Udgivelsesnoter for VMware Workspace ONE UEM giver information om nye funktioner og forbedringer i hver udgivelse. Denne side inkluderer en oversigt over nye funktioner, der er introduceret til 2008, samt en liste over de løste problemer og kendte problemer.

Hvornår kan jeg forvente den seneste version?

Vi sørger for at levere produkter af høj kvalitet, og for at sikre problemfri overgange, udruller vi vores produkter i faser. Hver udrulning kan tage op til fire uger at udføre og leveres i følgende faser:

 • Fase 1: Demo og UAT’er
 • Fase 2: Delte SaaS-miljøer
 • Fase 3: Dedikerede, nyeste miljøer

Når vores udfasede udrulning er fuldført, vil vi annoncere generel tilgængelighed for on-premises- og administrerede hostede kunder. Få flere oplysninger i KB -artiklen

Nye funktioner i denne version

 

Dokumentation

 • Velkommen til den nye navigationshjemmeside, som hjælper dig med at finde det, du gerne vil se.
  Vi introducerer ny navigationshjemmeside, der øger den hastighed, hvormed du kan finde dokumentationen. Siden viser dig, hvad der findes i vores dokumentationsportal, guider dig i den rigtige retning og hjælper dig med at komme i gang. Vi har opdelt vores dokumentation i grupper af logiske pakker for at hjælpe med at indkredse det, du leder efter. Vil du se mere? Se VMware Workspace ONE UEM-dokumentation.

Console

 • Overfør dine eksisterende katalogindstillinger fra Workspace ONE UEM til Workspace ONE Hub-tjenester.
  I september 2020 kan du med Hub Services Cloud-instansen starte med at overføre dine eksisterende katalogindstillinger fra Workspace ONE UEM til Workspace ONE Hub-tjenester. Få flere oplysninger i Konfigurering af Hub Catalog.
  Bemærk: Vi understøtter i øjeblikket ikke Hub-skabeloner til on-premise Hub Services-kunder. Det vil blive gjort tilgængeligt på et senere tidspunkt, og vi vil holde dig informeret.

iOS

 • Spring de nyeste iOS 14- og macOS Big Sur-tilmeldingsskærmbilleder over.
  Du kan nu springe de nyeste opsætningsassistentskærmbilleder over, som f.eks. skærmbillederne Tilgængelighed, Opdatering fuldført og Gendannelse fuldført.
 • Undgå, at brugere accepterer App-clips.
  Du kan nu forhindre iOS 14-enheder i at få vist en ny funktion, der kaldes App-clips, hvor en bruger kan få vist og interagere med en lille del af en større binær app uden at downloade selve appen.
 • Tilsidesæt eksisterende adgangskoder under konfiguration af indbygget e-mail.
  I iOS 14 kan du nu vælge at tilsidesætte en tidligere adgangskode på en enhed, når du installerer en Exchange ActiveSync-e-mailprofil.
 • Administrer dine eksempler på app-notifikationer i iOS 14.
  Hvis en installeret app modtager push-meddelelser, der vises for brugeren, kan administratorer forhindre, at indholdet af meddelelsen vises, hvis enheden er låst.

macOS

 • Tilmelding af dine macOS-enheder med ægte zero-touch.
  Du kan nu blot slutte dine nye Mac-computere til Ethernet og tænde dem. Med Auto Advance konfigureret i Workspace ONE UEM, tilmeldes macOS-enheder automatisk og springer alle påkrævede skærmbilleder over uden brugerinteraktion.

Android

 • Registrer og overvåg netværksaktivitet på dine virksomhedsejede enheder.
  Du kan aktivere netværkslogning for Android-enheder, der er udrullet via arbejdsadministreret tilmelding. Når den er aktiv, registrerer Android DNS-anmodninger og -netværksforbindelser fra apps til en logfil i det angivne tidsrum via kommandoen Anmod om enhedslog. Denne indstilling er kun tilgængelig for arbejdsadministrerede enheder med Android 8 og højere.

App-administration

 • Konfigurer Workspace ONE Boxer til at understøtte flere administrerede konti.
  Du kan nu bruge Boxer-appen til at administrere dine mange e-mailkonti, der er tildelt forskellige indstillinger. Denne funktion findes i Boxer-version 5.21 eller nyere og kræver SSO-aktivering.

Deponeringsgateway til legitimationsoplysninger

 • Deponeringsgateway til legitimationsoplysninger understøtter nu multiadministreret konto og enkelt konto til iOS og Android Boxer.
  Du kan nu uploade en liste over krypteringscertifikater og/eller en liste over signeringscertifikater (med hvert certifikat, der anvendes af en enkelt e-mailkonto eller multiadministrerede konti) til deponeringsgateway, der benytter et nyt slutpunkt til upload af certifikater (v2). Dette udvider vores understøttelse til fuld Boxer-funktionalitet og native mailklienter.

Content Management

 • Du må ikke blive overrasket, hvis "Anvend konfigurationen Legacy-indstillinger og -politikker" ikke vises i Content Legacy-indstillinger.
  For at undgå konflikter mellem Content Legacy-konfigurationsindstillingerne og andre SDK-indstillinger er konfigurationsindstillingen Anvend Legacy-indstillinger og -politikker under Systemindstillinger > Indhold > Apps > Workspace ONE Content-app fjernet. Den tildelte SDK-profil er nu den understøttede mekanisme for levering af DLP-politikker til Workspace ONE Content-appen. Du finder flere oplysninger i Konfigurer VMware Workspace ONE Content.

Rugged

 • Workspace ONE Launcher viser nu kun installationsstatus, hvis den er relevant for enhedsregistreringen.
  Vi har foretaget ændringer i brugergrænsefladen i Workspace ONE UEM Launcher. Du kan nu kun se Launcher-installationsstatus under Enhedsoplysninger i Workspace ONE UEM Console, hvis enheden er tildelt en flerstaging-bruger, eller hvis Launcher-profilen er tildelt en enhed. Du kan finde flere oplysninger i Workspace ONE Launcher-status.
 • Vi har tilføjet understøttelse af strengsammenligning i Produktklargøring.
  Når der oprettes en tildelingsregel, gælder sammenligninger med operatorerne mindre end (<) og større end (>) (og deres varianter) fortsat kun for sammenligninger af udelukkende numeriske værdier. Den nye undtagelse betyder, at du, når du sammenligner OEM Build-versioner, kan anvende operatorerne < and > på ikke-numeriske ASCII-strenge. Et eksempel er, når et OEM-opdateringsfilnavn indeholder bindestreger, punktummer og andre tegn sammen med tal. Sådanne tildelingsregler skal identificere en enhedsproducent i logikreglen, og denne sammenligning anses for at være nøjagtig, når formatet på enheden stemmer overens med det, der er angivet på serveren.

Tunnel

 • SDK Tunneling understøtter nu tredjeparts certifikatautoriteter til klientgodkendelse.
  Tunneling med Workspace ONE Web-appen eller andre apps, som du kan opbygge med Tunnel-komponenten i SDK, understøtter oprindeligt den sikre SCEP CA, der er integreret i dine UEM-tjenester. Nu understøtter vi også dine andre certifikatautoriteter til brug med Tunnel. For oplysninger om integreret Tunneling med Workspace ONE Web. Se AirWatch App Tunnel for at få flere oplysninger.
 • Få adgang til interne SMB-domæner fra filer på iOS via Workspace ONE Tunnel-appen.
  Du kan nu få adgang til interne SMB-fildelinger via appen Filer på iOS. Appen er allerede seedet og tilgængelig for konfiguration via Trafikregler for enhed på siden Tunnel-konfiguration. For oplysninger om konfiguration af App Tunneling-regler til mobile og stationære computere. Se Opret trafikregler for enhed for at få flere oplysninger.

Løste problemer

De løste problemer er grupperet på følgende måde.

