værdien ikke i konsollen. Fjern disse tegn fra scriptets output.