Udgivelsesnoter for VMware Workspace ONE UEM giver information om nye funktioner og forbedringer i hver udgivelse. Denne side inkluderer en oversigt over nye funktioner introduceret for 2001, en liste over vores løste problemer og kendte problemer

Nye funktioner i denne version

 • Anvend så mange filtre, som du vil, med det nye enhedsfilter.
  Vi har betydeligt forbedret filtreringsfunktionsmåden på enheder i Enhedslistevisning. Du kan nu anvende lige så mange filtre, som du vil, og enhedslisten bliver ikke opdateret, før du vælger knappen Anvend. Dette sparer tid, når du venter på, at konsollen opdateres med hvert filtervalg.
 • Præsentation af aftale om servicebetingelser (TOS) for vores SaaS-kunder.
  SaaS-kunder, der logger på konsollen for første gang, får nu vist en aftale om servicebetingelser (TOS) for VMware Cloud-servicetilbud. Efter accept får en administrator ikke vist den samme TOS ved efterfølgende login. Der er oplysninger om aftalens indhold i VMware Cloud-servicetilbud.
 • Se alle dine styrede enheder, der er tilsluttet via den samme Wi-Fi-router, i layoutet Brugerdefineret i Enhedslistevisning.
  Du kan nu medtage SSID'et (Service Set Identifier), ofte kaldet Wi-Fi-netværksnavnet, i Enhedslistevisning. Denne nye kolonne gør det nemt at vise alle styrede enheder, der er tilsluttet via den samme Wi-Fi-router. Aktivér denne nye kolonne ved at vælge layoutindstillingen Brugerdefineret og vælge SSID'et på listen over tilgængelige kolonner.
 • Dine rapporter optager ikke længere for meget diskplads.
  Der er angivet en grænse på 4 GB for størrelsen af dine Workspace ONE UEM-rapporter. Denne grænse forhindrer potentielt meget lange behandlingscyklusser for at oprette store rapporter. Se Generer rapporter for at få flere oplysninger.
 • Det er tid til at opgradere din .NET Framework til 4.8.
  For at VMware AirWatch Cloud Connector kan opdateres automatisk, skal servere, der har ACC installeret, have .NET Framework 4.8.
 • Tilmeld og administrer dine GMS- og ikke-GMS Work-administrerede enheder i den samme organisationsgruppe.
  For at undgå at skulle oprette flere organisationsgrupper til at administrere GMS- og ikke-GMS-enheder har vi opdateret vores QR-kodetilmelding, så den omfatter en indstilling, der gennemtvinger AOSP-/lukket netværkstilmelding. Når dette er aktiveret i indstillingerne for QR-kodetilmelding, tilmeldes enheden som AOSP/lukket netværk, uanset hvilken Work-administreret tilmeldingstype der er angivet i Android-tilmeldingsindstillingerne. Få flere oplysninger i Opret en QR-kode via konfigurationsguiden til tilmelding.
 • Start konfiguration, fornyelse og tilbagekaldelse af dine certifikater fra UEM-konsollen.
  Med Workspace ONE UEM-udvidelsen til Chrome OS kan du fuldt ud styre certifikater på bruger- og enhedsniveau. Få flere oplysninger i VMware Workspace ONE UEM-udvidelse til Chrome OS.
 • Opdater dine brugerdefinerede Apple-apps med et enkelt klik.
  Du kan nu pushe opdateringer til brugerdefinerede Apple-apps, som er forældede.
 • Definer dine grundlinjetildelinger med de nye eksklusionsfunktioner.
  Du kan nu ekskludere bestemte smart-grupper fra tildeling, når du tildeler Grundlinjer til dine Windows 10-enheder. Med denne funktion kan du tildele grundlinjen til en større smart-gruppe og derefter tilpasse tildelingen for at ekskludere specifikke mindre smart-grupper.
 • Sørg for, at dine data er beskyttet på Windows 10-enheder – selv efter sletning af enhed.
  Krypteringsprofilen understøtter nu, at systemet holdes krypteret til enhver tid. Dette inkluderer efter fjernelse af profilen, sletning af enheden eller en eventuel afbrydelse af kommunikation med Workspace ONE UEM på dine Windows 10-enheder.

Løste problemer

De løste problemer er grupperet på følgende måde.

2001 Løste problemer
 • AAPP-5341: Tredjepartsapps på den oprindelige iOS-e-mailprofil kræver opdatering af teksten i brugergrænsefladen.

 • AAPP-7017: "Tillad ændring af biometrisk ID" afhænger af nøglen "Tillad, at biometrisk id låser enheden op" i begrænsningsprofilen.

