Vælg til enhver tid et forventet navn i kolonnen Generel information for at åbne Detaljevisning for den pågældende enhed.

Fra Detaljevisning kan du sende tilmeldingsmeddelelsen igen ved at vælge knappen Send meddelelsen igen. Du kan også redigere en enheds registreringsinfo ved at vælge knappen Rediger registrering og fuldføre sektionen Avanceret enhedsinformation.

Detaljevisning viser en række faner, som hver indeholder relevant tilmeldingsinformation om enheden.

  • Oversigt – Få vist registreringsdato, tid siden enheden sidst blev set, basal enheds- og brugerinfo.
  • Bruger – Få vist brugeroplysninger.
  • Meddelelse – Få vist den udgående e-mailmeddelelse for enhedsaktivering, herunder legitimationsoplysninger og QR-kode. Du kan benytte ressourcen "Brugerregistreringsmeddelelse", der giver administratoren mulighed for at skjule fanen Meddelelse, når enheden er blevet tilmeldt.
  • Brugerdefinerede attributter – Få vist brugerdefinerede attributter associeret med enheden..
  • Mærker – Vis de mærker, der aktuelt er associeret med enheden.
  • Offline tilmelding – Hvis den er tilgængelig, giver denne fane dig mulighed for tilmelde enheden, mens den er offline. Denne funktion er nyttig, når du vil bruge enheden, mens du er offline (f.eks. under rejse).