Avancerede Exchange indstillinger for Android består af historiske synkroniseringer, begrænsninger, skemalægning af synk og S/MIME. Konfigurer disse indstillinger for at levere e-mails til dine Android-enheder.

Indstilling Beskrivelse
Indstillinger
Kalender dage til synk Synkroniser et valgt antal dage på enhedskalenderen.
Tillad synk af opgaver Tillad, at opgaver kan synkroniseres med enhed.
Maksimal størrelse på e-mailafkortelse (KB) Bestem størrelsen (i kilobytes), hvor e-mailmeddelelser afkortes, når de synkroniseres til enhederne.
E-mail signatur Indtast den e-mail signatur der skal vises på udgående e-mails.
Ignorer SSL fejl Tillad, at enheder ignorerer SSL-fejl for agentprocesser.
Begrænsninger
Tillad vedhæftede filer Tillad vedhæftede filer i e-mail.
Maks størrelse af vedhæftede filer Bestem den maksimale størrelse på vedhæftede filer i MB.
Tillad at videresende e-mail Tillad videresendelse af e-mail.
Tillad HTML format

Angiv, om en e-mail, der synkroniseres til enheden, kan være i HTML-format.

Hvis denne indstilling er deaktiveret, konverteres alle e-mails til tekst.

Deaktiver screenshots Deaktiver indstillingen for, at der kan tages screenshots på enheden.
Synk interval Indtast antal minutter mellem synk.
Spidsbelastningsdage for planlægning af synk
 • Planlæg ugedage for spidsbelastning for synkronisering samt Starttidspunkt og Sluttidspunkt på valgte dage.
 • Indstil frekvens af Synk tidsplan under spidsbelastning og Synk tidsplan ved lav spidsbelastning.

  • Hvis du vælger Automatisk, synkroniseres e-mail, hver gang opdateringer finder sted.
  • Hvis du vælger Manuel, synkroniseres e-mail kun, når de er valgt.
  • Hvis du vælger en tidsværdi, synkroniseres e-mail på et bestemt tidspunkt.
 • Aktiver Anvend SSL, Anvend TLS og Standardkonto.
S/MIME indstillinger
Vælg Anvend S/MIME. Herfra kan du vælge et S/MIMEcertifikat som du associerer med et Brugercertifikat under Legitimationsoplysninger-nyttelasten.
 • S/MIME certifikat - Vælg certifikat der skal anvendes.
 • Påkræv krypterede S/MIME meddelelser – Påkræv kryptering af S/MIME-meddelelser.
 • Påkræv signerede S/MIME-meddelelser – Påkræv, at alle S/MIME-meddelelser skal signeres digitalt.

Angiv en Overførselsvært, hvis du anvender S/MIME-certifikater til kryptering.