Smartfolio er en robust og sikker app, der hjælper din organisation med at styre og dele virksomhedsindhold uden besvær. Det giver en skræddersyet indholdsudgivelse og compliance-oplevelse for den almindelige Line of Business use cases.

På nuværende tidspunkt understøttes Smartfolio kun på iOS-enheder.

Funktioner

 • Fjernstyr, organiser og levér kritiske filer til slutbrugere.
 • Giv slutbrugere offlineadgang til dokumenterne.
 • Prioriter dokumenterne baseret på deres relevans.
 • Administrer sikkerheden på hver enkelt dokument for at opfylde de dokumentorienterede lovmæssige krav.
 • Konfigurer dokumenter for automatisk eller manuel download og indsaml læste kvitteringer som del af organisationens compliance-politikker.
 • Udnyt SDK-standardindstillinger ved konfiguration som en del af Workspace ONE UEM-apppakken.

Bemærk: Workspace ONE Smartfolio-appen indsamler data som f.eks. rapportering af nedbrud, logdata og andre oplysninger, der er påkrævet for forskellige analytiske formål. Disse data hjælper VMware med at forbedre produktfunktionaliteten. Få oplysninger om, hvordan VMware håndterer indsamlede data, på https://www.vmware.com/help/privacy.html.

Sammenligningsmatrix af Smartfolio og indhold

Sammenligning af de funktioner, der understøttes af Smartfolio og de funktioner, der understøttes af Workspace ONE Content, vises i matrixen. Anvend matrixen til at hjælpe med at bestemme, hvilken app, der passer bedst til din use case.

Feature Workspace ONE Content Workspace ONE Smartfolio
app-platformssupport Understøtter Apple iOS og Android Understøtter kun iOS
Understøtter lager Understøtter alle lagertyper (OneDrive, SharePoint, NFS) Understøtter kun UEM-styret indholdslager
Filstyring Gør det muligt at oprette, vise og redigere dokumenter Tillader kun visning af dokumenter Understøtter kun anmærkninger på PDF
App størrelse Installationsstørrelse på ca. 200 MB Lettere app med en installationsstørrelse på mindre end 100 MB
Formålet med appen Forbedrer indholdsaggregeringer og medarbejdernes produktivitet i deres arbejdsprocesser Forbedrer administratorens oplevelse med indholdsudgivelse
Brugeroplevelser Brugergrænsefladen er enkel og nem at forstå med dens mere avancerede funktionaliteter. Tillad at brugere kan oprette, vise, redigere og udføre mange flere handlinger på dokumenterne. Brugergrænsefladen er enkel og nem at forstå med dens basale funktionalitet. Begrænser brugere til kun at vise og anmærke dokumenterne (kun PDF).

Workspace ONE Smartfolio-udrulning

Nem udrulning af Smartfolio, som en styret app, med Workspace UEM Mobile Application Management-funktionalitet. Udrulning af Smartfolio-appen til slutbrugerenheder kræver, at du fuldfører et par trin på Workspace ONE UEM-konsollen. Efter udrulningen kan slutbrugere downloade appen på deres tilmeldte enheder.

Slutbrugeres enheder, der er tilmeldt via VMware Workspace ONE Intelligent Hub, er MDM-styret som standard. Disse enheder kan også tilmeldes uden MDM Management ved at aktivere ikke-styret tilstand for en smart-gruppe. Smartfolio-appen kan åbnes på enheder, der enten er tilmeldt i styret tilstand eller i ikke-styret tilstand.

For flere detaljerede oplysninger om udrulning af offentlige apps, skal du se i Workspace ONE UEM Mobile Application Management-dokumentationen.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer ikke-styret tilstand for enhederne, i Aktiver ikke-styret tilmelding for iOS enheder i Workspace ONE Hub Services-dokumentationen.

Tilføj Smartfolio til Workspace ONE UEM Console

Hvis du vil anvende en SDK-profil på Smartfolio-appen, skal du først tilføje den som en offentlig app til Workspace ONE UEM-konsollen. Den anvendte SDK-profil giver yderligere funktioner til appen.

 1. Gå til Ressourcer > Apps > Indbyggede > Listevisning.

 2. Vælg først Offentlig, og vælg derefter Tilføj app.

 3. Konfigurer de tekstfelter, der vises, og vælg Næste.

  Indstilling Beskrivelse
  Styret af Vælg den organisationsgruppe, hvor appen er uploadet.
  Platform Vælg den relevante platform. På nuværende tidspunkt er det kun iOS-enheder, der understøttes.
  Kilde Søg efter appen i app store ved at anvende app-navnet eller URL-adressen.
  Navn Indtast Workspace ONE Smarfolio.
 4. Find og vælg Smartfolio-app fra siden Søgeresultater.

 5. Gennemgå de oplysninger, der automatisk udfyldes under fanen Detaljer.

 6. Tildel Vilkår for anvendelse, som viser, hvornår brugeren første gang får adgang til appen fra appkataloget.

 7. Vælg fanen SDK og tildel derefter en SDK-profil til Smartfolio-appen.

 8. Vælg Gem og tildel.

Tilføj tildeling til Smartfolio

For at udrulle Smartfolio-appen til dine slutbrugere, kan du tilføje enkelte tildelingsgrupper eller flere tildelingsgrupper.

Du skal uploade Smartfolio som en offentlig app til Workspace ONE UEM-konsollen.

 1. Gå til Ressourcer > Apps > Indbyggede > Listevisning.

 2. Vælg Tildel-linket under Installationsstatus-kolonnen for Smartfolio-appen. Alternativt kan du også vælge redigeringsikonet og derefter vælge Gem & Tildel.

 3. På siden Tildeling skal du vælge Tilføj tildeling og udfylde valgmulighederne.

  a. Indtast følgende oplysninger på fanen Distribution.

  Indstilling Beskrivelse
  Navn Angiv tildelingsnavnet.
  Beskrivelse Indtast beskrivelsen for tildelingen.
  Tildelingsgrupper Indtast det smart-gruppenavn, som du vil tildele appen. Når du indtaster smart-gruppens navn, vises indstillinger, og du kan vælge den passende smart-gruppe fra listen. Du kan evt. tilføje flere tildelingsgrupper.
  Appleveringsmetode On demand – Udruller indhold til et katalog eller en anden udrulningsagent. Enhedsbrugeren kan bestemme, om og hvornår indholdet skal installeres.
  Denne indstilling er det bedste valg for apps der ikke er kritiske for organisationen. Ved at give brugere tilladelse til at downloade apps, når de ønsker det, kan det spare på båndbreddeforbrug og begrænse unødvendig trafik.

  Automatisk – udruller indhold til et katalog eller en anden udrulnings-hub på en enhed ved tilmelding. Når enheden er blevet tilmeldt, vil systemet bede brugerne om at installere indholdet på deres enheder.
  Denne indstilling er det bedste valg for indhold, der er kritisk for din organisation og dens mobile brugere.

  b. Indtast følgende oplysninger på fanen Begrænsninger.

  Indstillinger Beskrivelse
  Slet ved afmelding Vælg, at appen bliver fjernet fra enheden, når dens tilmelding til Workspace ONE UEM fjernes. Workspace ONE UEM aktiverer denne indstilling som standard.
  Hvis du aktiverer denne indstilling, vil overvågede enheder ikke have tilladelse til lydløs installation af apps. Dette er fordi enheden er låst, og installationen af klargøringsprofilen er i kommandokøen, hvilket kræver, at en enhed låses op for at fuldføre installationen.

  Hvis du deaktiverer denne funktion, skubbes klargøringsprofiler ikke samtidig med den installerede app. Det vil sige, at hvis provisioneringsprofilen opdateres, så udrulles den nye provisioneringsprofil ikke automatisk til enheder. I disse tilfælde kræves der en ny version af appen til den nye provisioneringsprofil.
  Forhindre app backup Deaktiver sikkerhedskopiering af app-data til iCloud. Appen kan dog stadig sikkerhedskopieres til iCloud.
  Gør app MDM styret hvis installeret af bruger Overtag styring af apps der tidligere blev installeret af brugere på deres enheder, overvåget eller ikke overvåget. Aktiver denne funktion, så brugere ikke skal slette den version af appen, der er installeret på enheden. Workspace ONE UEM administrerer appen uden at installere Airwatch Catalog-versionen på enheden.

  c. Indtast følgende oplysninger på fanen Tunnel & andre attributter.

  Indstillinger Beskrivelse
  VPN profil pr. app Vælg en VPN-profil, som du ønsker at bruge med denne app. Brugere tilgår appen ved at anvende en VPN, hvilket hjælper med at sikre adgang og brug af appen er troværdig og sikker.
  Andre attributter App-attributter giver enhedsspecifikke oplysninger om apps, der skal anvendes. Når du f.eks. vil oprette en liste over domæner, der er tilknyttet en bestemt organisation.

  d. Indtast følgende oplysninger på fanen Konfiguration af applikation.

