Udgivelsesnoter for VMware Workspace ONE UEM giver information om nye funktioner og forbedringer i hver udgivelse. Denne side inkluderer en oversigt over nye funktioner introduceret for 2004, en liste over vores løste problemer og kendte problemer.

 

Hvornår kan jeg forvente den seneste version?

Vi sørger for at levere produkter af høj kvalitet, og for at sikre problemfri overgange, udruller vi vores produkter i faser. Hver udrulning kan tage op til fire uger at udføre og leveres i følgende faser:

 • Fase 1: Demo og UAT’er
 • Fase 2: Delte SaaS-miljøer
 • Fase 3: Dedikerede, nyeste miljøer

Denne version er kun tilgængelig for vores SaaS-kunder på tilstanden Nyeste. Funktionerne og forbedringerne, som er inkorporeret i denne version, vil være tilgængelige for vores on-premises- eller administrerede hostede kunder med den næste on-premises-udgivelse. Få flere oplysninger i KB -artiklen

 

Nye funktioner i denne version

Android

 • Bestem, hvordan widgets fungerer i arbejdsprofilen.
  Begrænsningen Giv apps tilladelse til at bruge widgets i arbejdsprofilen bestemmer, om brugere kan bruge widgets fra apps, der er tilføjet til din arbejdsprofil. Når dette er aktiveret, kan du tilføje offentlige app-widgets. Få flere oplysninger i Konfiguration af begrænsninger for Android-enhed med Workspace ONE UEM.
 • Anvend brugerdefinerede filtre for at se, hvordan dine enheder er tilmeldt Workspace ONE UEM.
  Vi har tilføjet et brugerdefineret filter til listevisningen, som du kan bruge til hurtigt at se, hvordan dine enheder administreres. Den nye kolonne Brugerdefineret visning angiver, om enheden er Android (Legacy), arbejdsprofil, COPE og/eller arbejdsadministreret. Der er flere oplysninger under Android-enhedsadministration.

Chrome OS

 • Vil du dokumentere, hvorfor en Chromebook Enterprise-slettes? Det kan du nu.
  Når du Enterprise-sletter en Chromebook-enhed, vises der en ny indstilling, som giver dig mulighed for at vælge, om du sletter enheden, fordi den skal udskiftes eller er blevet forældet. Få flere oplysninger i Kommandoer for enhedsstyring for Chrome OS-enheder.

Windows

 • Dell Provisioning for VMware Workspace ONE har fået et nyt navn. Det hedder nu Factory Provisioning.
  Vi har opdateret navnet på Dell Provisioning for VMware Workspace ONE til Factory Provisioning. Funktionaliteten forbliver den samme. Se Fabriksklargøring for at få flere oplysninger.
 • Vi har opdateret antivirusprofilen for Windows Desktop.
  Den antivirusprofil, der fungerer med dit Windows Defender-antivirussystem, indeholder nu flere valgmuligheder. Indstil niveauer for Cloud-beskyttelse, identificer potentielt uønskede apps, aktivér beskyttelse mod manipulation, og anmod om brugersamtykke. Find antivirusprofilen for Windows Desktop i konsollen under Enheder > Profiler > Listevisning. Se Konfiguration af en antivirusprofil (Windows Desktop) for at få flere oplysninger.
 • Udsæt din applikationsinstallation under app-tildeling.
  Du kan nu udsætte installation af app under app-tildelingen. Du kan foretage disse ændringer, mens du føjer app-tildelinger og politikker til dine Win32-apps. Se Føj opgaver og app-politikker til dine Win32-applikationer for flere oplysninger.
  Bemærk: App-udsættelser er en Tech Preview-funktion og er muligvis ikke tilgængelig i alle miljøer. Overvej at begrænse din brug af denne funktion til testformål. App-udsættelser bør ikke anvendes i et produktionsmiljø. Funktioner er ikke endelige og kan ændres når som helst.

Rugged

 • Vi har foretaget nogle forbedringer til deaktivering af produktklargøring.
  Hvis du oplever, at du skal annullere en udrulning af en løbende produktklargøring (på grund af misbrug under klargøringen eller et problem med produktindholdet), kan du bruge den forbedrede deaktiveringsflow. Ud over at rydde kommandokøen i enheden, aflyse igangværende jobs og fjerne kommandoer fra indholdsservicetabellen, kontrollerer den nye deaktiveringsflow, om produktet er aktivt, før der behandles og slettes indholdselementer fra indholdsservicetabellen.

App-administration

 • App-tildeling har et frisk nyt udseende.
  Tjek den nye tildelingsoplevelse for alle dine apps med fuld API-understøttelse. Vi har strømlinet, hvordan vores app-konfiguration fungerer med Smart-grupper. Se Føj tildelinger og undtagelser til dine applikationer for at få flere oplysninger.
 • Nu er det blevet nemmere at konfigurere Workspace ONE Boxer.
  Almindelige konfigurationer, der understøttes af Workspace ONE Boxer, kan nu konfigureres fra sektionen Apps og bøger. Du kan også konfigurere Boxer til interne app-udrulninger. Se Tildel og konfigurer Workspace ONE Boxer for at få flere oplysninger.
 • Konfigurer Notebook-appen fra sektionen Apps og bøger.
  Konfigurer din Notebook-app i Workspace ONE for både administrerede og ikke-administrerede enheder ved hjælp af app-tildelingen i sektionen Apps og bøger. Denne nye funktion er tilgængelig, hvis du bruger Notebook version 1.4 eller nyere. Se Tildel og konfigurer Notebook i Workspace ONE for at få flere oplysninger.

Content Management

 • Se det præcise antal af Smartfolio-brugere, der har bekræftet dit dokument.
  Smartfolio-brugere kan nu bekræfte de dokumenter, som du tildeler dem, som påkrævet indhold. I Workspace ONE UEM-konsollen kan du se disse bekræftelser i indholdslistevisningen og på enhedsoplysningssiderne. Få flere oplysninger i Bekræftelse i Smartfolio.

Løste problemer

De løste problemer er grupperet på følgende måde.

2004 Løste problemer
 • AAPP-6539: Når du arbejder med skærmbilledet Købte apps i vinduesbrowser, skjules knapperne, der påvirker opdateringer, bag andre elementer i brugergrænsefladen.

 • AAPP-9135: Kunne ikke udgive macOS-profilen med brugerdefinerede indstillinger.

 • AAPP-9344: Fornyelse af VPP-token kan tage lang tid, når der findes tilstrækkelige brugere.

 • AAPP-9366: SyncDevicesForPublicAndPurchasedApp timeouts i flere SaaS-miljøer. 

 • AAPP-9382: MDM Managed kan ikke prompte VPP-applikationer, som er installeret før app-tildelingen.

 • AAPP-9425: Apple-skrifttyper kunne ikke slettes på grund af afventende kommandoer.

 • AAPP-9463: VPP-app-udgivelse mislykkes, når enheden er inkluderet i to tildelte SG'er.

 • AAPP-9601: Når publicering af det gamle katalog er aktiveret på konsollen, bliver det ikke rullet ud på den enhed, der blev tilmeldt før denne ændring, medmindre vi forespørger enheden.

 • AGGL-6822: Hvis Cloud-profilen. UserPolicyAssignmentMap-rækker eksisterer, og hvis OG slettes, falder proceduren ind i en uendelig løkke, fordi DELETE-sætningen ikke stemmer overens med sætningen WHILE EXISTS.

 • AGGL-6903: AndroidWorkAffectedSmartGroupsExternalAppMap vises ikke efter rettelse af applicationsource for AE-apps.

 • AGGL-6906: ChromeOS | Brugerbaserede profiler opdaterer ikke antallet af tildelinger.

 • AGGL-6945: Aktivering/deaktivering af Intelligent Hub Catalog fungerer ikke som forventet.

 • AGGL-7272: Kunne ikke vise det fuldstændige værktøjstip for AppConfig-brugergrænsefladen i Android-apps.

 • AGGL-7136: Kunne ikke afinstallere offentlige apps via REST API på COPE-tilmeldte enheder.

 • AMST-19845: FPS-værktøjet udløser en XML-fejl, hvis staging-adgangskoden indeholder og-tegn.

