Vælg Vis enhedstildeling under fanen Tildeling, mens en compliance-politik konfigureres til at vise siden Vis enhedstildeling. Denne side bekræfter påvirkede (eller upåvirkede) enheder.

Dette skærmbillede viser skærmen Vis enhedstildeling med tre enheder, hvis tildelingsstatus er upåvirket.

Kolonnen Tildelingsstatus viser følgende poster for enheder, der vises i listen.

  • Tilføjet – Compliance-politikken er blevet tilføjet til enheden på listen.
  • Fjernet – Compliance-politikken er blevet fjernet fra enheden.
  • Uændret – Enheden forbliver upåvirket af ændringer af compliance-politikken.

Vælg Udgiv for at færdiggøre ændringerne og om nødvendigt genudgive en compliance-politik.