  Indstillinger Beskrivelse
  UPLOAD XML Du kan uploade en XML-fil, der indeholder de nøgleværdipar, der understøttes af appen til app-konfigurationen.
 4. Vælg Opret.

 5. Vælg Tilføj tildeling for at tilføje flere tildelinger til din publikation.

 6. Konfigurer fleksible udrulningsindstillinger ved at indstille prioriteten for dine app-tildelinger.

  Indstillinger Beskrivelse
  Prioritet Vælg værdien fra rullemenuen for at indstille prioriteten for tildelingerne. Enheder modtager apps fra tildelingsgrupperne baseret på prioritetssættet for tildelingsgrupperne. Ved at justere prioriteten for en enkelt tildeling omprioriteres andre tildelinger automatisk.
  Kopiér I menuen med flere indstillinger skal du vælge kopiér for at duplikere den valgte tildeling.
  Slet I menuen med flere indstillinger skal du vælge slet for at fjerne den valgte tildeling.

For flere detaljerede oplysninger om tilføjelse af tildelinger, skal du se under Tilføj tildelinger og undtagelser til apps i Workspace ONE UEM Mobile Application Management -dokumentationen.

Indholdstildeling til Smartfolio

I det UEM-styrede lager kan du gemme de filer, som du ønsker at tildele til Smartfolio-appen på dine slutbrugers enheder.

Hvis du vil gemme filerne, skal du først konfigurere kategoristrukturen for det UEM-styrede indhold på Workspace ONE UEM-konsollen. På baggrund af den konfigurerede struktur vises filerne på en organiseret måde i Smartfolio-appen.

Bemærk: En enkelt kategori kan have tildelte underkategorier eller filer. En kategori med underkategorier kan ikke tildeles til udgivet indhold.

Du kan også prioritere filerne baseret på vigtigheden af indholdet, hvorved filerne vises i Smartfolio-appen i henhold til relevans.

Få oplysninger om, hvordan du konfigurerer den UEM-styrede kategoristruktur og tilføjer indhold, i Konfigurer kategoristruktur for UEM-styret indhold og Upload indhold til det UEM-styrede lager.

Bekræftelse i Smartfolio

Smartfolio-brugere kan nu bekræfte de dokumenter, som du tildeler dem, som påkrævet indhold. I Workspace ONE UEM-konsollen kan du se disse bekræftelser i indholdslistevisningen og på enhedsoplysningssiderne.

Når du vælger Vis under Installationsstatus på siden Indholdslistevisning, vises en pop-up-rude for at vise det præcise antal brugere, som har set og bekræftet indholdet.

Følgende liste beskriver understøttede funktionerne for dokumentbekræftelse:

 • Når brugeren åbner et dokument, så vil bekræftelsesknappen se deaktiveret ud og blive aktiveret efter en standardmæssig forsinkelse på fem sekunder. Standardværdien kan ændres til at være i området 0-600 sekunder ved at anvende værdien AcknowledgementTimeInterval som en brugerdefineret SDK-indstilling på UEM-konsollen.

 • Brugeren bliver ikke anmodet om at bekræfte et dokument, der allerede er bekræftet.

 • Brugeren anmodes om at bekræfte en ny version af det allerede anerkendte dokument, hvis du markerer den nye version som påkrævet.

 • Siden Enhedsoplysninger viser statussen bekræftet og datoen, hvor dokumentet blev bekræftet.

 • Indholdsoplysninger per enhed-rapporten indeholder den bekræftede status per enhed-basis.

Trinvis indholdssupport til Smartfolio

Trininddelt indhold på flerbrugerenheder ryddes, når slutbrugeren tjekker enheden ud. I sådanne tilfælde skal brugeren ved næste login downloade indholdet igen. Hvis du vil gøre styret indhold tilgængeligt på slutbrugers enhed, skal du aktivere staging-tilstand for indholdet. Ved aktivering af staging-tilstand bevares det trininddelte indhold på slutbrugers enhed, selv når slutbrugeren tjekker enheden ind eller ud.

Indholdet er tilgængeligt for en ny bruger, der tjekker enheden ud, hvis brugeren tildeles indholdet. Hvis indholdet ikke er tildelt til den nye bruger, ryddes indholdet.

For at aktivere staging-tilstand for indholdet skal følgende konfigurationsnøgle på Workspace ONE UEM-konsollen tilføjes.

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede typer Beskrivelse
{ "RetainContentBetweenCheckoutSessions": true } Boolesk True = aktiveret
False (standard) = deaktiveret
Når det er sat til sandt, vil downloadet indhold blive bevaret og ikke ryddet under ind- og udtjekning af enheden.
Når det er sat til falsk, vil downloadet indhold blive slettet og ikke bevaret under ind- og udtjekning af enheden.

Aktivér understøttelse af trindelt indhold med standard-SDK-profil

Tilføj konfigurationsnøglen i standard-SDK-profilen for at aktivere den trindelte tilstand for det styrede indhold, der er downloadet på Smartfolio-appen.

 1. Naviger til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Apps > Indstillinger og politikker > Indstillinger.

 2. Vælg Aktivér brugerdefinerede indstillinger, og indtast konfigurationsnøglerne i henhold til dine krav.

  {
  "CustomAppSettings": {
  "com_vmware_folio": {
  "SharedDeviceSettings": {
  "RetainContentBetweenCheckoutSessions": true
  },
  }
  }
  }
  
 3. Vælg Gem.

Aktivér understøttelse af trinvis indhold med en brugerdefineret SDK-indstillinger

Tilføj konfigurationsnøglen i den brugerdefinerede SDK-profil for at aktivere den trindelte tilstand for det styrede indhold i Smartfolio-appen.

 1. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger.

 2. Hvis du har en eksisterende brugerdefineret profil, skal du gå til Apps > Indstillinger og politikker > Profiler > Brugerdefineret profil > Brugerdefinerede indstillinger.

 3. Hvis du vil tilføje en brugerdefineret profil, skal du navigere til Apps > Indstillinger og politikker > Profiler > Tilføj profil > SDK-profil > iOS > Brugerdefinerede indstillinger.

 4. I Brugerdefinerede indstillinger skal du vælge Konfigurer og indtaste konfigurationsnøglen i henhold til dine krav.

  {
  "CustomAppSettings": {
  "com_vmware_folio": {
  "SharedDeviceSettings": {
  "RetainContentBetweenCheckoutSessions": true
  },
  }
  }
  }
  
 5. Vælg Gem.

Indstilling for ændring af standardfane for Smartfolio

Når der logges på Smartfolio-appen, føres slutbrugeren først til standardstartfanen. Hvis du vil hjælpe brugeren med nemt at få adgang til nødvendigt indhold med minimal navigation i appen, kan du indstille den fane, brugeren oftest åbner, som standardstartfanen. Du kan ændre standardstartfanen til andre tilgængelige faner ved at anvende en brugerdefineret indstilling i Workspace ONE UEM-konsollen.

For at ændre standardfanen fra startfanen til andre tilgængelige faner skal du tilføje følgende konfigurationsnøgle i UEM-konsollen.

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede typer Beskrivelse
{DefaultBottomBarTab: 0} Heltal Hjem - 0
Alle filer - 1
Seneste - 2
Favoritter - 3
Downloads - 4
Standardfanen til Smartfolio-appen er indstillet ud fra valgte understøttede værdier.

Skift standardfanen ved hjælp af en standard-SDK-profil

Du kan ændre standardstartfanen i Smartfolio-appen ved at tilføje en konfigurationsnøgle i standard SDK-profilen.

 1. Naviger til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Apps > Indstillinger og politikker > Indstillinger.

 2. Vælg Aktivér brugerdefinerede indstillinger, og indtast konfigurationsnøglerne i henhold til dine krav.

  {
  “CustomAppSettings”: {
  “com_vmware_folio”: {
  “DefaultBottomBarTab”: 1
  }
  }
  }
  
 3. Vælg Gem.

Skift standardfanen ved hjælp af en brugerdefineret SDK-profil

Du kan ændre standardstartfanen i Smartfolio-appen ved at tilføje en konfigurationsnøgle i den brugerdefinerede SDK-profil.

 1. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger.

 2. Hvis du har en eksisterende brugerdefineret profil, skal du gå til Apps > Indstillinger og politikker > Profiler > Brugerdefineret profil > Brugerdefinerede indstillinger.

 3. Hvis du vil tilføje en brugerdefineret profil, skal du navigere til Apps > Indstillinger og politikker > Profiler > Tilføj profil > SDK-profil > iOS > Brugerdefinerede indstillinger.

 4. I Brugerdefinerede indstillinger skal du vælge Konfigurer og indtaste konfigurationsnøglerne i henhold til dine krav.

  {
  “CustomAppSettings”: {
  “com_vmware_folio”: {
  “DefaultBottomBarTab”: 1
  }
  }
  }
  
 5. Vælg Gem.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon