Managed Google Play Store er den anbefalede måde til at administrere udrulning af apps til Android enheder. Managed Google Play Store hentes med Google Play iFrame i Workspace ONE UEM-konsollen, når en offentlig app tilføjes, og når en Android Enterprise EMM-registrering konfigureres. Denne Google Play iFrame åbner gennem API-integration med Google Play og hostes ikke af VMware.

Udrul offentlige apps gennem den styrede Google Play-butik

Søg i Google Play Store direkte fra Console for at føje apps til Managed Google Play Store for dine brugere.
 1. Gå til Ressourcer > Apps > Offentlige > Tilføj app.
 2. Vælg Android fra rullemenuen Platform.
 3. Vælg en af følgende indstillinger for at tilføje en app:
  Indstilling Beskrivelse
  Søg i App Store Vælg for at søge efter appen i appbutikken. Google Play starter i konsollen gennem en iFrame.
  Indtast URL-adresse Indtast URL-adressen for appen.
  Importer fra Play Vælg for at importere tidligere godkendte apps.
 4. Vælg Næste, eller indtast Navn på de apps, du vil tilføje til integrationen. Google Play kan åbne direkte fra konsollen.
 5. Find ønskede apps ved at anvende tekstboksen Søg eller gennemse afsnittet med apps.
 6. Gennemse de tilladelser, som appen kræver på enheden, og vælg Godkend.
 7. Fremtidige opdateringer til appen kan kræve yderligere tilladelser på enheden. Hvis du vælger at godkende opdateringerne automatisk og lade dem blive pushet til enheder, bør du overveje at vælge Bevar godkendelse, når app anmoder om nye tilladelser.Hvis en app opdateres, så sørg for, at den ikke behøver at blive godkendt i Google Play Store.
 8. Konfigurer indstillinger på fanen Oplysninger:
  Indstilling Beskrivelse
  Navn Vis navn på appen.
  Vis i App Store Vis den URL-adresse i butikken, hvor du kan downloade appen og hente information om den.
  Kategorier

  Brug kategorier til at identificere brugen af appen.

  Du kan konfigurere brugerdefinerede app-kategorier eller beholde appens forkodede kategori.

  Understøttede modeller Vælg alle modeller som du ønsker skal køre denne app.

  Er app begrænset til lydløs installation

  Android

  Tildeler denne app til de Android-enheder, der understøtter Android lydløs installationsfunktion.

  Du kan dog kontrollere, hvilke apps du pusher til dine Android standardenheder eller dine Android Enterprise enheder. Android enterprise enheder understøtter lydløse handlinger.

  Styret af Vis organisationsgruppen (OG), som appen tilhører, i dit OG-hierarki.
 9. (Valgfrit)Tildel Påkrævede vilkår for anvendelse for appen under fanen Vilkår for anvendelse.

  Vilkår for anvendelse beskriver specifikt hvordan appen bør anvendes. Dette gør organisationens forventninger til slutbrugere klare. Når appen pushes til enheder vil brugere blive vist vilkår for anvendelse siden som de skal acceptere for at kunne anvende appen. Hvis brugere ikke accepterer Vilkår for anvendelse, så kan de ikke åbne appen.

 10. Vælg fanen SDK, og tildel standardprofil eller brugerdefineret SDK-profil og en App-profil til appen. SDK-profiler anvender avancerede funktioner til apps management.
 11. Vælg Gem & tildel for at konfigurere fleksible udrulningsindstillinger for appen.

Udrul en ny privat app via den styrede Google Play-butik

Du kan udgive apps, der er udviklet af din organisation, eller apps, der er udviklet for din organisation, kan hostes og distribueres gennem den styrede Play Butik. Når der tilføjes en offentlig app i en organisationsgruppe med Android Enterprise aktiveret, hentes iFrame, og de private apps er tilgængelige i menuen til venstre. Yderligere oplysninger, såsom en beskrivelse, billeder og mere, kan tilføjes i de avancerede indstillinger efter upload. Disse apps er synlige for enheder styret af virksomheden, og de er ikke offentlige uden for virksomheden.
Bemærk: Private apps uploadet gennem iFrame vil aldrig være synlige i den offentlige Google Play Store. Hvis appen kan blive gjort offentlig uden for din organisation, anbefales det at udgive appen direkte i Google Play Developer Console i stedet for at anvende iFrame.

Inden du starter:

 • Sørg for, at dit Workspace ONE-miljø er registreret til Android Enterprise Mobility Management (EMM).
 • APK-filen med det samme app-ID er ikke udgivet i den offentlige Android Play-butik.
 • Google-udgiverkontoen har en grænse på 15 APK'er pr. dag. Det betyder, at du kun kan uploade op til 15 apps pr. dag.
 1. Gå til Ressourcer > Apps > Offentlige > Tilføj app.
 2. Vælg Android fra rullemenuen Platform. Lad Navn være tomt, og vælg NæsteGoogle Play-konsollen åbnes direkte fra konsollen.
 3. Få adgang til Private apps fra menuen til venstre.
 4. Klik på "+"-ikonet for at tilføje en ny app, og vælg Upload APK.
  Bemærk:
  • Upload via iFrame udgiver appen på helt ned til 10 minutter og frafalder det engangsgebyr, der opkræves for at oprette en Google Developer-konto.
  • Private apps kan aldrig uploades mere end én gang, da Google Play sørger for, at hver enkelt app har et unikt pakkenavn.
  • Slettede private apps kan ikke uploades igen med det samme pakkenavn. Slet kun de private apps, hvis du aldrig ønsker at bruge det samme pakkenavn igen. Pakkenavnet er et unikt navn til at identificere en specifik app.
  Appen vises i sektionen Privat app, og en notifikation kan tage op til 10 minutter. Du kan nu lukke dette skærmbillede. Appen vises under Offentlige apps.
 5. (Valgfrit) Du kan redigere det logo, der vises i UEM-konsollen, ved hjælp af blyantikonet ved siden af appen.
 6. Vælg Tildel og Tilføj tildeling.
 7. Vælg den organisationsgruppe eller smart-gruppe, som du vil tildele appen til, og klik på Tilføj.
 8. I vinduet Opdater tildeling skal du klikke på Gem og udgiv for at bekræfte.
 9. Udgiv apptildelingen.Hvis udrulningen er sat til Automatisk, bliver appen automatisk installeret på enheden og vises både i konsollen og på din enhed.

Udrul brugerdefinerede testspor før frigivelse af produktionsversion

Det kan ske, du ønsker at teste din app og rette eventuelle tekniske problemer eller problemer med brugeroplevelsen med minimal indvirkning for brugeren og senere vælge at frigive den bedste version af din app til de fleste brugere. konsollen giver dig mulighed for at teste og udrulle et hvilket som helst antal brugerdefinerede udgivelser, før produktionsversionen frigives.

Ved at understøtte en brugerdefineret udgivelse af appen kan organisationer teste tredjepartsapps og private apps, de udvikler in-house. Du kan udgive brugerdefinerede testspor i Google Play-konsollen og derefter tildele appsene til smart-grupper.

Inden du starter:

 • Sørg for, at du har APK-filen til den nye version, du vil udgive.
 • Hvis der er registreret flere enheder til én bruger, men de er tildelt til forskellige spor, skal du gå til Grupper og indstillinger > Enheder og brugere > Android > Android EMM-registrering > Tilmeldingsindstillinger og angive Work-administreret tilmeldingstype til Enhedsbaseret. Indstillingen sørger for, at der genereres forskellige GoogleID-poster pr. enhed, så der kan tildeles forskellige app-versioner fra den styrede Play-konsol.
 1. Gå til Ressourcer > Apps > Offentlige > Tilføj app.
 2. Vælg Android fra rullemenuen Platform. Lad Navn være tomt, og vælg Næste.Google Play Console åbnes direkte fra Console.
 3. Få adgang til Private apps fra menuen til venstre.
 4. Vælg den private app, som du vil tilføje den brugerdefinerede udgivelse til test.
 5. Klik på Foretag avancerede redigeringer under Avancerede redigeringsindstillinger.
 6. Du bliver sendt til Google Play-konsollens loginside. I Google Play-konsollen skal du udfylde følgende trin for at oprette Lukkede testspor af appen.
  1. Log på Google Play-konsollen ved at anvende den Google-konto, der er tilknyttet din Workspace ONE-tenant. Gå ind på din app, og gå til Udgivelsesstyring > App-udgivelse. Vælg Opret lukket spor.
  2. Klik på Rediger under Organisationer.
  3. Vælg den organisation, der svarer til Workspace ONE-organisationsgruppen, og klik på Udført.
  4. Klik Opret udgivelse.
  5. Tilføj APK-filen.Efter tilføjelse af APK-filen kan du se oplysninger om versionskoden og størrelse på filen.
  6. Klik Gem nederst på skærmen, og derefter Gennemse.Læs alle advarsler, og foretag nødvendige ændringer i appen, hvor der anmodes om det.
   Bemærk: Det er sikkert at ignorere en advarselsmeddelelse om testerne, da den defineres via Workspace ONE senere.
  7. Klik på Start udrulning, og Bekræft udrulningen.
 7. I konsollen skal du vælge appen fra Ressourcer > Apps > Indbyggede.
 8. Klik på Tildel og Tilføj tildeling.
 9. Vælg Tildelingsgruppe for den nye brugerdefinerede udgivelse af din app.
 10. Under fanen Distribution skal du vælge det lukkede testspor, som du har oprettet fra Den foreløbige versions rullemenu i henhold til din udrulning.
 11. Klik Gem og udgiv.
 12. Klik på Udgiv for at bekræfte tildelingen. Den version, der svarer til reglerne i trin 11a, bliver gjort tilgængelig for relevante grupper.

Installer private apps på flere servere

Du kan oprette private apps til din organisation og udrulle dem til flere servere.

For at kunne udgive private apps fra Google Play-konsollen skal du registrere dig til en Google Play-udviklerkonto. Kontoen giver dig de rette administratorprivilegier til at uploade og udgive private apps til administreret Google Play. Du kan derefter bruge Console til at distribuere disse apps til brugere.
 1. I din konsolserver nr.1 skal du gå til Ressourcer > Apps > Offentlige > Tilføj app.
 2. Vælg Android fra rullemenuen Platform. Lad Navn være tomt, og vælg Næste.Google Play Console åbnes direkte fra Console.
 3. Få adgang til Private apps fra menuen til venstre.
 4. Vælg den private app, som du ønsker at tilføje flere servere til.
 5. Klik på Foretag avancerede redigeringer under Avancerede redigeringsindstillinger.
  1. Log på Google Play-konsollen.
  2. Gå til Priser og distribution > Brugerprogrammer > Administreret Google Play.
  3. Klik på Vælg organisationer.
  4. For hver organisation, som du ønsker at udgive appen til, skal du indtaste Organisations-id.
  5. For at hente organisations-id'et til din Workspace ONE-server skal du udføre følgende trin:
   1. Log på Administreret Google Play-butik med den Google-konto, der er tilknyttet med server#2 (Android EMM-registreringsforekomst), som du ønsker at gøre den private app tilgængelig for.
   2. Klik på Administratorindstillinger.
   3. Kopiér Organisations-id-strengen fra organisationsoplysningsfeltet.
  1. Indsæt organisations-id'et, tilføj en beskrivelse (eller navn), og klik på Tilføj.
  2. Klik på Udført.
Når du er klar til at udgive din app, kan du enten oprette og udrulle en produktversion eller et alfa/beta-spor. Når din app er udgivet, kan du oprette udgivelser eller konfigurere en faseinddelt udrulning.

Udrul webapps igennem den styrede Google Play-butik

Webapps er genveje på Android-enheder, som brugere kan åbne for at navigere til foruddefinerede URL-adresser. De installeres i lydløs tilstand. Webapps kan administreres på Android-enheder på samme måde som offentlige apps. Webapps kræver, at Google Chrome fungerer og styres som en offentlig app. For at gøre dette skal administratorer vælge titel, URL-adresse, visningstilstand og ikonet. Den styrede Google Play Store hentes i en iFrame, der opretter et webapp-objekt, som behandles af Google Play og Android OS, som om det var en offentlig app.

Bemærk: Du kan oprette op til 15 nye webapps pr. dag.
 1. Gå til Ressourcer > Apps > Offentlige > Tilføj app.
 2. Vælg Android fra rullemenuen Platform.
 3. Vælg Søg i App Store for at søge efter appen i appbutikken. Lad Navn være tomt, og vælg Næste. Google Play åbnes direkte fra Console.
 4. Få adgang til Webapps fra menuen til venstre.
 5. Opret en Webapp.
  1. Indtast Titlen og URL-adresse.
  2. Vælg Visningstilstand.
  3. Upload Ikonet.
  4. Vælg Opret.
  5. Når du har Gemt webappen, skal du vælge Tilbagepilen øverst til venstre på skærmen.
  Bemærk: Det tager cirka 30 minutter, før appen er tilgængelig. Når appen er tilgængelig, tager det cirka 10 minutter at udgive en webapp.
 6. Vælg Webapp.
 7. Tryk på Vælg-indstillingen nederst på skærmen.
 8. Vælg Gem og tildel for at konfigurere fleksible udrulningsindstillinger for webappen.
  Bemærk: Udgivelse af webappen opretter appen. Men udgivelse til brugere sker ikke, før du tildeler appen i konsollen.

Tilføj weblinks til Android-enheder fra Workspace ONE UEM-konsollen

Weblinkapps fungerer stort set på samme måde som en app på en enhed. Weblinks kaldes også genveje. De giver slutbrugere en metode til at få adgang til en URL-adresse direkte fra et ikon i menuen på deres enhed. Slutbrugeren ser programikonet til weblinks og titlen, vælger programmet og opretter direkte forbindelse til en specifik URL-adresse. Weblinkapps er nyttige, når der skal navigeres til lange URL-adresser med mange tegn. De kræver manuel brugergodkendelse for at tilføje genvejen til startskærmen. Du kan anbringe ikoner for weblinkapps på startsiden. Disse ikoner kan anvendes til interne indholdslagre eller login-vinduer, så slutbrugere ikke skal åbne en browser og indtaste en lang URL-adresse. Weblinks kan bruge en kunde-URI til at åbne specifikke browsere og styres som en profil, hvor webapps derimod skal bruge Chrome-browseren.

Du kan tilføje weblinks som en app i afsnittet Ressourcer i Workspace ONE UEM-konsollen. Få flere oplysninger under Tilføj weblinkapps.

Organiser dine apps i den styrede Play Butik

Administratorer kan forenkle adgang til anbefalede apps ved at tilføje apps i samlinger, der vises som rækker i Play Store. Efter aktiveringen af denne feature er der altid et minimumkrav på én samling. Apps, der ikke er blevet tildelt til en samling, kan kun findes i Managed Play Store ved hjælp af søgefunktionaliteten.

Når et miljø er begyndt at anvende samlinger, kan Managed Google Play ikke genindlæses til en tidligere tilstand. Da ændringer til samlinger ikke kan tilbageføres, opfordres kunderne stærkt til at teste funktionen i et sandkassemiljø for at sikre, at den kan justeres til den ønskede slutbrugeroplevelse og -funktionalitet, før den rulles ud et produktionsmiljø.

 1. Gå til Ressourcer > Apps > Offentlige > Tilføj app.
 2. Vælg Android fra rullemenuen Platform.
 3. Vælg Søg i App Store for at søge efter appen i appbutikken. Lad Navn være tomt, og vælg Næste. Google Play åbnes direkte fra Console.
 4. Få adgang til Organiser Apps fra menuen til venstre.
 5. Opret samlinger, og føj apps til din samling for at opsætte layoutet for Play Store.