Avancerede VPN-indstillinger for iOS består af forbindelser og godkendelsesindstillinger, proxy og leverandørkonfigurationer. Aktiver disse indstillinger efter behov for at konfigurere VPN for iOS.

Indstillinger Beskrivelse
Forbindelsesinfo
Konto Indtast navn på VPN kontoen.
Afbryd forbindelsen ved inaktivitet (min). Tillad at VPN lukker forbindelsen automatisk efter en specifik tidsmængde. Support for denne værdi afhænger af VPN udbyderen.
Send al trafik. Vælg dette for at tvinge al trafik igennem det specifikke netværk.
Per-app VPN regler Vælg for at aktivere og konfigurere Per-app VPN regler.
Opret forbindelse automatisk. Vælg for at tillade, at VPN'en automatisk kan oprette forbindelse til Safari-domæner. Denne indstilling vises, når afkrydsningsfeltet Per-app VPN regler er valgt.
Udbydertype Vælg Per-app VPN providertype. Angiv, om trafik skal sendes igennem et app- eller IP-lag, ved at vælge mellem AppProxy og PacketTunnel. Denne indstilling vises, når afkrydsningsfeltet Per-app VPN regler er valgt.
Safari-domæner Indtast hvert domæne, som du ønsker, at Per-App VPN automatisk opretter forbindelse til. Disse domæner er interne sites der udløser en automatisk VPN-forbindelse. Denne indstilling vises, når afkrydsningsfeltet Per-app VPN regler er valgt.
Godkendelse
Brugergodkendelse Godkend slutbrugere ved enten at uploade et Certifikat eller ved at kræve en Adgangskode til VPN-adgang.
Gruppenavn Indtast Workspace ONE UEM-gruppenavnet.
Adgangskode Kun tilgængelig, når Brugergodkendelse er indstillet til adgangskode. Indtast adgangskoden til Workspace ONE UEM-gruppenavnet.
Identitetscertifikat Denne indstilling er kun tilgængelig, når Brugergodkendelse er indstillet til Certifikat. Vælg Tilføj et certifikat for enten at navngive og uploade en certifikatfil eller vælge en eksisterende certifikatautoritet med en certifikatskabelon.
Aktivér VPN On-demand. Denne indstilling er kun tilgængelig, når Brugergodkendelse er indstillet til Certifikat. Aktiver VPN on-demand for at anvende certifikater til at oprette VPN-forbindelser automatisk.
Anvend nye On-demand-nøgler. Denne indstilling er kun tilgængelig, når Brugergodkendelse er indstillet til Certifikat. Aktiver indstillingen for at aktivere en VPN-forbindelse når slutbrugere opretter forbindelse til en af de specificerede domæner.
Match domæne eller vært. Denne indstilling er kun tilgængelig, når Brugergodkendelse er indstillet til Certifikat. Indtast et domæne eller værtsnavn der, når der oprettes forbindelse af en slutbruger, udløser aktivering af en VPN-forbindelse.
On-Demand-handling Denne indstilling er kun tilgængelig, når Brugergodkendelse er indstillet til Certifikat. Vælg den domænespecifikke on-demand-handling, der udføres, når slutbrugere aktiverer en VPN-forbindelse. Vælg mellem Opret altid, Opret aldrig og Opret efter behov.
Proxy
Proxy Vælg mellem Ingen, Manuel og Automatisk.
Automatisk konfiguration af proxy-servers URL-adresse Kun tilgængelig, når Proxy er Auto. Indtast URL-adressen på Wi-FI proxyen som enheden anvender til at oprette forbindelse.
Server Kun tilgængelig når Proxy er Manuel. Indtast navn på proxyserver som dine enheder opretter forbindelse til.
Port Kun tilgængelig når Proxy er Manuel. Inkluder proxyserverens portnummer, gennem hvilket enheden opretter forbindelse til proxyserveren.
Brugernavn Kun tilgængelig når Proxy er Manuel. Indtast et brugernavn, som genkendes af proxyserveren.
Adgangskode Kun tilgængelig når Proxy er Manuel. Indtast den adgangskode, der stemmer overens med det indtastede brugernavn.
Leverandørkonfigurationer
Leverandørnøgler

Vælg brugerdefinerede nøgler, der føjes til leverandør config dictionary.

Nøgle Indtast den specifikke nøgle leverandøren har leveret.
Værdi Indtast VPN værdi for hver nøgle.