Administratorer kan tilmelde enheder på vegne af brugere i en proces, der kaldes Staging af enhed. Staging af enheder har til formål at strømline processen for registrering og tilmelding af iOS-enheder, der deles af flere brugere. Du kan også stage enheder til hurtigt at klargøre en hel enhedsflåde med Apple Configurator.

1. overvejelse: Brug af staging af enhed

Medmindre du bruger Apple Configurator, skal administratorer stage enheder én efter én. I forbindelse med større udrulninger skal du overveje den tid og arbejdsstyrke, der kræves af denne indsats.

Mens administratorer nemt kan stage nye enheder, skal medarbejdere, der allerede bruger virksomhedsejede enheder, sende enheder ind eller hente dem på stedet, så enheder kan stages.

Hvis du har flere tusinde enheder, der skal tilmeldes på forhånd, kan staging af enhederne tage tid. Derfor fungerer det bedst, når du har et nyt batch af enheder, der klargøres, eftersom du har adgang til enhederne, før medarbejderne modtager dem.

Staging af enhed kan udføres for Android, Windows Phone, iOS og iOS enheder på følgende måder.

  • Enkel bruger (standard) – Anvendes, når du stager en enhed, som kan tilmeldes af enhver bruger.
  • Enkel bruger (avanceret) – Anvendes, når du stager og tilmelder en enhed for en bestemt bruger.
  • Flerbruger – Anvendes, når du stager en enhed, der skal deles af flere brugere.
Bemærk: Windows Phone understøtter kun enkel bruger enhedsstaging.

2. overvejelse: Deltager du i Apples Device Enrollment Program?

For at maksimere fordelene ved at have Apple enheder tilmeldt i Mobile Device Management (MDM), har Apple introduceret Device Enrollment Program (DEP). Med DEP kan du udføre følgende handlinger:

  • Slet en MDM-profil, der ikke kan fjernes, på en enhed, så slutbrugere ikke kan slette den.
  • Provisionér enheder i Overvåget tilstand (kun iOS). Enheder i overvåget tilstand kan få adgang til yderligere sikkerheds- og konfigurationsindstillinger.
  • Gennemtvinge en tilmelding for alle slutbrugere.
  • Opfylde din organisations behov ved at tilpasse og strømline tilmeldingsprocessen.
  • Fjern muligheden for iCloud-sikkerhedskopiering ved at forhindre brugere i at logge på med deres Apple-ID, når de genererer en DEP-profil.
  • Gennemtving OS-opdateringer for alle slutbrugere.

3. overvejelse: Brug af Apple Configurator

Apple Configurator lader it-administratorer udrulle og administrere Apple iOS-enheder på effektiv vis. Dette er især nyttigt for organisationer, såsom detailbutikker, klasseværelser eller hospitaler, som ønsker at forhåndstilmelde enheder, som flere slutbrugere skal dele.

Brug af Configurator til at tilmelde forhåndsregistrerede enheder beregnet til en enkelt bruger understøttes ved at tilføje information om serienummer/IMEI til en brugers registrerede enhed i konsollen. En stor fordel ved Apple Configurator er, at du kan bruge en USB-hub eller iOS-enhedskurv til at provisionere flere enheder på få minutter.

4. overvejelse: Brug af direkte tilmelding til Workspace ONE

Staging ved hjælp af direkte tilmelding i Workspace ONE understøttes ikke. Hvis du skal stage en enhed for en eller flere brugere, skal du tilmelde enheden med Workspace ONE Intelligent Hub i stedet for at tilmelde direkte i Workspace ONE.

Få flere oplysninger i Direkte tilmelding til Workspace ONE.

5. overvejelse: Staging af enkeltbruger eller registrering?

Hvis du overvejer at stage enheder for en enkelt bruger, er tilmelding muligvis bedst. Forskellen på staging for en enkelt bruger og tilmelding af en enhed er minimal, men vigtig.

Tilmelding – Når du tilmelder en enhed, gør du det for en enkeltperson, en navngivet bruger. Denne procedure betyder, at enheden forventer, at den første bruger, der logger ind, er den samme bruger som den person, der har tilmeldt enheden. Hvis en anden bruger forsøger at logge ind på en tilmeldt enhed, skal enheden af sikkerhedsmæssige hensyn låses og kan ikke tilmeldes.

Staging af enkeltbruger – Når du stager en enhed, gør du det for enhver bruger, der er berettiget til tilmelding i Workspace ONE UEM. I teorien kan du give en staget enhed til en hvilken som helst berettiget bruger, og den pågældende bruger kan logge ind på enheden og tilmelde sig i Workspace ONE UEM.

Staging-arbejdsgangen gør det muligt at forberede enheden og derefter starte Workspace ONE Intelligent Hub, hvor enhver berettiget tilmeldingsbruger kan logge ind. Workspace ONE UEM udfører herefter en éngangs-gentildeling for at knytte enheden til den pågældende bruger.