Administratorroller gør det muligt at aktivere eller deaktivere tilladelser for alle tilgængelige indstillinger og ressourcer i Workspace ONE UEM powered by AirWatch. Disse indstillinger tildeler eller begrænser konsolegenskaber for hver medlem admin-team, hvilket gør dig i stand til at skabe et administratorhierarki specifikt for dine behov.

Oprettelse af flere adminroller kan være tidsbesparende. Takket være muligheden for at lave omfattende konfigurationer i forskellige organisationsgrupper kan du ændre en bestemt administrators tilladelser, når du har brug for det.

Gør ændringer af administratorroller gældende

Hvis du redigerer en rolle, der bruges af en administrator, gennemføres redigeringen ikke, før administratoren logger ud og derefter logger ind igen.

Listevisning over adminroller

Du finder listevisningen over administratorroller ved at gå til Konti > Administratorer > Roller.

Du kan slette en ubrugt rolle fra dit bibliotek over administratorroller. Du kan ikke slette en rolle, der er tildelt en administrator. Vælg en ikke-tildelt rolle, som du vil slette, og vælg knappen Slet.

Du kan redigere en eksisterende rolles navn, beskrivelse og specifikke tilladelser. Vælg blyantsikonet til venstre for rollenavnet på listen og skærmen Rediger rolle, hvor du kan foretage ændringer.

Du kan også downloade en XLSX-fil eller CSV-fil (kommaseparerede værdier) med hele Listevisningen for administratorroller. Du kan derefter se og analysere denne fil med Microsoft Excel. Vælg knappen Eksporter, og vælg en downloadplacering. Du kan finde oplysninger om eksport af roller med henblik på senere import af dem i afsnittet på denne side kaldet Eksporter adminroller.

Opret administratorrolle

Du kan oprette administratorroller, som definerer specifikke opgaver, der kan udføres i Workspace ONE UEM. Du kan derefter tildele disse roller til individuelle administratorer.

 1. Gå til Konti > Administratorer > Roller, og vælg Tilføj rolle i UEM-konsollen.

  Dette skærmbillede indeholder skærmbilledet Opret rolle med kategorier til venstre og søgbar indholdsstyring til højre.

 2. Under Opret rolle skal du indtaste rollens Navn og Beskrivelse.
 3. Foretag et valg fra listen over Kategorier.

  Sektionen Kategorier organiserer kategorier på højeste niveau, såsom Enhedsstyring, hvis underkategorier bl.a. omfatter Apps, Browser og Bulk-management. Denne underinddeling af kategorier gør det nemt og hurtigt at oprette roller. Hver underkategoris indstilling i højre panel har afkrydsningsfelterne Læs og Rediger.

  Når du foretager et valg fra sektionen Kategorier, udfyldes det underkategoriserede indhold (individuelle indstillinger) i panelet til højre. Hver enkelt indstilling har sine egne Læs- og Rediger-afkrydsningsfelter og er desuden udstyret med Læs- og Rediger-afkrydsningsfelter af typen "marker alle" i kolonneoverskriften. Dette arrangement giver et fleksibelt niveau af styring og tilpasning i forbindelse med oprettelse af roller.

  Brug tekstfeltet Søgningsressourcer til at begrænse det antal af ressourcer, som du kan vælge imellem. Ressourcer har som regel de samme mærker som dem, de er angivet med i selve UEM-konsollen. Hvis du f.eks. vil begrænse en administratorrolle til kun at have mulighed for at redigere applogfiler, skal du skrive "App Logs" (applogfiler) i feltet Søgningsressourcer, hvorefter der vises en liste med alle ressourcer, der indeholder strengen "App Logs".

 4. Vælg de relevante afkrydsningsfelter af typen Læs og Rediger i de tilsvarende ressourcefelter. Du kan også vælge at fjerne alle de valgte ressourcer.

  Dette skærmbillede viser, hvordan du ved at klikke på de orange cirkeldiagrammer kan vælge og redigere mere for en hel kategori.

 5. Foretag en markering af flere kategorier ved at vælge Ingen, Læs eller Rediger direkte fra sektionen Kategorier uden at udfylde det højre panel. Vælg cirkelikonet til højre for kategorietiketten, der er en rullemenu. Brug denne valgsmetode, når du er sikker på, om du vil vælge ingen, skrivebeskyttet eller rediger for hele kategoriindstillingen.
 6. Vælg Gem for at fuldføre oprettelsen af den brugerdefinerede rolle. Du kan nu se den tilføjede rolle i listen på siden Roller. Herfra kan du også redigere rolleoplysninger eller slette rollen.

