Hvis du vil benytte funktionen Delt enhed på Android-enheder, skal du tilmelde enheden med Workspace ONE Intelligent Hub og vælge VMware Workspace ONE Launcher som standardstartskærmen. VMware Workspace ONE Launcher downloades automatisk under tilmelding.

Når appen er installeret og indstillet som standard startskærm, er enheden i tjek-ind tilstand. Når denne tilstand er aktiv, kan slutbrugeren ikke navigere væk fra denne side, og enheden beder slutbrugeren om at tjekke ud. Du kan fjerne profilen og gøre enheden tilgængelig igen ved at udføre en Enterprise-sletning på staging-brugerenheden via Workspace ONE UEM Console.

Fremgangsmåde

  1. På Workspace ONE Launcher-loginsiden skal brugerne indtaste deres gruppe-id, brugernavn og adgangskode. Hvis Anmod bruger om organisationsgruppe er aktiveret i konsollen, skal slutbrugerne indtaste et Gruppe-id, før de kan logge ind.
  2. Vælg Login, og acceptér Vilkår for anvendelse, hvis det er relevant.
    Enheden er konfigureret. Når brugerne er logget ind, vil brugerprofiler blive pushet ned baseret på smartgruppe- og brugergruppe-tilknytninger.

Næste trin

For at logge ud af en Android-enhed vælges knappen Indstillinger og Log ud.