Udgivelsesnoter for VMware Workspace ONE UEM giver information om nye funktioner og forbedringer i hver udgivelse. Denne side inkluderer en oversigt over Nye funktioner introduceret i 2107 samt en oversigt over løste problemer.

Hvornår kan jeg forvente den seneste version?

Vi sørger for at levere produkter af høj kvalitet, og for at sikre problemfri overgange, udruller vi vores produkter i faser. Hver udrulning kan tage op til fire uger at udføre og leveres i følgende faser:

 • Fase 1: Demo og UAT’er
 • Fase 2: Delte SaaS-miljøer
 • Fase 3: Dedikerede, nyeste miljøer

Denne version er kun tilgængelig for vores SaaS-kunder på tilstanden Nyeste. Funktionerne og forbedringerne, som er inkorporeret i denne version, vil være tilgængelige for vores on-premises- eller administrerede hostede kunder med den næste on-premises-udgivelse. Få flere oplysninger i KB -artiklen.

Gør klar til Apple-udgivelser for efteråret 2021

Få mere at vide om de kommende udgivelser fra efteråret 2021 for Apple. Se Gør klar til Apple-udgivelser for efteråret 2021 for yderligere oplysninger.

Nye funktioner i denne version

Console

 • Vi har øget den tilladte interne appstørrelse. 
  Du kan nu uploade interne apps på op til 10 GB til Workspace ONE UEM-konsollen. Denne filstørrelse er blevet forøget fra de tidligere 200 MB. Du skal aktivere CDN for at kunne anvende den øgede appstørrelse. Ved SaaS-udrulninger har vi som standard aktiveret CDN'er. Hvis din lokale udrulning anvender CDN, omfatter dit miljø også disse opdaterede størrelsesgrænser. Få mere at vide i Udrul interne apps som en lokal fil.

 • Hent enhedsoplysninger med den maksimale sidestørrelsesgrænse på 500 ved hjælp af API'en /device/search.
  API'en /device/search har nu en sidestørrelsesgrænse på 500. Hvert API-kald kan højst indeholde 500 poster. Brugere skal gennemgå sider, hvis sidestørrelsen overskrider maksimumgrænsen, for at få alle posterne.

 • Vi har foretaget nogle forbedringer af API'er til fjernstyring (V1 og V2). 
  • Fjernstyrings-API'erne (V1 og V2) understøtter nu rollebaseret adgangskontrol. Du kan nu begrænse det adgangsniveau, en bruger skal modtage, mens vedkommende anvender Workspace ONE Assist via fjernstyrings-API'erne. Workspace ONE Assist tillader, at følgende funktioner kan begrænses på brugerrolleniveau – Fjernvisning, Fjernstyring, File Manager, Registreringseditor, Remote Shell, Sessionssamarbejde og Uovervåget adgang på desktops.
  • Du kan nu anvende fjernstyrings-API'et (V2) til at overføre flere parametre, der giver brugerne mulighed for at vælge bestemte fjernstyringsværktøjer som f.eks. Skærmdeling, File Manager og Remote Shell før en session. Når du bruger fjernstyrings-API'erne, kan du nu nemt bestemme, hvilket Workspace ONE Assist-værktøj du vil oprette forbindelse til, når du starter en fjernsession. Denne funktionalitet er allerede tilgængelig, når en session initieres fra UEM-konsollen. Vi har forbedret fjernstyrings-API'erne i denne version, så de understøtter dette.

Android 

 • Vil du sikre, at brugere ikke kan ændre deres placering på deres enheder? Vi har en løsning til dig.
  Vi har tilføjet en ny begrænsning, der giver administratorer mulighed for at forhindre brugere i at ændre enhedens placeringsindstillinger. Når begrænsningen anvendes, benyttes den tidligere placeringsindstilling. Denne funktion kræver databaserede profiler. Der er flere oplysninger under Sådan konfigurerer du Android-profiler
 • Tillad, at specifikke apps altid har adgang til VPN.
  Tilladt-listen "VPN Altid til-låsning" giver mulighed for, at specifikke apps i arbejdsprofilen, den arbejdsadministrerede enhed eller COPE/EWP fortsætter med at have adgang til internettet, selv når "VPN Altid til" er slået fra eller ikke er tilgængelig. Denne funktion kræver databaserede profiler. Der er flere oplysninger under Sådan konfigurerer du Android-profiler.

macOS

 • Support til Apple Silicon i smart-grupper.
  Workspace ONE UEM understøtter nu filtrering efter CPU-arkitektur i smart-grupper til macOS-enheder. Du kan definere smart-grupper baseret på Intel- (x86) eller Apple Silicon-processortyper (arm64). Vi har også opdateret filteret til enhedslistevisning og siden Enhedsoplysninger, så den omfatter den nye CPU-type. Support til filtrering af Windows-enheder efter CPU-type kommer i en fremtidig udgivelse. Du kan få flere oplysninger i Support til Apple Silicon Macs.