 • AAPP-7188: Nøglen allowPasswordSharing i iOS-begrænsningsnyttelasten fortolkes som Tillad deling af Wi-Fi-adgangskoder i brugergrænsefladen.

 • AAPP-7735: Profilen sidder fast i statussen "Tildeling i gang" og kan ikke redigeres.

 • AAPP-7900: macOS API, der bruges til at oprette en profil med krypteringsnyttelasten, fungerer ikke sammen med parameteren 'ForceRestart'. 

 • AAPP-8165: Upload af en app med udvidelse mislykkes, når nyttelasten ikke er angivet direkte under IPA.

 • AAPP-8470: Automatisk opdatering af VPP mislykkes for alle OG'er, hvis en admin-notifikationsfejl opstår, ingen genoprettelsesmekanisme.

 • AAPP-8477: Indtjekning af enhed fejler og svarer med HTTP 406 for iPhone-enheder. 

 • AAPP-8493: Appnavnet for de indbyggede Workspace ONE-produktivitetsapps i APNs til apps har forkerte og forældede navne.

 • AAPP-8530: Kunne ikke oprette en macOS-netværksprofil med flere Wi-Fi-nyttelaster.

 • AAPP-8554: VPP-apps bliver ikke installeret på iPods, selv om understøttede enheder inkluderer iPhone og iPod touch.

 • AAPP-8556: Der opstod en fejl under redigering af profiler med regler for netværksforbrug.

 • AAPP-8600: APNs for ProfileList- og CertificateList-kommandoer fungerer ikke som forventet.

 • AAPP-8611: UI-forbedring – Dobbeltklik på afkrydsningsfeltet vil slå VPP-app-sletning fra.

 • AAPP-8614: "apns-push-type" for APNs, selvom HTTP/2 ikke fungerer som forventet.

 • AAPP-8618: VPP-apps er ikke blevet installeret på brugerdefinerede tilmeldte enheder.

 • AAPP-8668: Elevenheder vises som offline på lærernes enheder pga. certifikatovertrædelse i henhold til de retningslinjer, der leveres af Apple. 

 • AAPP-8674: Begrænsningen "Tillad styrede apps at opbevare data" fungerer ikke som forventet på iOS13-enheder.

 • AAPP-8725: Forkert IMEI rapporteret i enhedsoplysninger for iOS-enheder med flere SIM-kort. 

 • AAPP-8960: DB CPU stiger på grund af ugyldige stikprøver for macOS-enheder under 10.11.

 • AAPP-9006: Installation af Entrust-certifikat mislykkes på enheden.

 • AAPP-9060: Synk af liste mislykkes pga. en SQL-timeout-undtagelse.

 • AGGL-5851: Skjulte netværk og Auto-join-afkrydsningsfelter respekterer ikke redigeringsprofilen.

 • AGGL-6562: Periodiske timeouts, der blev set under kørsel af prøvehistorikken Ryd vedligeholdelsesjobbet

 • AGGL-6596: ChromeOS-webanmodning fungerer ikke som forventet.

 • AGGL-6753: Profiler bliver ikke tildelt til Android Legacy-enheder, hvis nyttelasten af legitimationsoplysninger er tildelt til en profil. 

 •  AGGL-6782: Den styrede Play-konto er ikke skjult på den personlige side i tilmeldinger af ###virksomhedsejede, personligt aktiverede enheder.

 • AMST-20029: Fjern unødvendige fejl fra klargøringspakkens logfiler.

 • AMST-20985: Kunne ikke deaktivere udrulningsindstillinger for softwarepakke til Win-desktop.

 • AMST-21644: Enheder rammer stikprøvens slutpunkt, selvom enhederne er slettet fra konsollen.

 • AMST-21723: "Enhed -> Enhedsopdateringer -> Windows" og "Enhedsdetaljer" viser GUID og ikke metadata.

 • AMST-21847: Når vi i firewallprofilen konfigurerer "Bloker" firewall-regler for fletning/forbindelses-regler, vil den genererede SyncML have værdien "AllowLocalPolicyMerge" = "true" og omvendt.

 • AMST-21934: Kan ikke tilføje en sti-undtagelse i Windows-antivirusprofilen på ny, når hele undtagelsesstien er ryddet og gemt. 

 • AMST-22045: Automatisk Wi-Fi-forbindelse fungerer ikke som forventet på Windows-desktopcomputere.

 • AMST-22047: Intelligence – kan ikke få adgang til sensorer fra underordnet OG til Windows-enheder.

 • AMST-22104: Windows Phone 10-app-status afspejler ikke den korrekte installationsstatus i konsollen.

 • AMST-22146: Fjernadresseintervaller i firewall-reglerne virker ikke som forventet.

 • AMST-22198: Forkert sti til Dells kommandomonitor forårsager, at installationen fejler, og at der er andre fejl i logfilerne.

 • AMST-22432: Windows OOBE-tilmelding fungerer ikke som forventet i konsollen, og statussen "afventer Hub" vises.

 • AMST-22433: Antallet af tildelte og godkendte enheder stemmer ikke overens for Windows-opdateringer.

 • AMST-22476: Windows-enheder respekterer ukorrekt indstillingen for auto-logout. 

 • AMST-22751: Enhedssensorer fungerer ikke på grund af Dataplatformserviceundtagelser

 • AMST-22863: Enhedsoplysninger-visning > fanen Apps, alternativknappen bliver grå for Win BSP-apps.

 • AMST-23164: DB-opgraderingen mislykkes fra 19.7.0.1 til 1909 med fejlen DeviceProfileSettingValue_UpdatePeakShiftToISO8601.

 • AMST-23157: Grundlinjesiden går ned i området Profiler & Ressourcer. 

 • AMST-23420: Aktivering af scriptregistrering fungerer ikke som forventet.

 • ARES-7765: Udrulningsstatusindikatoren fungerer ikke som forventet, når du opretter flere Smart-grupper og tildeler enheder til forskellige Smart-grupper.

 • ARES-8564: Separat katalogtilmelding for iOS 12.2-enheder fungerer ikke som forventet.

 • ARES-8624: Hændelseslogfil > InstallAppRequested viser forkert app-version.

 • AR-10552: begininstall API returnerer intern serverfejl.

 • ARES-9682: Kan ikke sende installationskommando til intern Android-app til enheder, hvor appen er rapporteret som en systemapp.

 • ARES-10685: SDK-app associeret med nyttelast for legitimationsoplysninger (SDK-profil) kan ikke indlæses, fordi DB Sproc slog fejl og ikke udfylder data.

 • ARES-10818: Overtrædelse af primær nøglebegrænsning. 

 • ARES-10904: AirWatch Interrogator Queue-overvågningsservice fungerer ikke som forventet.

 • ARES-10937: Kan ikke se Smart-gruppeindstillingen, når vi tilføjer eller redigerer tildelingen for offentlige apps i Apps & Books.

 • ARES-11113: Kan ikke sende Boxer-app-konfigurationer for ældre tildelinger, hvor app-konfigurationer ikke gemmes i blob-tabel.

 • CMSVC-10132: Med masseimport vil kolonnen "Tilmeldingsorganisationsgruppe" i den avancerede skabelon ikke tage OG-navnet, men derimod tage gruppe-ID'et.

 • CMSVC-10894: Tildel mærker fungerer ikke som forventet i Internet Explorer.

 • CMSVC-10964: Brugergruppe, når der søges, viser GUID-formatet, og brugergruppen bliver ikke gemt.

 • CMSVC-11002: Adminbrugerattributter opdateres ikke i Workspace ONE UEM console efter synkronisering.

 • CMSVC-11004: Lagring af ydelsesjusteringsindstillinger nulstiller batchsizebysmartgroup-indstillingsværdien til 0.

 • CMSVC-11077: OU med mere end 180.000 brugere synkroniseres delvist til Workspace ONE UEM console.

 • CMSVC-11087: AddTag API-kaldet mislykkes, hvis specialtegnet indeholder "&" i TagName-feltet.

 • CMSVC-11117: Flet API viser ikke den korrekte svarkode, når fletningen mislykkes.

 • CMSVC-12757: API-opkald, der foretages for at hente en liste over administratorer, som benytter PageSize 1000, viser kun 21 brugere og med ukorrekt samlet antal.

 • CMSVC-12821: Kan ikke synkronisere mere end 1000 brugere i en brugergruppe, når der integreres med VDS.

 • CMSVC-12893: "Azure Active Directory Mapping Attribute" er obligatorisk, når Directory er indstillet til Ingen, og Azure AD til Identity Services er aktiveret på indstillingssiden Directory Services.

 • CRSVC-7992: Platformsspecifik meddelelsesskabelon bliver ikke hentet under registrering af enheder.

 • CRSVC-8072: SystemSample_Save_V4 sproc-fejl – kan ikke indsætte NULL, PK-overtrædelse

 • CMSVC-12930: Brugerstatusfilter (aktivt og inaktivt) fungerer ikke.

 • CMSVC-12957: Forkert server benyttet ved tilføjelse af manglende brugere. 

 • CRSVC-8623: API forårsager intern serverfejl.

 • ENRL-1572: Enhedsnavn på den sidste enhed på listen bliver opdateret, når den er ved at blive slettet. 

 • ENRL-1596: Send meddelelsesindstillingen igen for token i "tilmeldingsstatus" listevisningssiden udvider registreringen, når token-godkendelse er aktiveret for tilmelding. 

 • ENRL-1598: Token-baseret tilmelding viser udstedelsesdato som fremtidig dato under hvidlistning af en enhed. 

 • ENRL-1740: Kan ikke tilmelde enheder, når "Kun registrerede enheder" er valgt.

 • FCA-189719: "brugernavn"-instanser i Workspace ONE UEM skal opdateres for at kunne modernisere slutbrugermeddelelser.

 • FCA-191478: UEM-konsollen logger automatisk af efter 4 timer.

 • FCA-191523: Kom godt i gang-siden viser uoverensstemmende procentværdi i den fuldførte status.

 • FCA-191934: Søge-API'en for organisationsoplysningsøgningen giver tomme resultater for placering og land.

 • FCA-192112: Enhedsforbrugsoplysninger for rapportforespørgsel forårsager overløb.

 • INTEL-16242: "OS-version" bliver tilføjet med "OS-Build/revisionsnummer".

 • INTEL-5248: Brugerdefineret rapport med felt device_eas_device_identifier mangler data til Android-enheder.

 • PPAT-6200: Når API-URL'en er forskellig fra konsollens URL, vil anmodningsmetode-API'ens opkald mislykkes.

 • PPAT-6241: Tunnel Service kan ikke tilføje en ny krypteringsnøgle i registreringsdatabasen for at dekryptere forbindelsesstrengen.

 • PPAT-6301: Kunne ikke oprette Tunnel-konfiguration, når en certifikatautoritets navn matcher gruppe-id'et. 

 • RUGG-5294: Ikonet Aktivér vises ikke, når et aktivt produkt redigeres.

 • RUGG-6991: Vi har fjernet App fjernvisning, da den har problemer og er frarådet. 

 • RUGG-7282: Holdte kommandoer frigives ikke korrekt på grund af den primære nøgles overtrædelse af Procedure DevicePolicyDevic_Delete.

 • RUGG-7369: På siden Tilføj produkt > fanen Udrulning vises "Serverdato og -tidspunkt" forkert, når den aktuelle administratorkontoindstilling er konfigureret med en ikke-GMT-tidszone.

 • RUGG-7493: Kunne ikke tilføje filen med udvidelsen .bat eller .PS1 i Tilføj filer/handlinger. 

 • RUGG-7558: MaintainProduct API-opkald for at opdatere produkter fungerer som forventet. Men når de forsøger at anvende en smart-gruppe, der er oprettet med et lavere niveau end produktet, vises fejlen "404 ugyldig smart-gruppe" i konsollen.

Kendte problemer

 • AAPP-8699: Rapporteret enhedsnavn vises forkert på konsollens brugergrænseflade.

  DeviceReportedName bliver ikke opdateret ved forespørgsel, når brugerdefineret navn er oprettet i Indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Kaldenavn.

  Deaktiver indstilling af kaldenavn i Indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Kaldenavn

 • AAPP-8799: Kunden kan ikke konfigurere iOS Siri-bandeordindstilling baseret på teksten i konsollen.

  Hjælpetekst er forkert for iOS Siri-bandeordbegrænsning

  Admin kan tjekke Apples dokumentation for nøgle –

  forceAssistantProfanityFilter
 • AAPP-9004: Kunden kan opleve langsomhed grundet en uønsket belastning forårsaget af Planlæg OS-opdateringskommandoen i bulk.

  Planlæg OS-opdatering fra listevisning for enheder begrænser ikke bulk-handlingen til værdi opsat i bulkstyringsindstillinger.

  Admin bør ikke vælge et stort antal enheder til at planlægning af OS-opdatering til iOS enheder.

 • AAPP-9058: Slutbrugere kan ikke anvende bogkatalog på grund af forkert URL-adresse.

  Bogkatalog indlæses ikke, når {SecureDeviceUdid} anvendes i URL-adressen.

  Overførsel af DeviceUUID i bogkataloget

 • AGGL-6074: Enhedssortliste, hvidliste og registrering med serienummer, IMEI fungerer ikke for Android Q-enheder.

  Begrænsninger, der anvendes på basis af serienummer, IMEI, vil ikke blive udført i enhedens livscyklus, da understøttelse for at få disse oplysninger fra enheden er blevet fjernet på grund af privatlivsproblemer

  Anvend UDID i stedet for serienummer eller IMEI

 • AMST-23768: Windows Internal-appen kan ikke downloades, når det uploades via et link med SFD

  Når der uploades et link for at sende en Windows Internal app, og markeringen af "Download & distribution via WS1 UEM-server" fjernes, vil installation af appen fejle

  Hvis admin markerer "Download & distribution via WS1 UEM server", så vil appen blive installeret

 • AMST-23975: Hvis en app fejler, vil statussen vise den forkerte årsag.

  Hvis en formodet styret app skubbes til enheden og ikke kan installeres, så vil konsollen vise, at appen er "MDM Fjernet" i stedet for "Udførelse fejlede".

 • AMST-24067: Office 365-appen er rapporteret som installeret, før installationen er fuldført

  Når en kunde konfigurerer Office 365 appen og skubber den til en Windows-enhed, så vil appens installationsstatus på et tidligt tidspunkt blive vist som installeret. Hvis det ikke lykkes at installere, vil statussen stadig blive vist som installeret, men den sidste handling vil blive vist som installationskommando fejlede

 • AMST-42002: Tvungen genstart sker øjeblikkeligt efter appen er installeret, hvor genstart er påkrævet

  Når du uploader en app, der har tvungen genstart, vil det ske øjeblikkeligt og ikke lade brugeren gemme sit arbejde, når Intelligent Hub ikke er installeret på enheden.

  Installer Intelligent Hub på enheden, eller rediger appens genstartsindstilling for brugeranvendt genstart, og rediger deadlinen til 0, og indstil den derefter tilbage for at gennemtvinge genstart.

 • CMCM-188366: Tilføjelse af en version af AW-styret indhold mislykkes med blob-fejl

  Tilføjelse af en version af AirWatch-styret indhold mislykkes med en blob-fejl i visse situationer.

  • Åbn IIS-indstillinger på konsolserveren.
  • Naviger til .NET Globalization.
  • Skift Kultur og Brugergrænsefladekultur til "Invariant sprog (invariant land)"
  • Dette kan ikke altid løse problemet
 • FCA-192253: Kunne ikke uploade et certifikat i selvbetjeningsportalen, der indeholder markeringstegn i adgangskoden.

   Hvis en bruger forsøger at uploade et certifikat fra SSP, og adgangskoden til certifikat indeholder markeringstegn, udløses en valideringsundtagelse

  Anvend certifikatadgangskoden uden markeringstegn

 • FCA-192286: Hvis brugeren logges ud af konsollen og derefter klikker på et rapportabonnementslink fra en e-mail, downloades rapporten (legacy) ikke, efter du har logget ind igen.

  Hvis adminbrugeren ikke er logget ind i UEM-konsollen, og brugeren derefter klikker på et rapportabonnementslink i en e-mail, vil konsollen åbne og anmode om et login. Efter vellykket godkendelse begynder rapporten ikke at downloade, og konsollen omdirigeres heller ikke til rapportsiden.

  Adminbrugere kan logge på konsollen, før de klikker på rapportabonnementslinket.

 • FCA-192383: Brugeren kan ikke slette enhed efter sletning af enhed på en anden enhed, og kaldenavn ændres på den aktuelle enhed.

  Hvis adminbrugeren tilmelder to enheder (enhed A og B) og udfører en sletning af en enhed på en af enhederne (enhed A), kan adminbrugeren ikke slette enheden på den anden enhed (enhed B), hvis de har ændret enhedens kaldenavn (enhed B) i samme session, fordi vinduet til indtastning af PIN-koden vises et øjeblik og forsvinder.

  Adminbrugere kan opdatere siden og prøve igen.

 • PPAT-6440: Hvis AWCM ikke fungerer korrekt på OG-niveau, er det muligt for ikke-kompatible enheder at oprette forbindelse mens de venter på tilbagekaldelse via API

  Når den konfigurerede tunnel er en overordnet organisationsgruppe, og enheder er tilmeldt under underordnede organisationsgruppe, vil VPN-certifikaternes AWCM-meddelelse ikke blive leveret til tunnel-serveren

 • ARES-11178: Windows understøtter ikke nedgradering af apps.

  Her er det aktuelle design for tilbagetrækning og deaktivering af Windows-apps, da Windows ikke understøtter nedgradering af apps:
  Tilbagetræk den seneste version: Der udføres ingen handlinger, da Windows ikke understøtter nedgradering. Nye tilmeldinger vil modtage den ældre version, men eksisterende enheder, der har den seneste version installeret, vil fortsætte med at have den.

  Admin udløser manuel fjernelse. Vi benytter denne tilgang for at undgå lang nedetid mellem app-fjernelser og geninstallation.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon