Compliance-politikkerne for e-mail, der er tilgængelige i Workspace ONE UEM-konsol, er Generelle e-mailpolitikker, Politikker for styret enhed og Sikkerhedspolitikker for e-mail. Du kan aktivere disse e-mail compliance-politikker eller redigere reglerne for disse e-mail politikker for at tillade eller blokere enhederne.

Fremgangsmåde

 1. Gå til E-mail > Compliance-politikker.
 2. Anvend ikonet for redigering af politik under Handlinger kolonnen for at redigere regler for en politik.
  Generelle e-mailpolitikker gennemtvinger politikker på alle enheder med adgang til e-mail. Når du vælger en brugergruppe, så bliver politikken pålagt alle brugere i den gruppe.
  E-mail politik Beskrivelse
  Synk indstillinger

  Forhindrer enheden fra at synkronisere med specifikke EAS mapper.

  • Workspace ONE UEM forhindrer enheder i at synkronisere med valgte mapper uanset andre compliance-politikker.
  • Før en politik kan træde i kraft er det nødvendigt at genudgive EAS-profilen til enhederne (dette tvinger enheder til at synkronisere med e-mail serveren igen).
  Styret enhed Begræns adgang til e-mail til styrede enheder.
  Mailklient Begræns adgang til e-mail til et sæt e-mail klienter.
  • Du kan tillade eller blokere mailklienter baseret på klienttype såsom Brugerdefineret og Registreret.
  • Du kan også indstille standardhandlinger for mailklienten og nyligt registrerede mailklienter der ikke vises i Mailklient rullemenuen. For den brugerdefineret klienttype understøttes jokertegn (*) og automatisk fuldførelse.
  Bruger Begræns adgang til e-mail til en gruppe brugere. Du kan tillade eller blokere brugertyper, deriblandt brugerdefinerede, registrerede, Workspace ONE UEM-brugerkonto og brugergruppe. Du kan også indstille standardhandlinger for e-mailbrugernavne, der ikke vises i rullemenuerne Brugernavn eller Gruppe. For brugerdefineret brugertypen understøttes jokertegn (*) og automatisk fuldførelse.
  EAS enhedstype Hvid- eller sortlist enheder baseret på attributter for EAS enhedstype som rapporteret af slutbrugerens enhed. Du kan tillade eller blokere enheder baseret på klienttype der inkluderer Brugerdefineret og Registrerede mailklienter. Du kan også indstille standardhandlinger for EAS enhedstyper der ikke vises rullemenuen Enhedstype. For den brugerdefineret klienttype understøttes jokertegn (*) og automatisk fuldførelse.
  Styrede enhedspolitikker gennemtvinger politikker på styrede enheder, der har adgang til e-mail.
  E-mail politik Beskrivelse
  Inaktiv Stop inaktive, styrede enheder fra at få adgang til e-mail. Du kan bestemme antal dage, en enhed vises som inaktiv (dvs. ikke tjekker ind til VMware AirWatch), før Workspace ONE UEM blokerer adgang til e-mail. Minimum accepteret værdi er 1 og maksimum er 32767.
  Kompromitteret enhed Stop kompromitterede enheder fra at få adgang til e-mail. Denne politik blokerer ikke e-mail adgang for enheder der ikke har rapporteret en kompromitteret status til AirWatch.
  Kryptering Stop ikke-krypterede enheder fra at få adgang til e-mail. Denne politik er kun tilgængelig for enheder, der har rapporteret deres databeskyttelsesstatus til VMware AirWatch.
  Model Begræns e-mail adgang baseret på platform og enhedsmodel.
  Operativsystem Begræns adgang til e-mail til valgte operativsystemer for specifikke platforme.
  Påkræv ActiveSync profil Begrænser adgang til e-mail til enheder der ikke er styret med en Exchange ActiveSync profil.
  E-mailsikkerhedspolitikker gennemtvinger politikker på vedhæftede filer og hyperlinks. Denne politik gælder kun for SEG-udrulninger. Få flere oplysninger under E-mailindhold, vedhæftede filer og beskyttelse af hyperlinks.
  E-mail politik Beskrivelse
  E-mail sikkerhedsklassifikation Definer politikken for SEG til at håndtere e-mails med og uden mærker. Du kan anvende foruddefinerede mærker eller oprette nye mærker med den brugerdefinerede indstilling. Baseret på klassifikationen kan du vælge enten at tillade eller blokere e-mailen i e-mailklienter.
  Vedhæftede filer (styrede enheder)

  Krypter vedhæftede filer af valgte filtyper. Disse vedhæftede filer er sikre på enheden og kan kun vises i VMware AirWatch Content Locker.

  På nuværende tidspunkt er denne funktion kun tilgængelig på styrede iOS-enheder, Android-enheder og Windows Phone med VMware AirWatch Content Locker-appen. For andre styrede enheder kan du vælge at enten tillade krypterede vedhæftede filer, blokere vedhæftede filer eller tillade ikke-krypterede vedhæftede filer.

  Vedhæftede filer (ikke-styrede enheder)

  Krypter og bloker vedhæftede filer eller tillad ikke-krypterede vedhæftede filer for ikke-styrede enheder.

  Krypterede vedhæftede filer kan ikke vises på ikke-styrede enheder. Denne funktion er tilsigtet at vedligeholde e-mail integritet. Hvis en e-mail med en krypteret vedhæftet fil videresendes fra en ikke-styret enhed, så vil modtager stadig kunne se den vedhæftede fil på en PC eller anden mobil enhed.

  Hyperlink

  Tillad at brugere kan åbne hyperlinks i e-mails direkte i AirWatch Browser på enheden. Secure Email Gateway ændrer dynamisk hyperlinket, så det kan åbnes i VMware Browser. Du kan vælge en af følgende modifikationstyper:

  • Alle - Vælges for at alle hyperlinks åbnes med VMware Browser.
  • Ekskluder - Vælges hvis du ikke ønsker at enhedens brugere skal kunne åbne bestemte domæner med VMware Browser. Ekskluder følgende domæner i Modificer alle hyperlinks, undtagen for følgende domæner feltet. Du kan også uploade flere domænenavne fra en .csv-fil.
  • Inkluder - Vælges hvis du ønsker at enhedsbrugere skal kunne åbne bestemte domæner med VMware Browser. Inkluder relevante domæner i Rediger kun hyperlinks for følgende domæner feltet. Du kan også masseuploade domænenavne fra en .csv-fil.
 3. Opret din complianceregel, og vælg Gem.
 4. Vælg den grå cirkel under Aktiv kolonnen for at aktivere compliance-politikken.
  En side vises med en nøglekode.
 5. Indtast nøglekoden i det relevante felt, og klik på Fortsæt.

Resultater

Politikken er aktiveret og viser en ny en grøn cirkel under Aktiv kolonnen.