Hvad skal jeg så gøre?: Du skal opdatere den brugerdefinerede rolle efter hver opdatering af Workspace ONE UEM-versionen for at tage højde for nye tilladelser i den seneste udgivelse.

Eksporter adminroller

Administratorroller er en transportabel ressource. Denne transportabilitet kan spare tid, hvis du administrerer mere end ét Workspace ONE UEM-miljø. Du kan eksportere indstillinger fra ét miljø som en XML-fil og derefter importere den pågældende XML-fil i et andet miljø. Vær opmærksom på, at en sådan aktivitet kan forårsage problemer med versioner.

Dette skærmbillede viser den gruppe af knapper, der vises, når en administratorrolle er valgt, og fremhæver funktionen Eksport.

 1. Gå til Konti > Administratorer > Roller.
 2. Vælg afkrydsningsfeltet ved adminrollen som du ønsker at eksportere. Herefter vil handlingsknapperne over rollelisten blive vist. Hvis du vælger mere end én adminrolle, er eksporthandlingen ikke tilgængelig.
 3. Vælg Eksport, og gem XML-filen på din enhed.

Importer adminroller

 1. Gå til Konti > Administratorer > Roller, og vælg Importer rolle.
 2. På siden Importer rolle skal du vælge Browse og finde den tidligere gemte XML-fil. Vælg Upload for at uploade adminrollen til kategorilisten for godkendelse.
 3. Workspace ONE UEM udfører en række valideringstjek, deriblandt en kontrol af XML-filer, import af rolletilladelser, duplikering af rollenavn samt ikke-udfyldte navne og beskrivelser.
 4. Kontrollér ressourceindstillingerne, og bekræft deres importerede rollespecifikationer ved at vælge specifikke Kategorier i venstre rude.
 5. Du kan også redigere ressourcerne samt den importerede rolles Navn og Beskrivelse alt efter dine behov. Hvis du vil beholde både den eksisterende rolle og den importerede rolle, skal du omdøbe den eksisterende adminrolle, før du importerer den nye rolle.
  1. Hvis den rolle, du importerer, har samme navn som en eksisterende rolle i dit miljø, vises en meddelelse. "En rolle med dette navn eksisterer allerede i dette miljø. Ønsker du at tilsidesætte den eksisterende rolle?”
  2. Hvis du vælger Nej, så forbliver den eksisterende rolle i dit miljø og rolleimport annulleres.
  3. Hvis du vælger Ja, vil du blive bedt om sikkerhedspinkoden, som, hvis den indtastes korrekt, erstatter den eksisterende rolle med den importerede rolle.
 6. Vælg Gem for at anvende den importerede rolle på det nye miljø.

Problemer med versionering under import og eksport af adminroller

Det kan ske, at en eksporteret rolle importeres til et andet miljø med en tidligere version af Workspace ONE UEM. Denne tidligere version har muligvis ikke de samme ressourcer og tilladelser som den importerede rolle.

I dette tilfælde vil Workspace ONE UEM give dig følgende besked.

Der er nogle tilladelser i dette miljø der ikke blev fundet i din importerede fil. Gennemgå og ret de fremhævede tilladelser før lagring.

Anvend kategoriliste siden til at fravælge fremhævede tilladelser. Denne handling lader dig gemme rollen til det nye miljø.

Kopier rolle

Du kan spare tid ved at lave en kopi af en eksisterende rolle. Du kan også ændre tilladelser for kopien og gemme den under et andet navn.

 1. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af den rolle, du vil kopiere.
 2. Vælg knappen Kopiér. Siden Kopier rolle vises.
 3. Foretag dine ændringer af Kategorier, Navn og Beskrivelse.
 4. Vælg Gem, når du er færdig.

Omdøb en adminrolle

Hvis du importerer en administratorrolle med samme navn som en nuværende administratorrolle, kan du med fordel omdøbe den nuværende rolle først. Ved at omdøbe en rolle kan du beholde både den gamle og den nye rolle i det samme miljø.

 1. Gå til Konti > Administratorer > Roller, og tryk på ikonet Rediger () ud for den rolle, du vil omdøbe. Siden Rediger rolle vises.
 2. Rediger Navn for rollen og eventuelt Beskrivelse.
 3. Vælg Gem.

Læs/Rediger indikator i kategorier for adminroller

Der er en visuel indikator i sektionen Kategorier, der reflekterer det aktuelle valg af skrivebeskyttet, redigerbar eller en kombination af disse. Denne indikator viser hvad indstillingen er uden at du behøver at åbne og undersøge indstillinger for individuelle underkategorier.

Indikatoren viser et cirkulært ikon i højre side af kategorilisten der rapporterer følgende.

Dette indikatorikon er formet som en fuld cirkel, farvet orange, og angiver fuld redigeringsfunktion. Alle indstillinger i denne kategori kan redigeres (hvilket per definition også betyder at de kan skrivebeskyttes).
Dette indikatorikon er formet som en cirkel, der er tre fjerdedele udfyldt med orange, som angiver en delvis redigeringsfunktion. De fleste indstillinger for kategorier kan have redigering aktiveret, men mindst en underkategori med redigering er deaktiveret.
Dette indikatorikon er formet som en halvcirkel, farvet orange, og angiver skrivebeskyttet funktion. Alle kategoriindstillinger har skrivebeskyttelse aktiveret (redigering deaktiveret).
Dette indikatorikon er formet som en cirkel, der er en fjerdedel udfyldt med orange, som angiver en delvis redigeringsfunktion. De fleste indstillinger er skrivebeskyttede, men mindst en underkategori med redigering er aktiveret.

Tildel en rolle eller rediger rolleudlæsningen af en adminrolle

Du kan tildele roller, hvilket giver en administrator flere muligheder i Workspace ONE UEM Console. Du kan også redigere den eksisterende rolleudlæsning, hvilket kan begrænse eller udvide en administrators egenskaber.

Hvis du redigerer en rolleudlæsning, der bruges af en administrator, gennemføres redigeringen ikke, før administratoren logger ud og derefter logger ind igen.

 1. Naviger til Konti > Administratorer > Vis liste, find den administratorkonto, hvis rolleudlæsning du ønsker at ændre, og vælg ikonet Rediger () til venstre for administratorkontoens brugernavn. Siden Tilføj/Rediger admin vises.
 2. Vælg fanen Roller, og vælg derefter mellem følgende, a, b, eller en kombination af begge:
  1. Hvis du vil tilføje en ny rolle til administratorkontoen, skal du vælge knappen Tilføj rolle og derefter indtaste oplysninger for Organisationsgruppe og Rolle for hver rolle, du tilføjer.
  2. Hvis du ønsker at slette en eksisterende rolle fra administratorkontoen, skal du vælge rollen og derefter vælge knappen Slet.
 3. Vælg Gem.

Se en administratorrolles ressourcer

Du kan se alle ressourcer eller tilladelser for en vilkårlig administratorrolle, deriblandt tilpassede værdier og standardværdier. Du kan bruge denne visning til at se, hvad en administrator kan foretage sig eller ikke kan foretage sig i UEM console.

Roller består af hundredvis af ressourcer, også kaldet tilladelser, der giver adgang (skrivebeskyttet eller med redigeringstilladelse) til en specifik funktion i UEM-konsollen.

Skærmene Vis rolle og Rediger rolle er de samme, bortset fra at Rediger rolle-skærmen lader dig foretage og gemme ændringer med Gem-knappen.

Udfør følgende trin for at få vist eller redigere en administratorrolles ressourcer.

 1. Gå til Konti > Administratorer > Roller.
 2. Find den administratorrolle, som du vil se tilladelser for. Hvis du har et stort bibliotek med administratorroller, kan du bruge bjælken Søgeliste øverst til højre for at begrænse listen.
 3. Vælg mellem følgende valgmuligheder, a eller b:
  1. For at få vist rollen skal du vælge navnet på rollen, som er et link. Herefter vises skærmbilledet Vis rolle, hvor alle rollens tildelte tilladelser kan ses. Vælg Luk, når du har gennemgået administratorrollerne.

  2. For at redigere rollen skal du vælge redigeringsikonet () til venstre for rollenavnet, og skærmen Rediger rolle vises. Rediger rollen ved at tilføje eller fjerne flueben for Læs og Rediger. Når du er færdig med at redigere rollen, skal du vælgeGem.

Nogle facts om listen, uanset om du vælger Vis eller Rediger.

 • Rollekategorier er vist på en liste i venstre panel. Der er muligvis underkategorier til roller, som du kan få vist ved at udvide. Vælg '>'-tegnet for at udvide kategorien.
 • Få flere oplysninger om de orangefarvede indikatorer for skrivebeskyttet/redigerbar adgang på skærmbilledet, se afsnittet på denne side med titlen Indikator for skrivebeskyttet/redigerbar adgang for administratorroller.
 • Vælg en bestemt kategori i venstre panel samt kategorien, navnet og beskrivelsen til hver enkelt ressource, der er vist i højre panel.
  • Linket oplysninger øverst til højre viser hver enkelt skrivebeskyttet og redigerbar funktion i UEM-konsollen.
 • Du kan bruge tekstfeltet Søgningsressourcer til at finde en bestemt funktion ved hjælp af navnet. Denne søgefunktion gør det nemt at finde en specifik mærkerelateret funktion og knytte den til en rolle.
  • Hvis du f.eks. vil oprette en administratorrolle, som kun kan tilføje et mærke til en enhed, skal du skrive "tag" (mærke) i tekstfeltet Søgningsressourcer og trykke på Enter. Alle ressourcer, der indeholder strengen "tag" i Kategori, Navn, Beskrivelse eller beskrivelse oplysninger, vises i højre panel.
   Bemærk: Vær opmærksom på, at "staging" som i staging-enheder også inkluderer strengen "tag".

Hvad skal jeg så gøre?: Du kan bruge denne vejledning til at oprette dine egne roller ved at gå til afsnittet på denne side med titlen Opret administratorroller.

Sammenlign to roller

Når der oprettes en administratorrolle, er det ofte nemmere at redigere en eksisterende rolle end at oprette en fra bunden. Med Compare Roles-værktøjet kan du sammenligne indstillinger for tilladelser for to administratorroller for at tjekke nøjagtigheden eller for at bekræfte bevidste forskelle i indstillinger.

 1. Gå til Konti > Administratorer > Roller.
 2. Find to roller på listen, herunder roller, der vises på andre sider, og vælg de pågældende roller.
 3. Vælg Sammenlign. Siden Sammenlign roller vises med en liste over kategorier. Vælges en specifik kategori til venstre bliver alle oplysninger for den kategori udfyldt til højre.

  Skærmbilledet på siden Sammenlign roller viser kategorier til venstre og søgbare ressourcebeskrivelser til højre.

  • Hvis du har færre eller flere end to roller markeret, vises knappen Sammenlign ikke.
  • Rolleunderkategorier vises i højre panel ved at vælge linket Oplysninger yderst til højre. Skjul rolleunderkategorien ved at vælge linket Skjul.
  • Der findes en Alle-kategori i venstre panel, der, når den er markeret, viser alle overordnede kategorier på siden Sammenlign roller. Når du indtaster en søgeparameter i bjælken Søgningsressourcer, viser det højre panel kun lister med matchende kategorier og ressourcer (også kaldet tilladelser).
  • Søgefunktionen er vedvarende. Denne fastholdelse betyder, at hvis du har en parameter i bjælken Søgningsressourcer og vælger kategorien Alle, vises kun matchende kategorier og ressourcer. Søgefunktionen forbliver vedvarende, selv efter at du har valgt specifikke ressourcer og foretaget valg af Læs og Rediger.
  • Som standard vil kun de kategorier og underkategorier, hvis indstillinger er forskellige, blive vist. Du kan vise alle tilladelser, inklusive de indstillinger, der er identiske, i de to valgte roller ved at markere feltet Vis alle tilladelser.
  • Hvis du vælger to roller, der har identiske tilladelser, viser konsollen følgende meddelelse øverst på siden Sammenlign roller.

   "Der er ingen forskelle på tilladelser mellem de to roller.".

Hvad skal jeg så gøre?: Du kan også vælge Eksport for at oprette en XLSX- eller CSV-fil (kommaseparerede værdier), der kan åbnes i Excel. Eksportfilen indeholder alle indstillinger for Rolle 1 og Rolle 2, så du kan analysere forskellene mellem dem.