Hvis du vil fortsætte med registreringen af enheder før tilmelding, skal du overveje følgende.

Hvem registrerer enheder?

I forbindelse med registrering af enheder er det vigtigt at afgøre, hvem der skal udføre selve enhedsregistreringen.

  • Hvor stort er det totale antal enheder i din udrulning? I forbindelse med større udrulninger af tusindvis af enheder kan du tilføje disse oplysninger i en CSV-fil (kommaseparerede værdier). Du kan derefter uploade denne fil, før enhederne klargøres. Alternativt kan du videregive enhedsregisteringsopgaven til slutbrugeren.
  • Ønsker du at understøtte et BYOD program hvor medarbejdere kan anvende deres personlige enheder? Hvis du vælger at begrænse tilmelding til registrerede enheder, skal du sende instrukser til medarbejdere om, hvordan de tilmelder deres enheder.

Slutbruger-enhedsregistrering ved hjælp af SSP

Du kan bede slutbrugere om at registrere deres egne enheder, før de tilmelder sig i Workspace ONE UEM, hvis du understøtter BYOD. Du kan også kræve, at brugere med virksomhedsejede enheder registrerer deres enheder, hvis du vil overvåge tilmeldingen eller benytte registreringstokens. I begge tilfælde skal du give dine slutbrugere besked om den proces, som de skal følge.

Følgende instrukser er baseret på, at slutbrugeren har Workspace ONE UEM-legitimationsoplysninger, enten fra vedkommendes eksisterende Directory Service-legitimationsoplysninger eller fra en tidligere aktiveret brugerkonto. Hvis du har valgt tilmelding med Directory Services uden at tilføje brugere manuelt, får du ikke oprettet brugerkonti på forhånd.

Hvis dette er tilfældet, skal du sende en e-mail eller en intranetmeddelelse til hver enkelt brugergruppe uden for Workspace ONE UEM med en vejledning til registrering, hvis du vil have slutbrugerne til at registrere deres enheder.

Hvis du har aktiveret registreringstokens for tilmeldingsgodkendelse, sendes de til brugeren med den valgte meddelelsestype.

Begrænsning af tilmelding til kun registrerede enheder

På nuværende tidspunkt, uanset om administratorer eller slutbrugere har registreret enheder, så kan du begrænse tilmelding til registrerede enheder. Du kan gøre dette ved at gå til Enheder > Enhedsindstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding og vælge Kun registrerede enheder.

Overvågning af tilmeldingsstatus

Når enheder er registreret, så kan du overvåge tilmeldingsstatusser ved at navigere til Enhedsdashboard siden og vælger Tilmelding kortet, hvilket lader dig filtrere baseret på tilmeldingsstatus. Du kan også åbne overvågningen, der viser, hvilke enheder der er tilmeldt.

  • Registrer individuelle enheder – Indtast vigtige oplysninger om enhed og aktiv, f.eks. et navn, der let kan genkendes i UEM-konsollen, model, operativsystem, serienummer, Unique Device Identifier (UDID) og aktivnummer. Denne proces kan også være det sidste trin, når der tilføjes en enkelt bruger. Dette gøres ved at vælge Gem og tilføj enhed i stedet for Gem.
  • Registrer flere enheder – Ligesom når der tilføjes brugere i bulk, strømliner denne proces enhedsregistreringen, når der tilføjes flere enheder. Dette kan inkluderes i processen Oprettelse af bulk-brugerkonti.
  • Tilmelding af slutbrugerenheder – Du kan bede slutbrugere om at registrere deres egne enheder, før de tilmelder sig i Workspace ONE UEM, hvis din udrulning understøtter BYOD. Denne ordning er kompatibel med kravet om, at enheder skal registreres, før brugerne kan tilmelde sig.

Få flere oplysninger i Aktivér registrerings-tokens, og opret en standardmeddelelse.

Brugergruppesynkronisering under tilmelding

Hvis du planlægger at organisere dine app-tildelinger, enhedsprofiltildelinger, compliance-politiktildelinger eller brugertilknytninger omkring brugergrupper, bør du overveje at holde indstillingen Brugergruppe-synk aktiveret, hvilket er standardindstillingen. Denne indstilling får Workspace ONE til at foretage et opkald i realtid til godkendelsesserveren, hver gang en enhedspost oprettes.

Få flere oplysninger i afsnittet Brugergruppe-synk i Konfigurer tilmeldingsindstillinger på fanen Gruppering.