Hvis du begrænser en tilmelding til registrerede enheder, har du også mulighed for at kræve et registreringstoken. Denne indstillinger øger sikkerhed ved at bekræfte at en bestemt bruger er godkendt for tilmelding.

Du kan også sende en e-mail eller SMS med et vedhæftet tilmeldingstoken til brugere med Workspace ONE ™ UEM-konti.

Fremgangsmåde

 1. Aktiver en tokenbaseret tilmelding ved at vælge den relevante organisationsgruppe. Gå til Enheder > Enhedsindstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding, og sørg for, at fanen Godkendelse er valgt.
 2. Rul forbi afsnittet Kom i gang, og vælg Kun registrerede enheder som Tilmeldingstilstand for enheder.
  Skiftemuligheden Kræver registreringstoken vises. Når denne indstilling aktiveres, begrænses tilmeldingen til tokenregistrerede enheder.

  Dette skærmbillede viser fanen Godkendelse i Generelt > Tilmeldingsindstillinger, med alle indstillinger for Registreringstoken aktiveret.

 3. Vælg Registreringstokentype.
  • Single-faktor – Der er kun behov for et token for tilmelding.
  • To-faktor – Token og login med brugerlegitimationsoplysninger er påkrævet for tilmelding.
 4. Indstil Registreringstoken længde.
  Denne påkrævede indstilling angiver, hvor komplekst et registreringstoken er, og skal indeholde en værdi med en længde på mellem 6 og 20 alfanumeriske tegn.
 5. Indstil Token udløbstidspunkt (i timer).
  Denne påkrævede indstilling er den tid, en slutbruger har til at vælge et link og tilmelde sig. Når et link udløber skal du sendt et nyt.