2008 Løste problemer
 • AAPP-10208: ScheduleOSUpdateResult_Save_V4 mislykkes i flere SaaS-miljøer.

 • AAPP-10248: VPP's 'Gyldig indtil'-dato og -klokkeslæt ændres ikke i overensstemmelse med tidszonen.

 • AAPP-10250: "Gyldig indtil"-datoen for APNs for MDM viser datoen og serverens OS-tidszone. 

 • AAPP-10307: iOS-enhedsnotifikation om udløb af klargøringsprofil fungerer ikke som forventet. 

 • AAPP-10567: Kunne ikke slette gamle enhedsposter fra UEM 2006-konsollen.

 • AAPP-10571: Ikke-overvågede enheder med Aktiveringslås slået til bør ikke håndteres af arbejdsprocessen. 

 • AAPP-10598: Vis feedback-fejl for Offentlig, VPP-app. 

 • AAPP-10612: Tilladt-listning eller forbudt-listning af en DEP-registreringspost efter synkronisering fjerner DEPAuthenticationID.

 • AAPP-10620: Kan ikke acceptere vilkår for anvendelse for brugerdefinerede B2B-apps. 

 • AAPP-10627: iOS-profiler kan ikke "installeres/fjernes" via planlæggerjob, hvis det forrige cyklusjob for "Installation/afinstallation" ikke lykkedes.

 • AGGL-7736: Tvangskontrol af handlingen på UEM fungerer ikke, hvis Launcher-profilen også er tildelt til staging-brugere.

 • AGGL-7918: Chrome OS-nyttelast for app-styring til Chrome-apps virker ikke korrekt. 

 • AGGL-8043: Når en iOS-enhed registreres ved hjælp af Hub, bliver weblinks ikke automatisk tildelt til enheden.

 • AGGL-8061: Lagring af Hub-indstillinger lader til at rydde Knox-licensnøglen.

 • AGGL-8071: RemoveAllManagedApps Compliance-handling mislykkes med 404 ved forsøg på at få Google API'er til at påvirke Compliance-programmets ydelse. 

 • AGGL-8272: Compliance-politikkens handling "Deaktiver alle administrerede apps" fungerer ikke som forventet. 

 • AMST-26955: Kioskprofil tillader ikke et komma i den eksekverbare sti, og derfor kan den korrekte app-exesti til kioskprofil ikke indstilles. 

 • AMST-27488: Fejl i Intelligent Hub-indstillinger-brugergrænsefladen for indstillinger for privatliv for Windows Desktop.

 • AMST-27764: Interrogator-eksempelsystemet gemmer forkerte data eller kan ikke gemme data i bestemte miljøer.

 • AMST-28226: Sensorer bliver ikke rapporteret i Intelligence for det kanoniske build. 

 • AMST-28390: Kunne ikke udføre proceduren DeviceModelDetailAndDeviceManufacturer_RemoveOrphan.

 • AMST-28315: Fanen Windows Update mangler på siden med enhedsoplysninger.

 • AMST-28404: Det første produkt i tilmelding forbliver i køtilstand med statussporingssidefunktionen aktiveret. 

 • AMST-28410: Geninstallation af Windows EAS-profil mislykkedes med fejlen "Kommandosvar fra enhed indeholder fejl".

 • AMST-28481: WUA er ikke seedet i CDN. 

 • ARES-11650: Admin kan ikke skelne mellem to tildelingsgrupper med lange navne, der ligner hinanden, i rullemenuen til automatisk udfyldelse.

 • ARES-11670: ExternalApplicationSearch-API medfører timeout-fejl. 

 • ARES-11926: App-konfiguration, valg af flere fungerer ikke som forventet. 

 • ARES-12590: Overførsel af app-kategorien i /apps/internal/begininstall-API'en knytter ikke kategorien til Console.

 • ARES-12874: Kunne ikke slette inaktive profiler fra UEM-konsollen, og den udløser fejlen "Profilen kan ikke slettes, fordi kommandoer afventer for enheder". 

 • AR-13080: Udførelse af interrogator.CompositeApplicationList_SearchByDeviceID fra en DS blokerer alle andre udførelser af den samme fra en anden DS. 

 • ARES-13419: Overordnet SDK-profil pushes ikke til enheden, når den flyttes fra underordnet til overordnet organisationsgruppe.

 • ARES-13919: Databaseopgradering under oppetid mislykkes med timeoutfejl for låseanmodning.

 • ARES-14008: Seed-værdier bliver tilsidesat/fjernet for DeviceApplication.ApplicationGroupLocationGroupMap-tabellen efter opgradering til en højere databaseversion. 

 • ARES-14182: Udgivelse af offentlig Android-app fører til Produkt > App-fjernelse. 

 • ARES-14202: Overvågning >> Oversigtsside er 1,5-2 minutter om at blive indlæst i UEM-konsollen.

 • CMCM-188659: Kan ikke hente API-resultater for mobilindholdsstyringskategorier.

 • CMCM-188713: Flerbrugergruppetildelinger til indhold medfører, at der indsættes duplikerede poster i den midlertidige tabel.

 • CMSVC-13314: Listen over mærker har ikke OG associeret under oprettelse af smart-grupper.

 • CMSVC-13830: Kan ikke sende push-notifikation til iOS Hub fra UEM, hvis notifikation er aktiveret under Hub-tjenester. 

 • CMSVC-13839: Bruger-API til opdatering af tilmelding fungerer ikke som forventet. 

 • CMSVC-13925: Efter opgradering til 2006 mislykkes mappebinding med binde-brugernavne i enten UPN-format eller DN-format med tegnet @. 

 • CRSVC-8032: Certificates_Search_ByUsageTypeAll medfører timeout-fejl. 

 • CRSVC-11973: Brugervenlig privatlivsportal viser en tom side.

 • CRSVC-12054: Rullepanelet mangler, når en compliance-politik har flere eskaleringshandlinger. 

 • CRSVC-12085: Filtype for afhængigheds-app og brugerdefinerede scripts returneres ukorrekt fra app-metadata-API. 

 • CRSVC-12255: Fjernelse af ApplicationTelemetryFeatureFlag fra 2005 forårsager problemer med opgraderingen. 

 • CRSVC-13700: Enhedsoversigt > Fanen Compliance i iOS-enheder udløser en fejl.

 • CRSVC-12708: Ændrede fejlfinding til fejl-niveau for logføring af værtsvalideringsoplysninger. 

 • CRSVC-12841: Certifikatoplysninger vises ikke på skærmbilledet Enhedsoversigt på konsollen.

 • FCA-192099: Ekstra anførselstegn for MAC-enhedsmodel i enhedslagerrapporten.

 • FCA-193019: Console-menuen i Internet Explorer matcher ikke menuen i Chrome.

 • FCA-193170: Siden Servicebetingelser indlæses ikke, når du opgraderer til UEM-konsollen 2004. 

 • FCA-193492: Siden Netværksoplysninger viser ikke Wi-Fi-IP-adressen for iOS- og Android-enheder. 

 •  FCA-193510: Eksport af enhedslistevisning viser ukorrekt "Styring"-type.

 • FCA-193581: Konfiguration af findelte tilladelser under Enhedsstyring > Dashboard > Dashboard > Oplysninger for at begrænse adgang til forskellige Dashboard-portlets fungerer ikke.

 • FCA-193688: Firefox-browseren reagerer ikke, når administratoren vælger alle enhederne fra siden til visning af enhedslisten. 

 • FCA-193995: OG kan ikke slettes, hvis administratoren har feedback til undersøgelser.

 • INTEL-19160: Slet begivenheder sendes af ETL-processen for personlige apps, selv når der er en tilsvarende post for den i interrogator.applicationlist-tabellen med IsInstalled = 1.

 •  INTEL-21948: Flere MacBooks vises i Intelligence som ikke krypteret, mens de i UEM-konsollen vises som krypteret. 

 • MACOS-1309: deviceProfile.UpdateStatusForAllDeviceProfiles blokerer deviceProfile.DeviceProfile_macOSProfilesWithMissingCertificates_Update under stærk konflikt.

 • MACOS-1348: Under enhedssletning af en macOS-enhed sendes "Find min Mac-pinkode" ikke sammen med EraseDevice-kommandoen, hvilket betyder, at den ikke udløser hele den lokale enhedssletning.

 • MACOS-1376: Når sikkerheds-API anvendes af MacBook, medfører det CPU-spike på miljøets API-noder. 

 • MACOS-1379: Forkert OS-version registreres under tilmelding.

 • MACOS-1393: Flere Mac-apps bliver ikke installeret.

 • PPAT-7582: Tunnel-klientrod er ugyldig/udefineret, når den eksporteres. 

 • PPAT-7677: Android Enterprise-enheder kan ikke hente SCEP-certifikat til Tunnel VPN-konfiguration. 

 • RUGG-7588: Vildledende navngivning af understøttede modeller og OS for "Tillad statuslinje" og "Tillad strømstyring" i Legacy-Launcher-profil. 

 • RUGG-8446: Den brugerdefinerede attribut fungerer ikke som forventet, når der anvendes batchimport med enhedens brugerdefinerede attributværdier for den brugerdefinerede attributdatabase på Workspace ONE UEM.

 • SINST-175716: Når du opgraderer UEM Console fra 1909 til 2001, er UEIP aktiveret.

20.8.0.1 Fejlrettelse – løste problemer
 • AGGL-8321: Gemt procedure interrogator. SaveTransactionInformation kaldes mere end 100 gange i sekundet og har også en kæmpe forskel mellem arbejdstiden og den forløbne tid. 

 • AMST-28783: Aktiver arkiveret certifikatsupport gennem deponeringsservice. 

 • AMST-288: Hololens-kaldenavn opdaterer ikke efter tilmelding. 

 • AMST-28870: Enhedens kaldenavn er ikke indstillet korrekt ved tilmelding. 

 • ARES-14395: SmartGroup_LoadPreviewDeltaForFlexibleDeployment bør overveje OS-version i stedet for DeviceOperatingSystemID. 

 • ARES-14459: Kan ikke vælge og tildele SDK-profil til nogen apps på grund af timeout i DeviceProfile_SearchConsole_V2 sproc. 

 • ARES-14460: Kunne ikke deaktivere app-Tunnel-proxy i den brugerdefinerede SDK-profil under proxyindstillinger. 

20.8.0.2 Fejlrettelse – løste problemer
 • AGGL-8391: Gendan EnhancedWorkProfile-tilstand for at hente Android-tilmeldingsoplysninger med GetAndroidEnrollmentDetailsByDeviceId. 

 • RUGG-8921: Printere holder op med at tjekke ind efter 2007 UEM-konsolopgraderingen. 

20.8.0.3 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-29059: Seed-softwaredistribution til 2008 UEM-konsollen. 

20.8.0.4 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-29166: Forbedring af kommandokøens logik for godkendelse og fjernelse af godkendelse af Windows opdateringer.

 • AMST-29167: Problemer med ydeevnen på osUpdate.UpdateDeviceAssignMent_Save. 

 • ARES-14676: Profilen App Wrapping bliver ikke hentet.

 • MACOS-1486: Seed macOS Intelligent Hub 20.08.1 til Workspace ONE UEM.

20.8.0.5 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-29116: Seed SFD 3.14.13 og hub 20.08.02 til 2008. 

 • ARES-14774: Intern Proximity APK (beta) er ikke konfigureret med SDK-profilen.

20.8.0.6 Fejlrettelse – løst problem
 • CRSVC-14956: Informationsinkonsistens mellem Enhedsbegivenhed og Begivenhedsdata. 

20.8.0.7 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-10836: HTTP-proxy-understøttelse for APN'er.

 • AAPP-10934: iOS-enheder tjekker uafbrudt ind under søgning efter tilgængelige OS-opdateringer.

 • AAPP-10946: Forhindring af randomisering af MAC-adresse for Apple Device Wi-Fi.

20.8.0.9 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-11077: Yderligere logførings- og låseændringer for meddelelsestjenester for APNSOutboundQueue-sikkerhedskopi. 

 • ARES-15830: Forbedring af ydeevne af enhedssynkronisering for profilstrømning. 

 • ARES-15832: Forbedring af ydeevnen til behandling af stikprøvelagring for applikationsliste.

 • CMSVC-14199: Rediger enhedstallet for OG i lagret indlæsningsprocedure for tilmeldingsbruger.

 • CMSVC-14201: Problem med ydeevnen for EnrollmentUser_DetailsLoadByEmail. 

 • CRSVC-15653: Forbedring af ydeevnen i behandling af selektiv app-listestikprøve.

 •  FCA-194955: API_DevicesBySearchCriteria-sproc fungerer ikke som forventet. 

 • INTEL-24649: Inkonsekvens i krypteringsdata

20.8.0.10 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-11080: Installer profilkommando for single app-tilstand kan ikke frigives. 

 • INTEL-24445: ETL | Tilføj eksport af kontrolsummer i databasen. 

 • INTEL-24446: Handle-enheder fungerer ikke som forventet.

20.8.0.11 Fejlrettelse – løste problemer
 • AGGL-8815: Parsing-fejl i visse APK-metadata. 

 • AGGL-8816: App-push til Android Enterprise bør ikke aktiveres, hvis Google-enheds-ID ikke findes. 

 • ARES-16151: Kan ikke slette geofence-områder. 

20.8.0.13 Fejlrettelse – løst problem
 • AAPP-11199: Enhedsstyringsprofil bliver ikke fjernet fra enheden under enterprise slet. 

 • AAPP-11212: Slet slettede enheder, når de kommer til Tjek ind-slutpunktet. 

20.8.0.14 Fejlrettelse – løste problemer
 • FCA-195201: Bulk-notifikationer fungerer ikke, når der sendes meddelelser til enheder via konsollen. 

 • FCA-195217: Fjern for gamle eksempeldatajob trin 1 tager 11+ timer at fuldføre. 

20.8.0.16 Fejlrettelse – løste problemer
 • PPAT-8341: DTR mangler, når kunden har opgraderet miljøet fra 2003 (eller nyere) til den nyeste console. 

 • FCA-195343: Notification_LoadCount får timeout ved eksekvering af API. 

20.8.0.17 Fejlrettelse – løste problemer
 • CRSVC-17411: Opdateringer med flere tenancy-opdateringer i Workspace ONE UEM-konsollen. 

 • ARES-17022: api/mdm/smartgroups/bulkquery har en 500 smart-gruppebegrænsning. 

20.8.0.18 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-30824: Certifikateksempel er behandlet, selv når en certifikatforespørgsel returnerer fejl, der fører til tilbagekaldelse af certifikater. 

20.8.0.21 Fejlrettelse – løste problemer
 • AGGL-9330: Compliance-status forbliver i "afventer compliance-tjek". 

 • ARES-17080: Geofencing-profilnyttelast bliver ikke fjernet, når enhedsprofilen og geofencing-området slettes. 

20.8.0.22 Fejlrettelse – løste problemer
 • CRSVC-18272: Håndtering af krypterings-/signeringsproblemer på enhedstjenester, der fører til fejl i kommunikationen med enheder forårsaget af Microsoft-fejl, der er en del af de seneste Windows-opdateringer.

 • FCA-195833: Netværksfaner til nogle Android-enheder indlæses ikke, vi får fejlmeddelelsen "Der skete noget uventet". Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte din IT-administrator"

 • PPAT-8580: DTR-nedarvning for individuelle regler virker ikke på profil-XML'en. 

 • RUGG-9533: UEM sender ikke detaljerede Workspace ONE Assist-sessionsbegivenheder til UEM eller Syslog.

20.8.0.23 Fejlrettelse – løste problemer
 • CMEM-186225: Kørsel af e-mail-compliance-politik er ikke fuldført. 

 • CRSVC-18507: Certificeringsuploads via uploadSmimeCerts API mislykkes regelmæssigt. 

 • CRSVC-18593: Tilføj tilladt-liste i sikkerhedsindstillinger for API-dokumentationssiden

20.8.0.24 Fejlrettelse – løst problem
 • CRSVC-18757: Håndtering af den mangelfulde rettelse af krypterings-/signeringsproblemer, som blev leveret i det tidligere patch. 

20.8.0.25 Fejlrettelse – løste problemer
 • CRSVC-19536: Alle certifikater er i en ukendt tilstand.

20.8.0.26 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-11890: Aktiveringslåsen kan ikke deaktiveres for mobilaktiverede iOS-enheder. 

 • CRSVC-20185: Rapport over certifikater, der snart udløber, baseret på den automatiske fornyelsesperiode i de enkelte CA-skabeloner. 

20.8.0.27 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-11912: PIV-D kan ikke hente XTec-afledte legitimationsoplysninger (iOS). 

 • MACOS-2130: Genereret XML har en tom matrix for nøglen OnDemandRules for VPN af typen F5 Access. 

20.8.0.28 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-11968: DEP-registreringsposter med et mærke fjernes ikke af synkronisering/hentning. 

 • CMCM-189034: Timeout set for resultater på indholdslistevisning for Enterprise

 • ENRL-2763: Brugerinputvalidering og fejlhåndtering under webtilmeldingstrinnene. 

20.8.0.29 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-12017: Push-notifikationer til iOS-opdateringer fungerer ikke.

20.8.0.30 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-11744: Kan ikke slette en overvåget iOS-enhed, hvis tilmeldingsstatussen er sletning påbegyndt.

 • RUGG-9876: Kunne ikke generere Honeywell-stregkoden.

20.8.0.31 Fejlrettelse – løste problemer
 • CMSVC-15333: Enheder, der føjes til en tildelingsgruppe via tilføjelser, tildeles ikke gruppetildelingen korrekt.

20.8.0.32 Fejlrettelse – løste problemer
 • FCA-198257: Workspace ONE UEM API "/admins/session" er blevet fjernet.

20.8.0.33 Fejlrettelse – løste problemer
 • AGGL-10604: App-katalog-profil lander ikke efter DA->PO-overførsel.

 • LUEM-350: Aritmetiske overløbsfejl pga. uoverensstemmelse i datatypen i Device_Load.

20.8.0.34 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-12516: Når du pusher en konfigurationsprofil, vil det generere en unik PayloadIdentifier.

20.8.0.35 Fejlrettelse – løste problemer
 • AGGL-10739: Ældre app-katalog er ikke tilgængeligt i Hub, når en enhed skifter OG.

 • AGGL-10711: DA-til-DO-overførsel accepterer ikke kontotypen for brugeregistrering.

 • AAPP-12656: Kunne ikke anmode om iOS-app-logfiler før app startes igen.

20.8.0.36 Fejlrettelse – løste problemer
 • CRSVC-25530: Fjern brugen af den krypterede URL-forespørgselsparameter.

20.8.0.37 Fejlrettelse – løste problemer
 • FCA-200869: Opdater SKUORDER-opdaterings-API for at tillade, at Freestyle Basic SKU føjes til ældre UEM-versioner.

Kendte problemer

De kendte problemer er grupperet på følgende måde.

Apple
 • AAPP-10604: Når mærker tilknyttes et tilmeldings-token til en Apple Business Manager-enhed, kan enheden ikke tilmeldes.

  Når enhedens tilmeldingstilstand er indstillet til "kun registrerede enheder", er "kræver registrerings-token" aktiveret, og Apple Business Manager er konfigureret, og der oprettes tilmeldingsposter for disse enheder, så kan de ikke blive tilmeldt, hvis et mærke er blevet knyttet til disse poster.

  Du kan løse problemet ved at fjerne mærker fra disse poster og tildele eftertilmelding.

 • AAPP-10660: Automatisk VPP-opdatering mislykkes, når iTunes API oprettes som lande-"HK"

  Når VPP s-token oprettes med HK som land, mislykkes automatisk opdatering for enhedsbaserede VPP-apps.

 • AAPP-10322: Når Vil ikke forstyrres er slået til i en iOS-enhed, vises UEM forkert som "AW vil ikke forstyrres indtil"

  Når Vil ikke forstyrres er slået til i en iOS-enhed, vises UEM forkert som "AW vil ikke forstyrres indtil" på oversigtssiden med oplysninger om enheden

 • AAPP-10665: Kunne ikke se telefonnummer for iOS multi-SIM-enheder (e-SIM-telefonnummer).

  Når en iOS multi-SIM-enhed tilmeldes, vises ét telefonnummer for både det fysiske nummer og e-SIM-nummeret.

 • AAPP-10556: Installationsprofilkommando for iOS enkel app-tilstand frigives ikke øjeblikkeligt efter eksempel på app-liste er blevet modtaget. 

  Installationsprofilkommandoen for enkel app-tilstand frigives ikke øjeblikkeligt efter et eksempel på en planlagt app-liste modtages ved DEP-tilmelding og forbliver i statussen i venteposition, indtil næste eksempel på en planlagt app-liste modtages (få timer til en dag).

  Du kan løse problemet ved at sende en forespørgsel til enhedens listevisningen eller enhedens detaljevisning for at udløse en installationskommando for enkel app-tilstand med det samme.

 • MACOS-1887: Kunne ikke udrulle Intelligent Hub (automatisk installation efter tilmelding), Bootstrap-pakker og Apple Business Manager-apps (VPP) på macOS 11 Big Sur

  Nøglen "Kræv administratoradgangskode for at installere eller opdatere apps" (restrict-store-require-admin-to-install) er blevet udfaset i macOS 10.14. I macOS 11 Big Sur vil installation af en profil med denne nøgle desværre resultere i, at apps udrullet via indbyggede MDM-kommandoer slår fejl. 

  Du kan løse problemet ved at rydde indstillingen for "Kræv administratoradgangskode for at installere eller opdatere apps" i alle macOS-begrænsningsprofiler, der udrulles til en macOS 11+-enhed.

Android
 • AGGL-8311: Metadata relateret til navn, bundt-id og version på den interne Android-apps APK opdeles ikke under upload til UEM-konsollen.

  Når APK'er udvikles med det seneste build-værktøj, er der en ændring i kodningen af Android-manifestfilen, hvilket resulterer i en mislykket opdeling af metadataværdierne. Slutbrugeren kan manuelt indtaste værdierne og gå videre med udgivelsen, som går fint igennem

  Du kan løse problemet ved at indtaste app-id, version og navneoplysninger manuelt.

indhold
 • CMCM-188952: Udløbsdatoen for en fil er altid en dag mere, end hvad der er angivet i konsollen.

  Indstil en udløbsdato for alle filer under afsnittet styret indhold i konsollen. Synkroniser enheden, og kontrollér oplysningerne om den fil. Udløbsdatoen for en fil er altid en dag mere, end hvad der er angivet i konsollen. 

  Som løsning kan du indstille datoen til en dag før din tiltænkte udløbsdato.  

Windows
 • AMST-32922: Windows Desktop-apps tilføjet via BSP kan ikke installeres på enheden.

  Problemet opstår, når BSP-apps importeres til Windows Phone, og den samme app understøttes på Windows Desktop-platformen og administratoren importerer til Windows Desktop. I dette tilfælde mislykkes BSP-appinstallationen på Windows Desktop.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon