Værdier for valgmulighederne Antal nye forsøg, Gentagelsesinterval og Time-out af installation til Win32-apps har indflydelse på, hvor længe systemet er om at rapportere en mislykket installationsproces. Du kan ændre standardværdierne for at forkorte udrulningstiderne.

Standardværdier og tidspunkt for installationsfejl rapporteret

Standardværdierne for indstillingerne

 • Antal nye forsøg – tre gange
 • Gentagelsesinterval – fem minutter
 • Time-out af installation – 60 minutter

arbejd i følgende rækkefølge for en enkelt mislykket installationsproces.

Tabel 1. Tidspunkt for installation og fejl rapporteret

60 minutter

(en time)

65 minutter

(en time og fem minutter)

125 minutter

(to timer og fem minutter)

130 minutter

(to timer og 10 minutter)

190 minutter

(tre timer og 10 minutter)

195 minutter

(tre timer og 15 minutter)

Win32-appen kan ikke installeres og når til installationstimeout på 60 minutter.

Systemet forsøger at gentage installationen (nyt forsøg nr. 1) i et gentagelsesinterval på 5 minutter.

Win32-appen kan ikke installeres og når til installations-timeout på 60 minutter.

Systemet forsøger at gentage installationen (nyt forsøg nr. 2) i et gentagelsesinterval på 5 minutter.

Win32-appen kan ikke installeres og når til installationstimeout på 60 minutter.

Systemet forsøger at gentage installationen (nyt forsøg nr. 3) i et gentagelsesinterval på 5 minutter.

Efter 3 timer og 15 minutter rapporterer systemet en enkelt app-installation som mislykket. Derefter installerer systemet den næste app.

Konfigurer indstillinger afhængigt af appen

Konfigurer værdier, der passer til appen.

Eksempel på hurtig installation

En browser-app installeres på en enhed på fire minutter. Overvej at angive disse værdier for denne app.

 • Antal nye forsøg – to gange
 • Gentagelsesinterval – fem minutter
 • Time-out af installation – fem minutter

Systemet rapporterer fejlen med denne app inden for 20 minutter. Derefter installerer det den næste app.

Eksempel på langsom installation

En stor produktivitets-app installeres på en enhed inden for 30 minutter. Overvej disse værdier til disse apps.

 • Antal nye forsøg – tre gange
 • Gentagelsesinterval – fem minutter
 • Time-out af installation – 35 minutter

Systemet kan rapportere, at denne app mislykkedes inden for 120 minutter. Derefter installerer det den næste app.

Overvejelser til genstart af enhed for dine Win32-apps

Værdierne for Genstart af enhed i Win32-apps giver brugeren mulighed for at udskyde genstart af enheden og tilknytte en tidsfrist for, hvornår brugeren kan udskyde genstarten. Værdierne giver administratorer og slutbrugere mulighed for at opnå større styring over genstarter for at forhindre en bruger i at miste vedkommendes arbejde. Administratorer kan vælge at gennemtvinge genstart af en pc efter installation af aen app eller lade brugeren udsætte genstarten til et mere belejligt tidspunkt.

Genstart af enhed hjælper dig med at konfigurere følgende indstillinger:

 • Giv brugeren besked, før genstart af enheden, så vedkommende kan gemme filer og lukke apps.
 • Giv brugeren besked, når vedkommende skal genstarte en enhed.
 • Giver brugeren mulighed for at udsætte genstart af enheden efter behov.
 • Giver administratorer mulighed for at gennemtvinge genstart af enheden.
 • Giver administratorer mulighed for at angive en udsættelsesfrist, hvorefter brugerne ikke kan udsætte genstarten.

Workspace ONE Intelligent Hub viser meddelelser angående genstart af enheder i forskellige faser. Meddelelsen om udskydelse gør brugeren i stand til at genstarte eller udsætte. Workspace ONE Intelligent Hub opdaterer genstartsdata for udsættelse eller genstart og viser meddelelsen ud fra det tidspunkt, brugeren har valgt.

Følgende tabel viser meddelelser, der vises i forskellige faser:
Systemadvarsel Beskrivelse
Under app-installationen Giver brugeren besked om at gemme filer og lukke appen.
Efter app-installation Viser den første advarsel og giver brugeren besked om genstart af systemet.
48 timer før tidsfristen for genstart Viser den anden advarsel og advarer brugeren om den gennemtvungne genstart.
15 minutter før tidsfristen for genstart Viser den tredje advarsel og advarer brugeren om den gennemtvungne genstart.
5 minutter før tidsfristen for genstart Ryd systemmeddelelser, der indikerer dato og tidspunkt for den planlagte, gennemtvungne genstart.