 • AMST-23730: Konsol-organisations-sletning mislykkes, hvis OG indeholder en intern Win10-app med Kiosk-datarække.

 • AMST-24461: Proxyadministration af Windows 10-enheder kunne ikke fjernes.

 • ARES-5415: Alternativknapperne Batchstatus under Enheder > Profiler og Ressourcer kan ikke vælges.

 • ARES-9667: Når en admin-bruger ikke har en Rediger Applikationsudgivelses-rolle, vises fanen Tildeling for interne apps ikke, selvom admin har andre roller. 

 • ARES-11178: Citater i brugerdefinerede attributter er ikke løst, og derfor bliver app-installationskommandoen ikke sat i kø til enheder.

 • ARES-11220: Statusfiltret "Enhed ikke fundet" vises på statushistoriksiden.

 • ARES-11262: Enhedsantal stemmer ikke overens, så det er ikke muligt at sende push-notifikation til enheder med statussen ikke installeret fra skærmen Apps og bøger for alle apps igennem "Send besked til alle"

 • ARES-11414: Brugergrænseflade-problem under fanen Filer, når der tilføjes/redigeres interne iOS-apps i IE-browser.

 • ARES-11424: Forkert midlertidig tabel "PrevExcludedDevices" fjernes to gange.

 • ARES-11449: For visse app-installationer kan kommandoprocessoren ikke generere nyttelasten. 

 • ARES-11509: AppID, som er konfigureret i indstillingen "Begræns dokumenter til at blive åbnet i følgende apps" i en brugerdefineret SDK-profil, vises ikke i Vis XML.

 • ARES-11747: Tildelingsnavnet vises ikke i enhedsoplysningsvisningen.

 • ARES-11906: Produktappen for parallelle OG'er henter fjernelseskommandoen, når der anmodes om synkronisering af appen. 

 • CMCM-188226: Ændring af linket til OneDrive-lageret ændrer ikke det drev, der er knyttet til brugere.

 • CMCM-188436: Kunden kan ikke gemme indholdsautomatiske skabeloner i lagre igen. 

 • CMSVC-10267: Når der tilføjes administrator, er der en unødvendig "adgangskode"-kolonne under fanen Roller.

 • CMSVC-12900: Linket Enheder i Brugeroplysninger er forkert, når brugeren oprettes på en overordnet OG.

 • CMSVC-13024: Sorteringsindstillingen overføres ikke til brugersøgningsanmodningen.

 • CMSVC-13160: POST-API-opkald tager ca. 4-5 minutter at gennemføre.

 • CRSVC-7719: Kan ikke vælge begrænsningsprofil i iOS-compliance-politik, når grænsen på 1000 tegn er overskredet.

 • CRSVC-9519: Compliance-politik, der anvendes til at fjerne/blokere specifikke profiler, kan ikke fjerne profiler.

 • CRSVC-9618: Kan ikke fjerne OG uden manuelt at rydde PolicyUserGroup-rækkerne.

 • CRSVC-8531: Enhed/konsol-begivenheder viser ikke "Dato/tidspunkt" og den korrekte tidszone, når både "Tidszone" og "Landestandard" i "Kontoindstillinger" ændres på samme tid.

 • CRSVC-8778: Asymmetriske krypteringsnøglefiler bliver aldrig slettet og optager diskplads.

 • CRSVC-6300: Enhedens compliance-status siger "Compliant" for MDM-styrede ikke-tilmeldte enheder.

 • CRSVC-9420: De første UDP Syslog-meddelelser droppes af Winsock.

 • FCA-192519: CISCO API kan ikke søge efter en enhed baseret på LAN MAC-adressen.

 • FCA-192316: Ændringer i HTML-titel og brødkrummer under åbning af en ny fane ved hjælp af tastaturgenvejen på Mac-enheder.

 • FCA-192317: Sessionstilstandsværdien (4 timer) tilsidesætter alle andre sessionsbaserede konfigurationer. 

 • FCA-192507: Indtastning af sikkerhedspinkode til sletning og deaktivering af appen fungerer ikke som forventet, når Safari-browseren bruges.

 • INTEL-15990: App-navnet for købte apps vises som tomt i Intelligence Apps-rapporten.

 • FCA-192747: Indstillingssiden Vilkår for anvendelse, der kan findes under Indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding, indlæses ikke længere. Vi får vist siden "Der opstod en fejl".

20.4.0.1 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-26287: Intern app-version bliver ikke opdateret på Console efter opdatering af app-versionen.

 • CMSVC-13415: Brugergruppes klargøring/deaktivering gennem AirWatch-klargørings-appen mislykkes. 

 • FCA-192957: Enhedssletning i UEM Console opdaterer ikke Intelligence korrekt, hvilket medfører uoverensstemmelse mellem UEM- og Intelligence-enhedslister.

20.4.0.2 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-9732: Slet enhed sletter ikke enheden i sjældne tilfælde, når enheden tjekkes ind, lige før kommandoen udstedes. 

 • CMSVC-13447: Kompilering af regelprogram mislykkes for ugyldige SG-kriterier.

20.4.0.3 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-9875: Kunne ikke tildele apps med statussen "WipeInitiated". 

 • AAPP-9892: Fjern et modalt vindue fra aktivering af aktiveringslåsmenuen. 

 • AAPP-9916: VPP-tildelingssiden viser ukorrekt, at der er tildelt for mange licenser, selvom der ikke er for mange licenser. 

 • AGGL-7610: Tilladte kontobegrænsninger fungerer ikke som forventet. 

 • MACOS-1167: Udløbstidspunkt mangler i anmodningen om at hente CDN URL-adressen i macOS-app-udgivelsesslutpunktet.

20.4.0.4 Fejlrettelse – løst problem
 •  CMEM-185819: ArgumentException udløses under forsøg på at hente enhedsmodellen i flere SaaS-miljøer. 

 • CMSVC-13593: DLL-installationsprogrammet fejler på app-servere. 

 • ENRL-1927: Oprydning i funktionsflag. 

20.4.0.5 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-26921: Seed Workspace ONE Intelligent Hub, udgivelse 20.04.2.0-agent i udgivelse 20.04.

20.4.0.6 Fejlrettelse – løste problemer
 • AGGL-7688: Workspace ONE UEM API-opkald returnerer 500 Intern serverfejl i sandkassetilstand.

 • AMST-26951: Compliance-status forbliver i afventende status på UEM Console for Windows 10-enheder. 

 • PPAT-7156: DTR-brugergrænsefladen viser ikke tunnel-hvidlistede apps for forskellige platforme, når de har fælles bundt-id for forskellige platforme. 

 • RUGG-8154: Højt hukommelsesforbrug i PE-felt forårsaget af Policy Engine Windows-service.

20.4.0.7 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-27154: DCM og app-udrulningsagentkommandoer sættes i kø, når brugerskift sker fra staging til tjek ud af brugere.

 • CRSVC-11608: CertificateDeviceDetail_GetAllCertificatesEligibleForRevoke får timeout på tværs af delte SaaS-miljøer. 

 • RUGG-8279: Tilføjelse af en ny app til Launcher-profilen får andre app-pladsholderikoner til at forsvinde. 

20.4.0.9 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-10135: OS-versioner bliver slettet ved opgradering af Console. 

 • AMST-27376: Status for tilmelding af enhed stopper mens den er i gang.

20.4.0.10 Fejlrettelse – løste problemer
 • ARES-13197: App-statusslutpunkt returnerer forkert status for delt enhed for staging af enkeltbruger.

 • CMCM-188417: Timeoutproblem for EnterpriseContent.ContentMap_ListUpdates. 

 • CRSVC-12330: Hændelsesnotifikationer sender ikke godkendelsesheader, når der sendes post-kommandoer.

20.4.0.11 Fejlrettelse – løste problemer
 • RUGG-8733: Det lykkedes ikke at gemme under tilføjelse af token for en anden enhed med samme enhedsoplysninger under Enhedslivscyklus.

20.4.0.12 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-29168: Tjek ind uden advarsler behandles som kommandoer på brugerniveau med ukendt tjek-ind-tilstand.

20.4.0.13 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-10938: iOS-enheder tjekker uafbrudt ind under søgning efter tilgængelige OS-opdateringer.

 • ARES-14941: Installationsstatus for tildelt Internal-app til Android Legacy siger Ikke installeret på konsollen, selv når appen er installeret på enheden.

20.4.0.14 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-11189: IPA-processoren udløser en undtagelse, når du uploader en intern app med flere info.plists eller med integreret mobil klargøringsprofil.

20.4.0.15 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-11203: Enhedsstyringsprofil bliver ikke fjernet fra enheden under enterprise slet. 

 • AAPP-11216: Slet slettede enheder, når de kommer til Tjek ind-slutpunktet. 

20.4.0.16 Fejlrettelse – løste problemer
 • PPAT-8345: DTR mangler, når kunden har opgraderet miljøet fra 2003 (eller nyere) til den nyeste console.

20.4.0.17 Fejlrettelse – løste problemer
 • ATL-5608: Tidsstempel mangler fra ældre patches, fordi signeringstjek mislykkes.

20.4.0.19 Fejlrettelse – løste problemer
 • CRSVC-18459: Håndtering af krypterings-/signeringsproblemer på Enhedstjenester, der fører til fejl i kommunikationen med enheder på grund af nylige ændringer i .NET Framework, der er udgivet som en del af de seneste Windows-opdateringer.

20.4.0.20 Fejlrettelse – løste problemer
 • CRSVC-19540: Alle certifikater udstedt til en enhed af nogle certifikatcentre er i en ukendt tilstand.

20.4.0.21 Fejlrettelse – løste problemer
 • ENRL-2767: Brugerinputvalidering og fejlhåndtering under webtilmeldingstrinnene. 

Kendte problemer

De kendte problemer er grupperet på følgende måde.

Console
 • FCA-192807: REST API for enheder Søg efter serienummeret, alternativt identifikator mislykkes med intern serverfejl.

  Når en enhed har mere end én e-mailklient konfigureret, og enhedsoplysninger ikke er cachelagret, vil API for enhedssøgning mislykkes med intern serverfejl. Problemet er med en lagret procedure, som ikke kan håndtere dubletter af enheds-id'er, der er overført som parameter.

  Som en løsning kan du vælge et andet API-slutpunkt, som anvender en anden opslagsnøgle, såsom LocationGroupID/Platform/Ownership/lastseen osv., og tilføje en diffusering til den aktuelle kode for at genkende fejlkode 1000 / HTTP 500 på første forsøg og prøv igen. 

Android
 • AGGL-7175: Tidligere aktiverede enheder kan ikke se det nye hub-katalog efter aktivering af hub-tjenester.

  Hvis en enhed allerede er tilmeldt i tilstanden COPE og hub-tjenesterne er aktiveret efter dette, viser enheden det gamle katalog i stedet for det nye hub-katalog.

 • AGGL-7235: Tillad installation fra ukendte kildeindstillinger i begrænsningsprofilen fungerer ikke, når de udrulles fra AirWatch Express.

  Tillad installation fra ukendte kilder blev ændret i UEM til et heltal fra bool, men AW Express har gammel kode grundet, hvilke enheder der ikke vil anvende disse ændringer, når de er udrullet gennem Express.

iOS
 • AAPP-9629: IOS-startskærmens layoutprofil-xml kan være forkert udformet, når mere end ti mapper tilføjes på en enkelt side.

  Når der oprettes en profil til Home Screen Layout, hvis der tilføjes mere end ti mapper på en enkelt side, genereres den resulterende XML-fejl.

  Du kan løse problemet ved at oprette og uploade Profil XML manuelt oprettet i Workspace ONE UEM.

 • AAPP-9610: En Enterprise slet-kommando fungerer periodisk ikke som forventet. 

  Enterprise-slet-kommando er ikke sat i kø, når en iOS-enhed slettes fra enhedsliste- eller enhedsoplysningsvisningen.

  Du kan løse problemet ved manuelt at fjerne MDM-profilen fra enheden.

 • AAPP-9563: iOS-profiler med NitroTouchdown-nyttelastkonfigurationen kunne ikke indlæses. 

  iOS-profiler med NitroTouchdown-nyttelast konfigureret vil ikke indlæses på brugergrænsefladen, da denne profilnyttelast er forældet.

 • AAPP-9552: iOS-styrede indstillinger (Bluetooth) gennemtvinges ikke ved første tilmelding via DEP

  Indstillingen for Bluetooth-styring understøttes ikke som ”FRA” ved første DEP-tilmelding, men skiftes i stedet til "TIL". Efterfølgende enhedstilmeldinger fungerer korrekt, og Bluetooth skiftes korrekt til FRA ved næste tilmelding.

  Som en løsning skiftes indstillingen for Bluetooth-styring til FRA efter tilmelding

 • AAPP-9329​: Enhedens tilmeldingsstatus kan forblive fastlåst som sletningsaktiveret, hvis grænsen for sletningsbeskyttelse af styret enhed er nået, og sletningen afvises i sletningsloggen på en iOS-enhed.

  Enhedens tilmeldingsstatus på siden Tilmeldingsstatus kan fastholdes om ”Sletningsaktiveret”, hvis grænsen for sletningsbeskyttelse af styret enhed er nået, og sletningen afvises i sletningsloggen på en iOS-enhed

Windows
 • AMST-24862: Udsættelse af app-installation fungerer ikke som forventet.

  Hvis slutbrugeren logger af sin konto, før den interagerer med anmodningen, ignoreres denne udsættelse, og app-installationen fortsættes automatisk.

 • AMST-25948: Compliance evalueres ikke ved tilmelding på visse enheder. 

  Efter tilmelding for bestemte enheder vil Compliance fortsat være afventende på enheden. 

 • AMST-22936: Apps fjernes ikke, når enheden flyttes til andre OG'er.

  Apps til Windows Desktop fjernes ikke, når enheder flyttes til en anden organisationsgruppe, som ikke har den app tildelt.

Content Management
 • CMCM-188395: Kunne ikke downloade admin-indhold.

  Kunne ikke downloade admin-indhold med overordnet OG-admin-konto.

  Brug af en konto oprettet i en lavere OG til at downloade indhold. 

 • CMCM-188952: Udløbsdatoen for en fil er altid en dag mere, end hvad der er angivet i konsollen.

  Indstil en udløbsdato for alle filer under afsnittet styret indhold i konsollen. Synkroniser enheden, og kontrollér oplysningerne om den fil. Udløbsdatoen for en fil er altid en dag mere, end hvad der er angivet i UEM-konsollen. 

  Som løsning kan du indstille datoen til en dag før din tiltænkte udløbsdato. 

Rugged
 • RUGG-7786: Enheden går ikke i en kompatibel tilstand, selvom jobstikprøven modtages som fuldført. 

  Enheden går ikke i en kompatibel tilstand, selvom jobstikprøven modtages som fuldført. Problemet opstår med et timing-problem, hvor der er en forsinkelse med at modtage stikprøverne. 

  Genbehandl enheden eller produktet, så enheden sættes i PE til en Compliance-evaluering.

Apple
 • MACOS-1887: Kunne ikke udrulle Intelligent Hub (automatisk installation efter tilmelding), Bootstrap-pakker og Apple Business Manager-apps (VPP) på macOS 11 Big Sur

  Nøglen "Kræv administratoradgangskode for at installere eller opdatere apps" (restrict-store-require-admin-to-install) er blevet udfaset i macOS 10.14. I macOS 11 Big Sur vil installation af en profil med denne nøgle desværre resultere i, at apps udrullet via indbyggede MDM-kommandoer slår fejl. 

  Du kan løse problemet ved at rydde indstillingen for "Kræv administratoradgangskode for at installere eller opdatere apps" i alle macOS-begrænsningsprofiler, der udrulles til en macOS 11+-enhed.

App-administration
 • ARES-18677: Kunder, der bruger Boxer-programmet, kan ikke modtage certifikater til godkendelse eller SMIME, især hvis enhederne ikke allerede har disse certifikater før opgraderingen.

  iOS- eller Android-enheder, som benytter Boxer med certifikater, påvirkes af dette problem. Enheder, der ikke har godkendelse eller SMIME-certifikater installeret før opgraderingen, modtager ikke nogen nyligt tilføjede eller opdaterede certifikater. Dette problem påvirker kun nyligt tilmeldte enheder, hvor eksisterende enheder med installerede certifikater ikke påvirkes.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon