Du kan bruge Menufaner til at få adgang til specifikke enhedsoplysninger, som varierer afhængigt af den valgte enhedsplatform.

Menu fane Beskrivelse
Oversigt Vis generelle statistikker, såsom tilmeldingsstatus, compliance, sidst set, GPS-tilgængelighed, platform/model/OS, organisationsgruppe, serienummer, strømstatus, lagerkapacitet, fysisk hukommelse og virtuel hukommelse.
Compliance

Vis status, politiknavn, dato på seneste og kommende compliance tjek samt handlinger allerede foretaget på enheden. Fanen Compliance inkluderer avancerede fejlfindingsfunktioner og praktiske funktioner.

 • Ikke-compliante enheder og enheder med statussen Afventer compliance har funktioner til fejlfinding. Du kan genevaluere compliance på enhedsbasis (Knappen Genevaluer compliance er formet som et par vinkelrette pile, der peger på hinanden og udgør en cyklus.) eller få detaljerede oplysninger om compliancestatus på enheden (Ikonet oplysninger er formet som et lille i.).
 • Brugere med skrivebeskyttelse kan se den specifikke compliance-politik direkte fra fanen Compliance, mens administratorer kan foretage ændringer af compliance-politikken.
Profiler Viser alle profiler der aktuelt er tildelt, installeret og ikke-styret på en enhed.
Apps

Viser alle apps aktuelt tildelt og installeret på enheden.

Kolonnen App-compliance viser SDK-baserede apps, som ikke overholder indstillingerne for SDK-app-compliance. Find disse indstillinger i Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Indstillinger og politikker > SDK-app-compliance.

Indhold Se status, type, navn, version, prioritet, udrulning, seneste opdatering, dato, tidspunkt for visninger samt indhold på enheden, der er markeret som "påkrævet" af administratoren i det Workspace ONE UEM-styrede lager. Denne fane har også en værktøjslinje for administrativ handling (installer eller slet).
Placering

Viser aktuel placering eller placeringshistorik for en enhed. Vælg den Periode eller varighed, som du have et overblik over, i Søg i placeringsdatapunkter. Den brugerdefinerede periode giver dig mulighed for at vælge en række datoer og tidspunkter i 5-minutters intervaller. Du kan også se længde- og breddegrader for de steder, hvor disse datapunkter befinder sig, ved at holde markøren over placeringsmærkerne på kortet.

Aktivér indsamlingen af placeringsdata ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere og vælge siden med de platformsspecifikke Hub-indstillinger. Få flere oplysninger om placeringsdata i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger i GPS-koordinater.

Rediger antallet af placeringsdatapunkter, der indsamles, og minimumafstanden mellem placeringer ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Installation > Kort.

Bruger

Få adgang til oplysninger om brugeren af enheden og status for andre enheder tilmeldt af denne bruger.

Mere

Disse yderligere menufaner varierer baseret på enhedsplatform.

 • Netværk – Se aktuel netværksinformation (mobil, Wi-Fi, Bluetooth, IMEI) for en enhed.
 • Sikkerhed – Se aktuel sikkerhedsstatus for en enhed baseret på sikkerhedsindstillinger.
 • Telekom – Se alle opkald, data samt sendte og modtagne sms-beskeder.
 • Noter – Se og tilføj noter om enheden. F.eks, noter status på forsendelse, om enheden er sendt til reparation og ikke er funktionel.
 • Certifikater – Identificer enhedscertifikater efter navn og udsteder. Denne fane angiver også information omcertifikaternes udløbsdato.
 • Produkter – se hele historikken og statussen for alle produktpakker, der er provisioneret til enheden, og eventuelle provisioneringsfejl. Du kan også gennemtvinge genbehandling (genudrulning) af et produkt.
 • Vilkår for anvendelse – Se en liste over slutbrugerlicensaftaler (EULA'er), der er blevet accepteret under tilmelding.
Mere,forts.
 • Advarsler – Se alle advarsler associeret med enheden.
 • Delt enhedslogfil – Se den delte enheds historik, herunder tidligere ind- og udtjekninger samt status.
 • Statushistorik – Se enhedens historik i relation til tilmeldingsstatus.
 • Målrettet logføring – Se logføringsposter for konsol, katalog, enhedstjenester, enhedsstyring og selvbetjeningsportal. Du skal aktivere Målrettet logføring i indstillinger, og der stilles et link til rådighed for denne handling. Derefter skal du vælge knappen Opret ny logfil og vælge, hvor længe logfilen indsamler oplysninger.
 • Fejlfinding – Se logføringsoplysningerne for Hændelseslogfil og Kommandoer. Denne side har eksport og søgefunktioner, hvilket lader dig udføre målrettede søgninger og analyser.
  • Hændelseslogfil – Vis detaljeret fejlfindingsinformatin og server tjek-ind, inklusiv et Filter efter Hændelsesgruppetype, Datointerval, Alvorsgrad, Modul og Kategori.

   I Hændelseslogfil-listen viser kolonnen Hændelsesdata muligvis hypertekstlinks, der åbner en separat skærm med endnu flere oplysninger om den specifikke hændelse. Denne information lader udføre avanceret fejlfinding såsom at fastslå hvorfor installation af en profil slog fejl.

  • Kommandoer - Vis en detaljeret liste over afventende, i kø sat og fuldførte kommandoer sendt til enheden. Inkludere et Filter der lader dig filtrere kommandoer efter Kategori, Status og specifik Kommando.
 • Vedhæftede filer – Anvend denne lagerplads på serveren til screenshots, dokumenter og links til fejlfinding og andre formål uden at optage plads på selve enheden.