E-mailstyring

 • Vi har forenklet siden E-maillistevisning.
  Vi har fjernet enhedsoplysninger såsom operativsystem, model, platform, telefonnummer eller IMEI fra siden E-mail > Listevisning. Du kan stadig se disse oplysninger fra siden Enhedslistevisning.

Content Management

 • Vil du slette dit gamle lager med personligt indhold, men er du ikke sikker på hvordan? Vi har en løsning til dig. 
  Du kan nu nemt fjerne lageret med personligt indhold fra din Workspace ONE UEM-konsol ved hjælp af API'en /V2/content/groups/{organizationGroupUuid}/personal-content. Denne API sletter alle lagre med personligt indhold fra den angivne organisationsgruppe og dens underordnede grupper. Du kan få adgang til denne API i Workspace ONE UEM API Explorer.

App-administration

 • Vi har foretaget nogle få ændringer i CDN-konfigurationen for at forbedre brugervenligheden.  
  Vi har forbedret testforbindelsesfunktionaliteten i CDN-konfigurationen, så den omfatter kontrol af brugerkontotilladelser. Vi har også udgivet et CDN-konfigurationsværktøj, der kan bruges uafhængigt af Workspace ONE UEM-konsollen. Det nye værktøj gør det lettere for lokale kunder at konfigurere deres oprindelige servere. Du kan finde værktøjet på My Workspace ONE. Du kan finde flere oplysninger under Workspace ONE UEM- og Akamai-integrationsarbejdsgang.

Windows 

 • Vi har sagt farvel til Windows Phone. 
  Da generel support på Windows Phone er ophørt, har vi fjernet alle forekomster, der er relateret til den, fra Workspace ONE UEM-konsollen. Vi understøtter ikke længere administration af denne telefonmodel. Få mere at vide i Meddelelse om ophør af support.
 • Opbyg dine egne grundlinjer for Windows 10 uden at bruge en forhåndskonfigureret skabelon. 
  Du behøver ikke længere en skabelon til at oprette grundlinjer i Workspace ONE UEM. Du kan nu oprette grundlinjer fra bunden ved blot at vælge politikker fra vores politikkatalog. Vælg den relevante Windows 10-version i oprettelsesguiden, og vælg derefter dine politikker i politikkataloget. Du kan finde grundlinjer i Workspace ONE UEM under Ressourcer > Grundlinjer. Du finder flere oplysninger under Brug af grundlinjer.

Rugged

 • Launcher Tjek ind/Tjek ud tilføjet som en betingelse for begivenhedshandling.
  Din Android-enheds Launcher kan nu forespørges om en begivenhedshandling og udføre dens Kørselsformål, baseret på om Launcher er tjekket ind eller ud. Du finder flere oplysninger under Begivenhedshandlinger.

Løste problemer

De løste problemer er grupperet på følgende måde.

2107 Løste problemer
 • AAPP-11745: Webklip vises ikke på delte iPads.

 • AAPP-11907: IOS-enhed med handling som Bloker/Fjern styret app adlydes ikke af VPP-app.

 • AAPP-12061: ClearPass SCEP, der inkorporeret i UEM-certifikater, som kun indeholder ét SAN af en specifik type.

 • AAPP-12292: Alle enhedskanalprofiler viser forkert installationsstatus på ABM-delte iPads.

 • AAPP-12426: Opret indeks for kolonnen RecommendedExternalApplicationID til tabellen PurchasedAppAssigment.

 • AGGL-9885:  Launcher-appen bliver aldrig downloadet til enheden, selv efter at Launcher-profilen er installeret korrekt.

 • AGGL-10227: Masse-API for Setmanagedconfigurationfordevices blev ikke kaldt for alle de tildelte enheder.

 • AGGL-10422: Menuindstillingen Genstart enhed er ikke tilgængelig for Android Enterprise AOSP-enheder.

 • AMST-32724: Registrerede enheder er ikke markeret.

 • AMST-33356: OOBE-tilmelding mislykkedes med statussporingsprompt aktiveret.

 • AMST-33442: Indstillingen Domænejoin vises ikke som tilgængelig i konsollen.

 • ARES-19744: Problemer med databasens tilstand.

 • ARES-19768: /begininstall API-kaldet for at oprette en Windows 10-app mislykkes, hvis actualFileVersion starter med 0.

 • ARES-19777: Timeout for Sproc RetryScheduler_ProcessSuccessfulStatuses.

 • ARES-19786: Kommando til bulk-installation genereres ikke, hvis antallet af valgte enheder er større end 50.

 • AAPP-12048: Siden Styrede enheder viser periodisk ikke nogen enheder for en bestemt app.

 • AAPP-12041: Lagring af en brugerdefineret app mislykkes, når den samme offentlige iOS-app er til stede på samme LG.

 • AAPP-12049: Opdater etiket for maks. antal mislykkede forsøg i iOS-adgangskodeprofil.

 • AAPP-12115: Kan ikke slette en overvåget iOS-enhed, hvis tilmeldingsstatussen er sletning påbegyndt.

 • AAPP-12129: brugervenligt navn vises som søgeværdi {emailaddress} under forespørgsel med Hub lukket.

 • AAPP-12398: App-sletningsbegivenhed for den købte app findes ikke.

 • AAPP-12169: Wi-Fi-IP-adresse mangler fra netværkseksemplet fra iOS i Workspace ONE UEM-konsol 2003. 

 • AAPP-12288: Eksemplet på iOS-appliste afspejler ikke 21.04.1 Hub under Hub-opgradering og forårsager compliance-overtrædelser og Enterprise-sletninger.

 • AAPP-12201: iOS-enheder behandler ikke kommandoer, før MessagingService er genstartet.

 • AAPP-12334: iOS WiFi-profil opretter en tom nøgle til TLSTrustedServerNames.

 • AAPP-11907: IOS-enhed med handling som Bloker/Fjern styret app adlydes ikke af VPP-app.

 • AAPP-12464: Ikke-overvågede enheder med FindMy aktiveret viser aktiveringslås som deaktiveret.

 • AAPP-12157: Flere VPP-apps sidder fast i afventende tjek.

 • AGGL-9867: Tilmeldingsbegrænsninger overholdes ikke og viser ikke den enhedsblokerede side på enheden, men tilmelder enheden helt.

 • AGGL-9946: Profiler og apps er ikke tildelt enheder i Tjek ud. 

 • AGGL-10003: Registreret hub-tilstand fungerer ikke for Android-enheder, hvis Android Enterprise ikke er tilgængelig.

 • AGGL-10236: Android-profiladfærden er forskellig fra andre profiltyper, når der uploades et certifikat, der allerede eksisterer i databasen.

 • AGGL-10018: Indstillinger for telekom og placerings-hub er deaktiveret, når administratoren har brugerdefinerede rolleændringer, og gemmer alle Hub-indstillinger.

 • AGGL-10502: PerAppVPNAssociation-tilknytning mislykkes undertiden.

 • AGGL-10020: Wi-Fi-profil kan ikke udrulles.

 • AGGL-10111: Kan ikke tilføje Microsoft Launcher-appen på konsollen, når EMM er integreret.

 • AGGL-10232: Arbejdsprofilenheder henter Android Legacy-profiler.

 • AGGL-10237: Hub-registrerede Android-enheder kan ikke installere ikke-arbejdsrelaterede Google Play-apps.

 • AGGL-10549: HCL Verse-appen fungerer ikke på Android Enterprise-enheder med SEG V2.

 • AGGL-10264: Hub-registrerede Android-apptildelinger opdateres ikke efter tilmelding.

 • AGGL-10295: Søgeoplysninger er ikke tilgængelige i Brugervenligt navn eller Launcher. 

 • AGGL-10463: Når en profil slettes, eller et certifikat tilbagekaldes, bør udvidelsen kunne fjerne certifikatet.

 • AGGL-10546: Kan ikke redigere Launcher-profil i DDUI, når der tilføjes for mange apps i Launcher.

 • AGGL-9908: Problemer med chrome-appstyringsprofil.

 • AGGL-10438: Profiler anvendes ikke på enheden.

 • AGGL-10397: Ændring af brugerdefineret brugervenligt navn på Android-enheder vha. CICO.

 • ENRL-2976: Enorm hukommelsestildeling registreret EnrollmentToken_Search Sproc.

 • AGGL-10327: Problem med en netværks-IP-intervalbaseret organisationsgruppetildeling for enheder.

 • AMST-32402: Certifikater på Win 10-enheder i produktion tilbagekaldes ikke.

 • AMST-32428: Windows App transformeringsfiler når deres maks. kapacitet ved 10.

 • AMST-32433: Når der tilføjes en antivirus-nyttelast til en eksisterende profil i Windows 10, kan DS ikke bygge en installationsprofil.

 • AMST-32458: Overførselsscript for at indsætte manglende genoprettelsesnøgler fra DiskEncryptionSample-tabel.

 • AMST-33500: Auto-opdaterprofil for offentlig app markeres fejlagtigt som "Fjernet" på UEM-konsollen, men forbliver på enheden.

 • AMST-32574: DeviceReportedName rapporterer midlertidigt forkert, hvilket medfører, at certifikater, der blev skubbet på det tidspunkt, har forkert SubjectName.

 • AMST-32637: Kundens produktionsorganisationsgruppe modtager ikke et placeringseksempel.

 • AMST-32902: Forkert etiket for databeskyttelsesnyttelasten på Windows-desktop.

 • AMST-32458: Overførselsscript for at indsætte manglende genoprettelsesnøgler fra DiskEncryptionSample-tabel.

 • AMST-32646: Enhedslåskommando via API logger ikke "Enhedslås anmodet" for Windows-enhed.

 • AMST-32672: Kunne ikke slette Win Public-appen på grund af ældre tilknytningsposter i applikationskiosken.

 • AMST-33042: Aktivering/deaktivering af Windows-profil udløser ikke kommandoen Installer/fjern, når der allerede er sat en fjernelseskommando i kø til enheder på grund af tidligere deaktivering. 

 • AMST-33250: VersionHash-uoverensstemmelse mellem deviceApplication.Application og interrogator.HashTable forårsager forkerte appinstallationsoptællinger.

 • ARES-19934: Kunne ikke gemme og udgive profil med et stort antal tildelinger.

 • AMST-33043: Valg af apptransformeringsfil overholdes ikke. 

 •  AMST-33118: Indlæsningstildeling udløser en fejl, når tildelingsnavn er større end 64 tegn.

 • ARES-18214: Kan ikke opdatere ipa og apk til Workspace ONE UEM med samme bundt-id og samme version.

 • ARES-18253: En bruger har ændret meddelelsesprompten i iOS Hub efter konsolopgradering til 2102.

 • ARES-19383: Enhedsafstemning mislykkes, når enheden fjernes fra smart-gruppen.

 • ARES-19161: Kan ikke få adgang til fanen Profil for en enhed.

 • ARES-18356: On demand-apps installeres automatisk på iOS-enheder, hvis de tilhører en bestemt smart-gruppe.

 • ARES-18645: Når du forsøger at fjerne/afinstallere apps fra siden med enhedsoplysninger, viser UEM fejlen "Dør er låst".

 • ARES-19371: Hukommelseslækage når administrator kører brugerdefinerede rapporter. 

 • ARES-18649: Appen blev ikke vist i kataloget for brugeren, der ikke er medlem af brugergruppen, som er blevet føjet til appgruppen Afvis-liste.

 • ARES-19033: Ejerskabet af tilfældige iOS-enheder, der tilmeldes via Boxer, bliver ved med at skifte til Udefineret.

 • ARES-18659: Kunne ikke redigere Tunnel-profiler.

 • CMCM-188954: SQL-timeout under forsøg på at redigere og gemme tildeling for indhold.

 • CMCM-189134: Indholdslagre vises ikke i Content-appen.

 • CMCM-188985: Ydelsesproblem ved eksport af store datamængder fra fanen Indhold.

 • CMSVC-15105: Basale og AuthProxy-brugere oprettet med ikke-NULL LDAPDefinitionID. 

 • CMSVC-15106: Smart-grupper tillader tilknytning med mappebrugere eller brugergrupper fra overordnet organisationsgruppe, når LDAP-tilladelsen er indstillet til "Tilsidesæt". 

 • CMSVC-15144: Enheder, der tilføjes en tildelingsgruppe gennem Tilføjelser, allokeres ikke korrekt til gruppen.

 • CMSVC-15170: Forbindelse til mappetest mislykkes med Kerberos.

 • CMSVC-15214: Dokumentationen for API'en er utilstrækkelig.

 • CMSVC-15267: API for brugersøgning mangler felterne "DisplayName" i output.

 • CMSVC-15408: Opdaterer Directory-brugerattributter via API'en.

 • CMEM-186470: Kørsel af overholdelse mislykkes, når der ikke er en enhedspost mod en MEM-enhed. 

 • CMEM-186419: Walmart SEG'er opdaterer ikke politikker.

 • CRSVC-22744: SMTP fungerer ikke længere efter 21.05-opgradering.

 • CMCM-189114: Indstilling Åbn i mangler i .ods-filformat.

 • CRSVC-18424: Auditeringspolitikkerne overholder ikke reglerne for det japanske sprog.

 • CRSVC-20032: Grundlinjestatus overholder ikke reglerne. 

 • CRSVC-20449: App-oplysningsvisning > Udrulningsproceskort, der viser poster for arbejdsgange af typen AWEntitySmartGroupAssignmentMap.

 • CRSVC-20614: Kan slette SG, der er knyttet til en aktiv arbejdsgang.

 • CRSVC-23287: Installation af certifikatprofilen på enheden mislykkedes med fejlen "Scep-svarstatus: Afventer; FailureInfo: BadAlg" for generisk SCEP-integration.

 • CRSVC-20638: Ændring i landestandard anvendes ikke på console.

 • CRSVC-20879: Appudgivelse mislykkes, når der tilføjes en ny version af appen.

 • CRSVC-20970: Flere udfordringer for SCEP/PKI i SCEP og EG-scenarie.

 •  CRSVC-21297: Skift AirWatch til Workspace ONE i beskrivelsen "Aktiver tilbagekaldelse af certifikat". 

 • CRSVC-21557: Kunne ikke hente enhedslistevisningen. 

 • CRSVC-21557: Kunne ikke hente enhedslistevisningen. 

 • CRSVC-17503: Kunne ikke registrere SIM-kort på enhedsoversigtssiden. 

 • CRSVC-22365: Kan ikke redigere den brugerdefinerede standardskabelon for administratormeddelelser.

 • CRSVC-22534: SQL-timeouts på AuthorizationToken_SaveBatch.

 • CRSVC-22707: Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger ifm. GPS-data for enheder af typen "Virksomhed – delt" anvender i stedet indstillingen "Virksomhed – dedikeret".

 • CRSVC-22816: Grundlinjestatus afventer genstart efter gentilmelding.

 • CRSVC-22816: Grundlinjestatus afventer genstart efter gentilmelding.

 • CRSVC-23013: Nye EventLog-kolonner skal også tilføjes EventLog_Delete-tabellen.

 • CRSVC-23052: Kan ikke konfigurere Android EMM med GSuite.

 • FCA-198106: Argumenter vises ikke korrekt i notifikation om udløb af klargøringsprofil.

 • ENRL-2896: Meddelelsesskabelon-linket er deaktiveret for single factor- og tofaktor-tokens på konsollen>enhedsoplysninger for konsoladministratorer som en sikkerhedsforanstaltning.

 • ENRL-2956: Brugervenligt navn baseret på det brugerdefinerede attributopslag.

 • ENRL-2857: Kan ikke tilmelde macOS Big Sur-enheder, når der er konfigureret en politik for begrænsning af OS-version.

 • ENRL-2919: Kan ikke tilmelde macOS med DEP og Okta konfigureret.

 • FCA-196939: Massehandling fra enhedslistevisningen behandles ikke for alle enheder.

 • FCA-197073: Når du forespørger en iOS-enhed flere gange i træk, opdaterer console ikke den sidst observerede periode.

 •  FCA-197098: FCA-197098: Afkrydsningsfeltet "Husk mig" forbliver ikke afkrydset, efter at du har logget ud af Console.

 • FCA-197141: Tidszoneværdien opdateres ikke.

 • FCA-197169: Masse-SMS virker ikke.

 • FCA-197236: Workspace ONE Express har ikke en indstilling til beskyttelse af personlige oplysninger ved indsamling og visning af placeringsdata.

 • FCA-197258: En udokumenteret 204 tom svarkode.

 •  FCA-197659: Eksport af enhedslistevisning mislykkes pga. timeout.

 • FCA-197985: WiFi-IP-adresse udfyldes ikke for visse enheder i Enhedslistevisning.

 • FCA-197751: Fanen Seneste rapporter opdateres ikke med de seneste rapporter.

 • FCA-197879: MDM-profil fjernes ikke fra iOS-enheden (enheden slukkes og tændes senere), når administratoren sletter enheden fra console.

 • FCA-198106: Argumenter vises ikke korrekt i notifikation om udløb af klargøringsprofil.

 • FCA-198233: Push-meddelelse sendt til alle enheder i OG.

 • MACOS-2432: Status for MAC OS-profilinstallation.

 • INTEL-29749: Feltet Producentnavn udfyldes ikke for alle enheder.

 • MACOS-2209: Indstillingen "Installer Intelligent Hub til macOS" er ikke tilgængelig. 

 • INTEL-29749: Feltet Producentnavn udfyldes ikke for alle enheder.

 • MACOS-2238: Udefineret fejl, når der klikkes på applinket i UEM-konsollen.

 • MACOS-2410: Kan ikke "indstille enhedsnavn til brugervenligt navn" for ikke-overvåget macOS-enhed.

 • PPAT-9085: Tunnelserver- eller klientcertifikatet returnerer en ugyldig dato i UEM-konsollen.

 • RUGG-9746: Kan ikke generere Honeywell-stregkoden.

 • RUGG-9961: Kan ikke føje "Anvendelighedsregler" til produkter i Produktsæt via API.

 • RUGG-9985: Kan ikke oprette tilmelding med QR-kode for organisationsgruppebrugere på højere niveau.

 • RUGG-10006: Organisationsgruppen sidder fast i 'SLETNING I GANG'.

 • AMST-33529: Domænejoin-tildelinger blandes sammen med tildelingsgrupper ved redigering.

 • FCA-198219: Problemer med databasens tilstand.

 • FCA-198458: Redigering af app-tildelingsvinduet kan undertiden ikke indlæses.

 • INTEL-30971: Intelligence-rapport til brugere er inkonsekvent.

21.7.0.2 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-33701: Ranger 2105 Patch SFD til UEM-konsollen. 

 • AMST-33810: Ranger v2107.2 Patch Hub til UEM-konsollen.

 • CRSVC-24014: Opgradering fra 2105 til 2107 tager længere end 4 timer.

 • CRSVC-24015: Fjern yderligere UUID-kolonner fra hændelseslogfilsøgning Sproc.

21.7.0.3 Fejlrettelse – løste problemer
 • ARES-20383: Profilopslag af UniqueKey forårsager konflikt.

 • CRSVC-24252: Stikprøver har ugyldige data.

 • CMCM-189234: Lagre vises i liste, men synkroniserer ikke i Indhold.

 • RUGG-10171: Kolonne tillader ikke null-værdier.

 • AMST-33786: Processorarkitektur bliver ikke opdateret, selvom enheden sender den i eksemplet. 

 • MACOS-2545: Brugerdefineret MDM-kommando sendt til brugerkanal.

 • AGGL-10596: Apps fjernes ikke fra Play Store, når alle apps ikke er relevante.

 • MACOS-2522: Sørg for, at nyttelast-UUID'er for undernyttelaster er konsistente, når der tilføjes nye versioner.

21.7.0.4 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-33943: Profiludgivelse er ikke køkommando for enhederne.

 • CRSVC-24391: Fanen compliance-handling viser fejl på konsollen.

21.7.0.5 Fejlrettelse – udgivelsesnoter
 • AMST-33714: Ranger v2107.6 Patch Hub til UEM-konsollen.

 • CMCM-189378: Højt hukommelses Sproc opkald.

21.7.0.6 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-34101: OOBE TOU skal kunne være på skærmen. 

 • CRSVC-24464: Værktøjet til overførsel af enhedstilstand skal udrulles som en del af Scheduler Service. 

 • AGGL-10827: Nogle Android Launcher-profiler kan ikke indlæses efter opgradering til 2107 og DDUI FF-aktivering. 

 • AAPP-12871: ScheduleOSUpdate-API mislykkes på UEM 21,05.

 • CRSVC-24603: Mislykket profilinstallation på iOS 15 på grund af den unikke identifikator.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon