iOS-enheder har en Kommandostatus-kolonne på skærmen Vis enheder, hvor man kan se nyttige installationsstatusser med relation til den valgte iOS-enhed.

Følgende statusser vises i kolonnen Kommandostatus.

  • Fejl – Vises som et link, som, når der klikkes på det, viser den specifikke fejlkode, der er relevant for den pågældende enhed.
  • På hold – Vises, når enheden er inkluderet i en certifikat-batchproces, der er under behandling.
  • Ikke relevant – Vises, når profiltildelingen ikke påvirker enheden, men ikke desto mindre er en del af smart-gruppen eller udrulningen. For eksempel, når profiltypen er ikke-styret.
  • Ikke nu – Vises, når enheden er låst eller på anden måde er optaget.
  • Afventer – Vises, når installationen er sat i kø og er skemalagt til at blive fuldført.
  • Fuldført – Vises, når profilen er installeret.